Wapenhandel in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Wapenhandel geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Wapenhandel' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Wapenhandel in Nederland sinds januari 2012

Wapenhandel in augustus 2023

Nederland
535

Wapenhandel in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
535
juli 2023
577
juni 2023
554
mei 2023
573
april 2023
579
maart 2023
596

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
4.485
tot aug 2022
4.543
tot aug 2021
4.407
tot aug 2020
4.151
tot aug 2019
3.950
tot aug 2018
3.071

Wapenhandel

Provincie Zuid-Holland
178
Provincie Noord-Brabant
79
Provincie Noord-Holland
67
Provincie Utrecht
52
Provincie Limburg
46
Provincie Overijssel
23
Provincie Zeeland
20
Provincie Gelderland
18
Provincie Flevoland
15
Provincie Drenthe
14
Provincie Groningen
14
Provincie Friesland
9

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
990
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
978
Wegen (overig)
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffingen
297
Openlijk geweld
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Leefbaarheid (overig)
87
Overvallen
45
Overige veiligheidsmisdrijven
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Fraude (overig)
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Vuurwerk
7
Bodem
5
Water
2
Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Wapenhandel'?

F70 BEZIT VUURWAPENS

Het illegaal voorhanden hebben van vuurwapen.

F71 HANDEL VUURWAPENS

Het zonder erkenning vervaardigen, transformeren, of beroepsmatig uit te wisselen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen van wapens en/of munitie.

F72 BEZIT OVERIGE WAPENS

Het illegaal voorhanden hebben van een wapen, niet zijnde een vuurwapen.

F73 HANDEL OVERIGE WAPENS

Het zonder erkenning vervaardigen, transformeren, of beroepsmatig uit te wisselen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen van andere wapens dan vuurwapens.