Diefstallen (water) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstallen (water) geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstallen (water)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstallen (water) in Nederland sinds januari 2012

Diefstallen (water) in augustus 2023

Nederland
109

Diefstallen (water) in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
109
juli 2023
119
juni 2023
146
mei 2023
79
april 2023
56
maart 2023
52

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
640
tot aug 2022
894
tot aug 2021
872
tot aug 2020
1.252
tot aug 2019
1.161
tot aug 2018
1.225

Diefstallen (water)

Provincie Noord-Holland
38
Provincie Zuid-Holland
19
Provincie Flevoland
12
Provincie Groningen
10
Provincie Friesland
9
Provincie Overijssel
8
Provincie Limburg
4
Provincie Noord-Brabant
4
Provincie Utrecht
4
Provincie Gelderland
1
Provincie DrentheProvincie Zeeland

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling c.q.. zaakbeschadiging
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis
990
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen
978
Misdrijven m.b.t. Weg overig
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffing
297
Openlijk geweld (persoon)
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Misdrijven m.b.t. Leefbaarheid overig
87
Overval
45
Mensenhandel
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Overige fraude
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Misdrijven m.b.t. Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Misdrijven m.b.t. Vuurwerk
7
Misdrijven m.b.t. Bodem
5
Misdrijven m.b.t. Water
2
Misdrijven m.b.t. Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijf Onder invloed (lucht) Onbekende classificatie Misdrijven m.b.t. Voedselveiligheid Misdrijven m.b.t. Ruimtelijke ordening Misdrijven m.b.t. Natuur en Landschap Misdrijven m.b.t. Mest Misdrijven m.b.t. Maatschappelijke integriteit overig Misdrijven m.b.t. Lucht overig Misdrijven m.b.t. Inrichting Wet Milieubeheer Misdrijven m.b.t. Bestrijdingsmiddelen Misdrijven m.b.t. Afval Kinderprostitutie Kinderporno

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstallen (water)'?

A11 DIEFSTAL UIT/VANAF VAARTUIG

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit het vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke c.q. niet fysiek afgeschermde plaats. Als het betreffende vervoermiddel zich bevindt op een locatie waarvoor een specifieke maatschappelijke klasse beschikbaar is, geldt een andere maatschappelijke klasse. Bijvoorbeeld diefstal vanaf een vaartuig wat in de winterstalling ligt. We gebruiken het vaartuig zelf als locatie bijvoorbeeld bij een mishandeling of verkeersongeval op een veerboot. Het vervoermiddel wat zich doorgaans niet permanent in of op het water bevindt is een goed.

A75 DIEFSTAL VAARTUIG

Diefstal van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot) vanaf openbaar vaarwater of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

B11 DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF VAARTUIG

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit/vanaf een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke c.q. niet fysiek afgeschermde plaats.

B65 DIEFSTAL MET GEWELD VAARTUIG

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kan verplaatsen (niet zijnde woonboot), die gepleegd is op of aan openbaar water of een openbaar toegankelijke plaats.