Bestemmingsplannen Provincie Friesland

Per regio: Drachten Heerenveen Leeuwarden Noordwest Friesland Sneek Stellingwerf Waddeneilanden

informatie alleen over provincie friesland

Bestemmingsplannen in de provincie Friesland

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Provincie Friesland

DatumGemeenteTitel
27-09-2023Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Rengersweg 5 Oentsjerk (Oenkerk)
wijzigingsplan | ontwerp
27-09-2023Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp (Garijp), De Tuije 3A
wijzigingsplan | ontwerp
25-09-2023Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Wijziging omgevingsvergunning UV20160097
omgevingsvergunning | ontwerp
22-09-2023OoststellingwerfZwetteweg 17 te Haule
wijzigingsplan | ontwerp
19-09-2023Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning IJlst - Geeuwkade 21 revisie
omgevingsvergunning | ontwerp
19-09-2023Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Stinswei 5, Garyp (Garijp)
omgevingsvergunning | vastgesteld
17-09-2023De Fryske Marren (De Friese Meren)Tjerkgaast - Gaestdyk 2
bestemmingsplan | ontwerp
11-09-2023De Fryske Marren (De Friese Meren)Lemmer - Pampusstraat, Parkstraat
bestemmingsplan | voorontwerp
11-09-2023OoststellingwerfHaulerwijk - Leeksterweg 33-39
bestemmingsplan | ontwerp
07-09-2023OpsterlandUreterp - Fugelliet Noord
bestemmingsplan | ontwerp
04-09-2023WeststellingwerfStellingenweg 90 Nijeholtpade
omgevingsvergunning | ontwerp
01-09-2023HarlingenTankstation Almenumerweg Harlingen
bestemmingsplan | ontwerp
31-08-2023Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Uitbreiding Panhuyspoel
wijzigingsplan | ontwerp
31-08-2023SmallingerlandDrachten - Eikekwartier
bestemmingsplan | ontwerp
31-08-2023TerschellingOntwerp OV woning lies 15
omgevingsvergunning | ontwerp
30-08-2023AmelandNieuwbouw stallingruimte en bemanningsverblijf ten behoeve van de KNRM in de Ballumerbocht te Ballum
omgevingsvergunning | vastgesteld
30-08-2023WeststellingwerfWolvega, Groene hart van Wolvega
bestemmingsplan | voorontwerp
30-08-2023WaadhoekeBitgum (Beetgum) - Hillige Kamp en Hemmemastrjitte
bestemmingsplan | ontwerp
30-08-2023HeerenveenOmgevingsvergunning Bij de Leijwei 36 Hoornsterzwaag
omgevingsvergunning | ontwerp
28-08-2023Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Wijzigingsplan Ielke Boonstraloane 42 te Garyp (verplaatsen bouwvlak)
wijzigingsplan | ontwerp

Navigeer verder:

Per regio Bestemmingsplannen DrachtenBestemmingsplannen HeerenveenBestemmingsplannen LeeuwardenBestemmingsplannen Noordwest FrieslandBestemmingsplannen SneekBestemmingsplannen StellingwerfBestemmingsplannen Waddeneilanden
Terug naarBestemmingsplannen Nederland
Per regio 112 Drachten112 Heerenveen112 Leeuwarden112 Noordwest Friesland112 Sneek112 Stellingwerf112 Waddeneilanden
Terug naar112 Nederland

Regio's in de provincie Friesland: