Drimble

Bestemmingsplannen Provincie Friesland

Per regio: Drachten Heerenveen Leeuwarden Noordwest Friesland Sneek Stellingwerf Waddeneilanden

informatie alleen over provincie friesland

Bestemmingsplannen in de provincie Friesland

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Provincie Friesland

DatumGemeenteTitel
16-11-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met woonvorm voor 42 appartementen en bouw woongebouw met 24 reguliere appartementen
omgevingsvergunning | ontwerp
16-11-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met 43 appartementen, atrium en woonvoorzieningen
omgevingsvergunning | ontwerp
16-11-2018Zuidwest-FrieslandDe Hemmen III
bestemmingsplan | voorontwerp
15-11-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning Paviljoenwei 4 en 6 Offingawier
omgevingsvergunning | ontwerp
09-11-2018Zuidwest-FrieslandLouwewei ong. Jutrijp
bestemmingsplan | voorontwerp
07-11-2018OoststellingwerfOude Dorp Oosterwolde
bestemmingsplan | ontwerp
06-11-2018Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Bestemmingsplan Nijewei, Damwâld (Damwoude)
|
05-11-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren 28 appartementen Noorvliet 353
omgevingsvergunning | ontwerp
29-10-2018OpsterlandRolbrêgedyk 16 - Tijnje
wijzigingsplan | ontwerp
29-10-2018Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Boonstraloane 26 (wijzigen bouwvlak)
wijzigingsplan | ontwerp
25-10-2018Zuidwest-FrieslandOmgevingsvergunning it Eilân 68 Heeg
omgevingsvergunning | ontwerp
25-10-2018Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Omgevingsvergunning Realiseren zorgappartementen woudweg 17 te Noardburgum (Noordbergum)
omgevingsvergunning | vastgesteld
24-10-2018Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel)Bestemmingsplan Djipswal 3, De Westereen (Zwaagwesteinde)
bestemmingsplan | ontwerp
24-10-2018OpsterlandAchterwei 9 - Olterterp
wijzigingsplan | ontwerp
24-10-2018LeeuwardenLeeuwarden - Partiële herziening Aanpassing woonpercelen Wiarda
bestemmingsplan | ontwerp
15-10-2018DongeradeelVaarroute Ezumazijl - Oostmahorn
bestemmingsplan | ontwerp
10-10-2018Kollumerland en NieuwkruislandGerechtelijke uitspraak Partiële en correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2012
gerechtelijke uitspraak | vastgesteld
10-10-2018AchtkarspelenBestemmingsplan De Dellen 41-43 te Surhuisterveen
bestemmingsplan | voorontwerp
10-10-2018HeerenveenOmgevingsvergunning De Stripe 29 Akkrum
omgevingsvergunning | ontwerp
10-10-2018HeerenveenOmgevingsvergunning Marktweg 59 Oudeschoot
omgevingsvergunning | ontwerp

Navigeer verder:

Per regio Bestemmingsplannen DrachtenBestemmingsplannen HeerenveenBestemmingsplannen LeeuwardenBestemmingsplannen Noordwest FrieslandBestemmingsplannen SneekBestemmingsplannen StellingwerfBestemmingsplannen Waddeneilanden
Terug naarBestemmingsplannen Nederland

Regio's in de provincie Friesland: