Misdrijven mbt Wegen (overig) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Wegen (overig) geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Wegen (overig)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Wegen (overig) in april 2020

Nederland
657

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
657
maart 2020
675
februari 2020
580
januari 2020
635
december 2019
485
november 2019
523

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
2.547
tot apr 2019
2.232
tot apr 2018
2.119
tot apr 2017
1.885
tot apr 2016
1.873
tot apr 2015
1.840

Misdrijven mbt Wegen (overig)

Provincie Zuid-Holland
138
Provincie Noord-Holland
136
Provincie Noord-Brabant
102
Provincie Utrecht
98
Provincie Overijssel
43
Provincie Gelderland
32
Provincie Limburg
29
Provincie Flevoland
18
Provincie Groningen
17
Provincie Drenthe
16
Provincie Zeeland
15
Provincie Friesland
13

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Wegen (overig)'?

D40 RIJDEN TIJDENS RIJVERBOD

Het besturen van een motorvoertuig terwijl een rijverbod is opgelegd.

D41 RIJDEN TERWIJL RIJBEWIJS IS INGEVORDERD

Het rijden met een rijbewijsplichtig motorvoertuig terwijl het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.

D42 RIJDEN TIJDENS ONTZEGGING RIJBEVOEGDHEID

De justitiële ontzegging besturen motorrijtuigen na rechterlijke uitspraak.

D44 RIJDEN MET ONGELDIG VERKLAARD RIJBEWIJS

Het besturen van een voertuig waarvoor een rijbewijs noodzakelijk is terwijl het rijbewijs voor de bestuurde categorie ongeldig verklaard is.

D50 JOYRIDING

Het opzettelijk wederrechtelijk gebruiken van andermans motorvoertuig zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven.

D51 VALS KENTEKEN/KENTEKENPLATEN

Het rijden met of stilstaan van een motorrijtuig met een vals of vervalst kentekenbewijs of een valse of vervalste kentekenplaat.

D52 OVERIG VERKEERSMISDRIJF

Een verkeersmisdrijf waarvoor geen andere maatschappelijke klasse van toepassing is.