Diefstal van motorvoertuigen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal van motorvoertuigen geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal van motorvoertuigen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal van motorvoertuigen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal van motorvoertuigen in april 2020

Nederland
790

Diefstal van motorvoertuigen in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
790
maart 2020
856
februari 2020
768
januari 2020
809
december 2019
764
november 2019
866

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
3.223
tot apr 2019
3.199
tot apr 2018
3.501
tot apr 2017
3.831
tot apr 2016
4.537
tot apr 2015
4.912

Diefstal van motorvoertuigen

Provincie Zuid-Holland
238
Provincie Noord-Holland
205
Provincie Noord-Brabant
93
Provincie Limburg
79
Provincie Utrecht
78
Provincie Gelderland
37
Provincie Overijssel
20
Provincie Flevoland
19
Provincie Friesland
6
Provincie Zeeland
6
Provincie Groningen
5
Provincie Drenthe
4

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal van motorvoertuigen'?

A70 DIEFSTAL PERSONENAUTO

Diefstal van een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

A71 DIEFSTAL MOTOR

Diefstal van een motorfiets op de openbare weg of voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

A76 DIEFSTAL VRACHTAUTO/BESTELAUTO

Diefstal van een auto voor vrachtvervoer of een auto (met grijs kenteken) die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

B60 DIEFSTAL VAN PERSONENAUTO MET GEWELD

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een personenauto die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.

B61 DIEFSTAL MET GEWELD MOTOR

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een motorfiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.

B66 DIEFSTAL MET GEWELD VRACHTAUTO/BESTELAUTO

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een auto voor vrachtvervoer of een auto die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen, die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.