Zedenmisdrijven in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Zedenmisdrijven geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Zedenmisdrijven' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Zedenmisdrijven in Nederland sinds januari 2012

Zedenmisdrijven in april 2020

Nederland
401

Zedenmisdrijven in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
401
maart 2020
439
februari 2020
587
januari 2020
601
december 2019
533
november 2019
521

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
2.028
tot apr 2019
2.331
tot apr 2018
2.567
tot apr 2017
2.338
tot apr 2016
2.380
tot apr 2015
2.162

Zedenmisdrijven

Provincie Zuid-Holland
100
Provincie Noord-Holland
65
Provincie Utrecht
53
Provincie Noord-Brabant
49
Provincie Limburg
32
Provincie Overijssel
31
Provincie Gelderland
22
Provincie Friesland
14
Provincie Groningen
13
Provincie Zeeland
11
Provincie Drenthe
6
Provincie Flevoland
5

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Zedenmisdrijven'?

F520 OPENBARE SCHENNIS DER EERBAARHEID

Het in het openbaar verrichten van een, onder de gegeven omstandigheden, voor het normaal ontwikkelde schaamtegevoel kwetsende of aanstootgevende sexuele handeling.

F521 VERKRACHTING

Het door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

F522 AANRANDING

Iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige handeling.

F523 OVERIGE ZEDENMISDRIJVEN

Alle zedenzaken die niet ondergebracht kunnen worden onder een specifieke andere maatschappelijke klasse.

F525 PORNOGRAFIE

Het verspreiden van pornografisch materiaal waarvan hij/zij weet of kan weten dat dit materiaal aanstootgevend is en dat materiaal openlijk tentoonstelt, aanbiedt of aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.

F526 INCEST/AFHANKELIJKHEID/WILSONBEKWAME

Elke vorm van seksueel contact met een minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, pupil, een aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of ondergeschikte.

F527 SEKSUEEL MISBRUIK KINDEREN (GEEN INCEST)

Ontuchtige handelingen met personen beneden de leeftijd van 16 jaren zonder dat sprake is van een bepaalde gezagsverhouding tussen verdachte en slachtoffer.

F5295 SEXTING

F5296 GROOMING