Misdrijven mbt Wegen (overig) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Wegen (overig) geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Wegen (overig)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Wegen (overig) in maart 2021

Nederland
651

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
651
februari 2021
593
januari 2021
682
december 2020
583
november 2020
714
oktober 2020
655

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
1.890
tot mrt 2021
1.692
tot mrt 2021
1.591
tot mrt 2021
1.456
tot mrt 2021
1.481
tot mrt 2021
1.414

Misdrijven mbt Wegen (overig)

Provincie Zuid-Holland
136
Provincie Noord-Holland
117
Provincie Noord-Brabant
113
Provincie Utrecht
94
Provincie Gelderland
45
Provincie Limburg
37
Provincie Overijssel
29
Provincie Groningen
22
Provincie Flevoland
19
Provincie Friesland
14
Provincie Zeeland
14
Provincie Drenthe
11

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Wegen (overig)'?

D40 RIJDEN TIJDENS RIJVERBOD

Het besturen van een motorvoertuig terwijl een rijverbod is opgelegd.

D41 RIJDEN TERWIJL RIJBEWIJS IS INGEVORDERD

Het rijden met een rijbewijsplichtig motorvoertuig terwijl het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.

D42 RIJDEN TIJDENS ONTZEGGING RIJBEVOEGDHEID

De justitiële ontzegging besturen motorrijtuigen na rechterlijke uitspraak.

D44 RIJDEN MET ONGELDIG VERKLAARD RIJBEWIJS

Het besturen van een voertuig waarvoor een rijbewijs noodzakelijk is terwijl het rijbewijs voor de bestuurde categorie ongeldig verklaard is.

D50 JOYRIDING

Het opzettelijk wederrechtelijk gebruiken van andermans motorvoertuig zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven.

D51 VALS KENTEKEN/KENTEKENPLATEN

Het rijden met of stilstaan van een motorrijtuig met een vals of vervalst kentekenbewijs of een valse of vervalste kentekenplaat.

D52 OVERIG VERKEERSMISDRIJF

Een verkeersmisdrijf waarvoor geen andere maatschappelijke klasse van toepassing is.