Bestemmingsplannen Provincie Friesland
Drimble

Bestemmingsplannen Provincie Friesland

Per regio: Drachten Heerenveen Leeuwarden Noordwest Friesland Sneek Stellingwerf Waddeneilanden

informatie alleen over provincie friesland

Bestemmingsplannen in de provincie Friesland

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Provincie Friesland

DatumGemeenteTitel
09-08-2018LeeuwardenDe Zwette V – Kavel 13A
bestemmingsplan | voorontwerp
09-08-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning Easterein- Skrok 3
omgevingsvergunning | vastgesteld
06-08-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 23 extended-stay-appartementen en penthouse Achter de Hoven 1
omgevingsvergunning | ontwerp
25-07-2018WeststellingwerfIJkenweg 12 Zandhuizen
omgevingsvergunning | vastgesteld
24-07-2018Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Bestemmingsplan Campus Damwâld (Damwoude)
bestemmingsplan | ontwerp
24-07-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvegunning Easterein- Sjaardaleane 19 en Van Eysingaleane 27
omgevingsvergunning | ontwerp
20-07-2018LeeuwardenPartiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen
bestemmingsplan | voorontwerp
18-07-2018DongeradeelHantum - Ternaarderwei 1
wijzigingsplan | ontwerp
18-07-2018AmelandVrijewilpad Buren - woningbouw
wijzigingsplan | ontwerp
18-07-2018HeerenveenWijzigingsplan Camping Tusken de Marren
wijzigingsplan | ontwerp
17-07-2018Kollumerland en NieuwkruislandHerinrichting Ooster- en Westerdiepswal
omgevingsvergunning | vastgesteld
11-07-2018DongeradeelAnjum - Healbeamswei 12
wijzigingsplan | ontwerp
11-07-2018Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)J.H. Riemersmastrjitte, Gytsjerk (wijziging bestemming perceel ten noorden van het perceel Canterlandseweg 8)
bestemmingsplan | ontwerp
11-07-2018HeerenveenHeerenveen - Gooilandlaan 57
bestemmingsplan | ontwerp
05-07-2018HeerenveenOmgevingsvergunnin Tweede Compagnonsweg 35 Oudehorne
omgevingsvergunning | ontwerp
05-07-2018LeeuwardenLeeuwarden - Middelsee fase 1
bestemmingsplan | voorontwerp
05-07-2018Zuidwest-FrieslandSneek - Van Schouwenburgstraat
bestemmingsplan | voorontwerp
04-07-2018TerschellingFormerum Noord, Recreatiewoningen Dirkmansweg
wijzigingsplan | ontwerp
04-07-2018TerschellingWest-Terschelling - Seinhuisje
bestemmingsplan | ontwerp
04-07-2018WeststellingwerfHoofdweg 162 Oldeholtpade
omgevingsvergunning | ontwerp

Navigeer verder:

Per regio Bestemmingsplannen DrachtenBestemmingsplannen HeerenveenBestemmingsplannen LeeuwardenBestemmingsplannen Noordwest FrieslandBestemmingsplannen SneekBestemmingsplannen StellingwerfBestemmingsplannen Waddeneilanden
Terug naarBestemmingsplannen Nederland

Regio's in de provincie Friesland: