Ongevallen (weg) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Ongevallen (weg) geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Ongevallen (weg)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Ongevallen (weg) in Nederland sinds januari 2012

Ongevallen (weg) in april 2020

Nederland
4.645

Ongevallen (weg) in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
4.645
maart 2020
5.926
februari 2020
6.515
januari 2020
6.799
december 2019
6.878
november 2019
7.210

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
23.885
tot apr 2019
27.736
tot apr 2018
26.018
tot apr 2017
25.969
tot apr 2016
26.896
tot apr 2015
27.664

Ongevallen (weg)

Provincie Zuid-Holland
1.297
Provincie Noord-Holland
794
Provincie Noord-Brabant
728
Provincie Utrecht
403
Provincie Gelderland
342
Provincie Limburg
327
Provincie Overijssel
268
Provincie Friesland
120
Provincie Flevoland
108
Provincie Groningen
94
Provincie Drenthe
83
Provincie Zeeland
81

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Ongevallen (weg)'?

D11 VERKEERSONGEVAL MET LETSEL

Een gebeurtenis op een openbare weg, die verband houdt met het verkeer, ten gevolge waarvan letsel bij personen ontstaat waarbij een medische behandeling noodzakelijk is, en (schade ontstaat aan objecten) waarbij minstens één rijdend voertuig is betrokken. Indien het letsel (later) lijdt tot de dood van het slachtoffer en er een causaal verband bestaat moet wijziging plaatsvinden naar verkeersongeval met dodelijke afloop.

D12 VERKEERSONGEVAL MET DODELIJKE AFLOOP

Een gebeurtenis op een openbare weg, die verband houdt met het verkeer, ten gevolge waarvan een persoon overlijdt en (schade ontstaat aan objecten) waarbij minstens één rijdend voertuig is betrokken.

D13 VERLATEN PLAATS NA VERKEERSONGEVAL

Een verkeersongeval waarbij één van de betrokkenen met opzet, wetende dat er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden, de plaats van ongeval heeft verlaten zonder daarbij anderen de gelegenheid te bieden tot het vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wegenverkeerswet bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.