Bedreiging in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Bedreiging geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Bedreiging' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Bedreiging in Nederland sinds januari 2012

Bedreiging in augustus 2023

Nederland
1.884

Bedreiging in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
1.884
juli 2023
1.956
juni 2023
2.133
mei 2023
1.987
april 2023
1.768
maart 2023
1.933

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
15.314
tot aug 2022
16.454
tot aug 2021
17.764
tot aug 2020
19.078
tot aug 2019
18.839
tot aug 2018
18.131

Bedreiging

Provincie Zuid-Holland
515
Provincie Noord-Holland
368
Provincie Noord-Brabant
299
Provincie Utrecht
173
Provincie Gelderland
104
Provincie Limburg
99
Provincie Overijssel
76
Provincie Flevoland
55
Provincie Friesland
55
Provincie Groningen
54
Provincie Zeeland
48
Provincie Drenthe
38

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
990
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
978
Wegen (overig)
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffingen
297
Openlijk geweld
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Leefbaarheid (overig)
87
Overvallen
45
Overige veiligheidsmisdrijven
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Fraude (overig)
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Vuurwerk
7
Bodem
5
Water
2
Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Bedreiging'?

F530 BEDREIGING

Bedreiging met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting.

F531 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID

Alle andere misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid niet gespecificeerd onder bedreiging of gijzeling/ontvoering.

F532 GIJZELING/ONTVOERING

Iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven met de bedoeling deze persoon en/of een ander te dwingen iets te doen of te laten.

F533 STALKING

Het stelselmatig volgen of lastigvallen van een persoon.