Bestemmingsplannen Provincie Friesland

Per regio: Drachten Heerenveen Leeuwarden Noordwest Friesland Sneek Stellingwerf Waddeneilanden

informatie alleen over provincie friesland

Bestemmingsplannen in de provincie Friesland

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.
informationTool24Px1Alle vastgoedinformatie digitaal op één plek in de Object Informatie Tool
Powered by matrixian-group-logo

Bestemmingsplannen Provincie Friesland

DatumGemeenteTitel
24-06-2022Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Oosthem - Ald Rien fase 2
bestemmingsplan | voorontwerp
23-06-2022WaadhoekeOudebildtsyl - Ds. Marinus Mooijstraat - A.C. Bakkerstraat
bestemmingsplan | ontwerp
21-06-2022Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Makkum - Locatie Tichelaar
bestemmingsplan | voorontwerp
21-06-2022HeerenveenHeerenveen - Woongebouw Burgemeester Kuperusplein
bestemmingsplan | ontwerp
19-06-2022De Fryske Marren (De Friese Meren)Streek 30
wijzigingsplan | ontwerp
15-06-2022De Fryske Marren (De Friese Meren)Meenscharweg 5 Joure
bestemmingsplan | ontwerp
15-06-2022Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Omgevingsvergunning t.b.v. een permanente bedrijfswoning aan de Rijksstraatweg 78 te Noardburgum (Noordbergum)
omgevingsvergunning | vastgesteld
14-06-2022HeerenveenH.B. Jonkerweg 16
wijzigingsplan | ontwerp
14-06-2022Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Veegplan Buitengebied Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)
bestemmingsplan | voorontwerp
13-06-2022De Fryske Marren (De Friese Meren)Oudemirdum - Kooilaan 3
bestemmingsplan | ontwerp
09-06-2022HarlingenStationslocatie Harlingen
omgevingsvergunning | ontwerp
09-06-2022LeeuwardenOmgevingsvergunning Idaerd (Idaard) – Bouw schuur bij woning Friesmawei 39
omgevingsvergunning | ontwerp
08-06-2022Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Omgevingsvergunning Gaestmabuorren 5 voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en het bouwen van een dienstwoning met een bedrijfsloods
omgevingsvergunning | vastgesteld
08-06-2022SmallingerlandVrijburgh - Fase 2
bestemmingsplan | ontwerp
07-06-2022De Fryske Marren (De Friese Meren)Omgevingsvergunning Westerein 23 Harich
omgevingsvergunning | ontwerp
02-06-2022VlielandVlieland - Partiële herziening Buitengebied Vlieland
bestemmingsplan | ontwerp
02-06-2022VlielandOost-Vlieland - Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk
bestemmingsplan | ontwerp
02-06-2022SmallingerlandDe Warren - Haverstuk
wijzigingsplan | ontwerp
02-06-2022HeerenveenOmgevingsvergunning Jinswalde 7 Aldeboarn (Oldeboorn)
omgevingsvergunning | ontwerp
02-06-2022LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Woningbouw Brandemeer 5, 7 en 9
omgevingsvergunning | ontwerp

Navigeer verder:

Per regio Bestemmingsplannen DrachtenBestemmingsplannen HeerenveenBestemmingsplannen LeeuwardenBestemmingsplannen Noordwest FrieslandBestemmingsplannen SneekBestemmingsplannen StellingwerfBestemmingsplannen Waddeneilanden
Terug naarBestemmingsplannen Nederland
Per regio 112 Drachten112 Heerenveen112 Leeuwarden112 Noordwest Friesland112 Sneek112 Stellingwerf112 Waddeneilanden
Terug naar112 Nederland

Regio's in de provincie Friesland: