Zedenmisdrijven in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Zedenmisdrijven geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Zedenmisdrijven' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Zedenmisdrijven in Nederland sinds januari 2012

Zedenmisdrijven in augustus 2023

Nederland
0

Zedenmisdrijven in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
0
juli 2023
0
juni 2023
0
mei 2023
0
april 2023
0
maart 2023
0

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
0
tot aug 2022
0
tot aug 2021
3.451
tot aug 2020
4.330
tot aug 2019
5.003
tot aug 2018
5.785

Zedenmisdrijven

Provincie DrentheProvincie FlevolandProvincie FrieslandProvincie GelderlandProvincie GroningenProvincie LimburgProvincie Noord-BrabantProvincie Noord-HollandProvincie OverijsselProvincie UtrechtProvincie ZeelandProvincie Zuid-Holland

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
990
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
978
Wegen (overig)
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffingen
297
Openlijk geweld
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Leefbaarheid (overig)
87
Overvallen
45
Overige veiligheidsmisdrijven
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Fraude (overig)
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Vuurwerk
7
Bodem
5
Water
2
Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Zedenmisdrijven'?

F520 OPENBARE SCHENNIS DER EERBAARHEID

Het in het openbaar verrichten van een, onder de gegeven omstandigheden, voor het normaal ontwikkelde schaamtegevoel kwetsende of aanstootgevende sexuele handeling.

F521 VERKRACHTING

Het door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

F522 AANRANDING

Iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige handeling.

F523 OVERIGE ZEDENMISDRIJVEN

Alle zedenzaken die niet ondergebracht kunnen worden onder een specifieke andere maatschappelijke klasse.

F525 PORNOGRAFIE

Het verspreiden van pornografisch materiaal waarvan hij/zij weet of kan weten dat dit materiaal aanstootgevend is en dat materiaal openlijk tentoonstelt, aanbiedt of aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.

F526 INCEST/AFHANKELIJKHEID/WILSONBEKWAME

Elke vorm van seksueel contact met een minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, pupil, een aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of ondergeschikte.

F527 SEKSUEEL MISBRUIK KINDEREN (GEEN INCEST)

Ontuchtige handelingen met personen beneden de leeftijd van 16 jaren zonder dat sprake is van een bepaalde gezagsverhouding tussen verdachte en slachtoffer.

F5295 SEXTING

F5296 GROOMING