Wapenhandel in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Wapenhandel geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Wapenhandel' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Wapenhandel in Nederland sinds januari 2012

Wapenhandel in april 2020

Nederland
472

Wapenhandel in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
472
maart 2020
525
februari 2020
559
januari 2020
601
december 2019
537
november 2019
658

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
2.157
tot apr 2019
2.034
tot apr 2018
1.362
tot apr 2017
1.326
tot apr 2016
1.657
tot apr 2015
1.719

Wapenhandel

Provincie Noord-Holland
107
Provincie Zuid-Holland
101
Provincie Noord-Brabant
77
Provincie Utrecht
39
Provincie Gelderland
32
Provincie Limburg
29
Provincie Overijssel
29
Provincie Zeeland
19
Provincie Friesland
14
Provincie Flevoland
11
Provincie Groningen
8
Provincie Drenthe
6

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Wapenhandel'?

F70 BEZIT VUURWAPENS

Het illegaal voorhanden hebben van vuurwapen.

F71 HANDEL VUURWAPENS

Het zonder erkenning vervaardigen, transformeren, of beroepsmatig uit te wisselen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen van wapens en/of munitie.

F72 BEZIT OVERIGE WAPENS

Het illegaal voorhanden hebben van een wapen, niet zijnde een vuurwapen.

F73 HANDEL OVERIGE WAPENS

Het zonder erkenning vervaardigen, transformeren, of beroepsmatig uit te wisselen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen van andere wapens dan vuurwapens.