Diefstallen (water) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstallen (water) geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstallen (water)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstallen (water) in Nederland sinds januari 2012

Diefstallen (water) in april 2020

Nederland
151

Diefstallen (water) in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
151
maart 2020
82
februari 2020
90
januari 2020
61
december 2019
65
november 2019
73

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
384
tot apr 2019
415
tot apr 2018
388
tot apr 2017
497
tot apr 2016
445
tot apr 2015
507

Diefstallen (water)

Provincie Noord-Holland
45
Provincie Zuid-Holland
35
Provincie Friesland
27
Provincie Gelderland
10
Provincie Overijssel
8
Provincie Noord-Brabant
7
Provincie Flevoland
6
Provincie Utrecht
5
Provincie Groningen
3
Provincie Drenthe
2
Provincie Limburg
2
Provincie Zeeland
1

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstallen (water)'?

A11 DIEFSTAL UIT/VANAF VAARTUIG

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit het vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Als het betreffende vervoermiddel zich bevindt op een locatie waarvoor een aparte maatschappelijke klasse beschikbaar is geldt een andere maatschappelijke klasse. Bij voorbeeld diefstal vanaf een vaartuig wat in de winterstalling ligt. We gebruiken het vaartuig zelf als locatie bij voorbeeld bij een mishandeling of verkeersongeval op een veerboot. Het vervoermiddel wat zich doorgaans niet permanent in of op het water bevindt is een goed.

A75 DIEFSTAL VAARTUIG

Diefstal van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot) vanaf openbaar vaarwater of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

B11 DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF VAARTUIG

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit/vanaf een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats.

B65 DIEFSTAL MET GEWELD VAARTUIG

De diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kan verplaatsen (niet zijnde woonboot), die gepleegd is op of aan openbaar water of een openbaar toegankelijke plaats.