Diefstallen (water) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstallen (water) geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstallen (water)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstallen (water) in Nederland sinds januari 2012

Diefstallen (water) in maart 2021

Nederland
76

Diefstallen (water) in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
76
februari 2021
47
januari 2021
54
december 2020
60
november 2020
55
oktober 2020
111

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
233
tot mrt 2021
285
tot mrt 2021
250
tot mrt 2021
330
tot mrt 2021
317
tot mrt 2021
298

Diefstallen (water)

Provincie Noord-Holland
29
Provincie Noord-Brabant
15
Provincie Zuid-Holland
14
Provincie Friesland
7
Provincie Limburg
4
Provincie Flevoland
2
Provincie Drenthe
1
Provincie Gelderland
1
Provincie Groningen
1
Provincie Utrecht
1
Provincie Zeeland
1
Provincie Overijssel

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstallen (water)'?

A11 DIEFSTAL UIT/VANAF VAARTUIG

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit het vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Als het betreffende vervoermiddel zich bevindt op een locatie waarvoor een aparte maatschappelijke klasse beschikbaar is geldt een andere maatschappelijke klasse. Bij voorbeeld diefstal vanaf een vaartuig wat in de winterstalling ligt. We gebruiken het vaartuig zelf als locatie bij voorbeeld bij een mishandeling of verkeersongeval op een veerboot. Het vervoermiddel wat zich doorgaans niet permanent in of op het water bevindt is een goed.

A75 DIEFSTAL VAARTUIG

Diefstal van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot) vanaf openbaar vaarwater of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

B11 DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF VAARTUIG

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit/vanaf een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats.

B65 DIEFSTAL MET GEWELD VAARTUIG

De diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kan verplaatsen (niet zijnde woonboot), die gepleegd is op of aan openbaar water of een openbaar toegankelijke plaats.