Bedreiging in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Bedreiging geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Bedreiging' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Bedreiging in Nederland sinds januari 2012

Bedreiging in april 2020

Nederland
2.402

Bedreiging in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
2.402
maart 2020
2.311
februari 2020
2.204
januari 2020
2.361
december 2019
2.210
november 2019
2.482

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
9.278
tot apr 2019
9.254
tot apr 2018
8.203
tot apr 2017
9.241
tot apr 2016
9.999
tot apr 2015
10.578

Bedreiging

Provincie Zuid-Holland
645
Provincie Noord-Holland
442
Provincie Noord-Brabant
351
Provincie Utrecht
225
Provincie Limburg
157
Provincie Gelderland
155
Provincie Overijssel
103
Provincie Flevoland
75
Provincie Friesland
74
Provincie Groningen
70
Provincie Drenthe
58
Provincie Zeeland
47

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Bedreiging'?

F530 BEDREIGING

Bedreiging met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting.

F531 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID

Alle andere misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid niet gespecificeerd onder bedreiging of gijzeling/ontvoering.

F532 GIJZELING/ONTVOERING

Iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven met de bedoeling deze persoon en/of een ander te dwingen iets te doen of te laten.

F533 STALKING

Het stelselmatig volgen of lastigvallen van een persoon.