Zedenmisdrijven in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Zedenmisdrijven geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Zedenmisdrijven' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Zedenmisdrijven in Nederland sinds januari 2012

Zedenmisdrijven in maart 2021

Nederland
641

Zedenmisdrijven in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
641
februari 2021
396
januari 2021
504
december 2020
486
november 2020
593
oktober 2020
603

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
1.627
tot mrt 2021
1.750
tot mrt 2021
1.922
tot mrt 2021
1.824
tot mrt 2021
1.799
tot mrt 2021
1.601

Zedenmisdrijven

Provincie Zuid-Holland
136
Provincie Noord-Holland
111
Provincie Utrecht
99
Provincie Noord-Brabant
86
Provincie Overijssel
50
Provincie Limburg
40
Provincie Gelderland
32
Provincie Friesland
23
Provincie Drenthe
19
Provincie Zeeland
18
Provincie Groningen
16
Provincie Flevoland
11

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Zedenmisdrijven'?

F520 OPENBARE SCHENNIS DER EERBAARHEID

Het in het openbaar verrichten van een, onder de gegeven omstandigheden, voor het normaal ontwikkelde schaamtegevoel kwetsende of aanstootgevende sexuele handeling.

F521 VERKRACHTING

Het door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

F522 AANRANDING

Iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige handeling.

F523 OVERIGE ZEDENMISDRIJVEN

Alle zedenzaken die niet ondergebracht kunnen worden onder een specifieke andere maatschappelijke klasse.

F525 PORNOGRAFIE

Het verspreiden van pornografisch materiaal waarvan hij/zij weet of kan weten dat dit materiaal aanstootgevend is en dat materiaal openlijk tentoonstelt, aanbiedt of aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.

F526 INCEST/AFHANKELIJKHEID/WILSONBEKWAME

Elke vorm van seksueel contact met een minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, pupil, een aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of ondergeschikte.

F527 SEKSUEEL MISBRUIK KINDEREN (GEEN INCEST)

Ontuchtige handelingen met personen beneden de leeftijd van 16 jaren zonder dat sprake is van een bepaalde gezagsverhouding tussen verdachte en slachtoffer.

F5295 SEXTING

F5296 GROOMING