Diefstal van motorvoertuigen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal van motorvoertuigen geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal van motorvoertuigen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal van motorvoertuigen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal van motorvoertuigen in maart 2021

Nederland
603

Diefstal van motorvoertuigen in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
603
februari 2021
445
januari 2021
655
december 2020
676
november 2020
883
oktober 2020
839

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
2.433
tot mrt 2021
2.385
tot mrt 2021
2.568
tot mrt 2021
2.776
tot mrt 2021
3.399
tot mrt 2021
3.640

Diefstal van motorvoertuigen

Provincie Noord-Holland
198
Provincie Zuid-Holland
150
Provincie Noord-Brabant
89
Provincie Limburg
71
Provincie Gelderland
33
Provincie Utrecht
32
Provincie Overijssel
15
Provincie Flevoland
7
Provincie Drenthe
3
Provincie Friesland
2
Provincie Groningen
2
Provincie Zeeland
1

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal van motorvoertuigen'?

A70 DIEFSTAL PERSONENAUTO

Diefstal van een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

A71 DIEFSTAL MOTOR

Diefstal van een motorfiets op de openbare weg of voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

A76 DIEFSTAL VRACHTAUTO/BESTELAUTO

Diefstal van een auto voor vrachtvervoer of een auto (met grijs kenteken) die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

B60 DIEFSTAL VAN PERSONENAUTO MET GEWELD

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een personenauto die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.

B61 DIEFSTAL MET GEWELD MOTOR

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een motorfiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.

B66 DIEFSTAL MET GEWELD VRACHTAUTO/BESTELAUTO

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een auto voor vrachtvervoer of een auto die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen, die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.