Misdrijven mbt Wegen (overig) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Wegen (overig) geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Wegen (overig)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Wegen (overig) in augustus 2023

Nederland
971

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
971
juli 2023
1.039
juni 2023
912
mei 2023
1.020
april 2023
1.024
maart 2023
1.196

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
8.379
tot aug 2022
7.606
tot aug 2021
5.769
tot aug 2020
5.110
tot aug 2019
4.558
tot aug 2018
4.075

Misdrijven mbt Wegen (overig)

Provincie Zuid-Holland
280
Provincie Noord-Holland
166
Provincie Noord-Brabant
154
Provincie Utrecht
87
Provincie Gelderland
72
Provincie Limburg
69
Provincie Overijssel
31
Provincie Flevoland
25
Provincie Friesland
23
Provincie Zeeland
23
Provincie Groningen
22
Provincie Drenthe
19

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
990
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
978
Wegen (overig)
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffingen
297
Openlijk geweld
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Leefbaarheid (overig)
87
Overvallen
45
Overige veiligheidsmisdrijven
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Fraude (overig)
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Vuurwerk
7
Bodem
5
Water
2
Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Wegen (overig)'?

D40 RIJDEN TIJDENS RIJVERBOD

Het besturen van een motorvoertuig terwijl een rijverbod is opgelegd.

D41 RIJDEN TERWIJL RIJBEWIJS IS INGEVORDERD

Het rijden met een rijbewijsplichtig motorvoertuig terwijl het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.

D42 RIJDEN TIJDENS ONTZEGGING RIJBEVOEGDHEID

De justitiële ontzegging besturen motorrijtuigen na rechterlijke uitspraak.

D44 RIJDEN MET ONGELDIG VERKLAARD RIJBEWIJS

Het besturen van een voertuig waarvoor een rijbewijs noodzakelijk is terwijl het rijbewijs voor de bestuurde categorie ongeldig verklaard is.

D50 JOYRIDING

Het opzettelijk wederrechtelijk gebruiken van andermans motorvoertuig zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven.

D51 VALS KENTEKEN / VALSE KENTEKENPLATEN

Het rijden met of stilstaan van een motorrijtuig met een vals of vervalst kentekenbewijs of een valse of vervalste kentekenplaat.

D52 OVERIG VERKEERSMISDRIJF

Een verkeersmisdrijf waarvoor geen andere maatschappelijke klasse van toepassing is