Diefstal van motorvoertuigen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal van motorvoertuigen geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal van motorvoertuigen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal van motorvoertuigen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal van motorvoertuigen in augustus 2023

Nederland
833

Diefstal van motorvoertuigen in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
833
juli 2023
833
juni 2023
756
mei 2023
788
april 2023
688
maart 2023
780

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
6.179
tot aug 2022
5.730
tot aug 2021
5.091
tot aug 2020
6.360
tot aug 2019
6.516
tot aug 2018
7.110

Diefstal van motorvoertuigen

Provincie Zuid-Holland
203
Provincie Noord-Holland
184
Provincie Noord-Brabant
151
Provincie Limburg
92
Provincie Utrecht
73
Provincie Gelderland
51
Provincie Flevoland
25
Provincie Overijssel
22
Provincie Groningen
16
Provincie Friesland
6
Provincie Zeeland
6
Provincie Drenthe
4

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling c.q.. zaakbeschadiging
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis
990
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen
978
Misdrijven m.b.t. Weg overig
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffing
297
Openlijk geweld (persoon)
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Misdrijven m.b.t. Leefbaarheid overig
87
Overval
45
Mensenhandel
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Overige fraude
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Misdrijven m.b.t. Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Misdrijven m.b.t. Vuurwerk
7
Misdrijven m.b.t. Bodem
5
Misdrijven m.b.t. Water
2
Misdrijven m.b.t. Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijf Onder invloed (lucht) Onbekende classificatie Misdrijven m.b.t. Voedselveiligheid Misdrijven m.b.t. Ruimtelijke ordening Misdrijven m.b.t. Natuur en Landschap Misdrijven m.b.t. Mest Misdrijven m.b.t. Maatschappelijke integriteit overig Misdrijven m.b.t. Lucht overig Misdrijven m.b.t. Inrichting Wet Milieubeheer Misdrijven m.b.t. Bestrijdingsmiddelen Misdrijven m.b.t. Afval Kinderprostitutie Kinderporno

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal van motorvoertuigen'?

A70 DIEFSTAL PERSONENAUTO

Diefstal van een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

A71 DIEFSTAL MOTOR

Diefstal van een motorfiets op de openbare weg of voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

A76 DIEFSTAL VRACHTAUTO/BESTELAUTO

Diefstal van een auto voor vrachtvervoer of een auto (met grijs kenteken) die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

B60 DIEFSTAL MET GEWELD PERSONENAUTO

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een personenauto die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.

B61 DIEFSTAL MET GEWELD MOTOR

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een motorfiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.

B66 DIEFSTAL MET GEWELD VRACHTAUTO/BESTELAUTO

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een auto voor vrachtvervoer of een auto die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen, die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.