Misdrijven mbt Leefbaarheid (overig) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Leefbaarheid (overig) geregistreerd in april 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Leefbaarheid (overig)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Leefbaarheid (overig) in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Leefbaarheid (overig) in april 2023

Nederland
66

Misdrijven mbt Leefbaarheid (overig) in Nederland in de afgelopen maanden

april 2023
66
maart 2023
90
februari 2023
65
januari 2023
85
december 2022
51
november 2022
76

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2023
306
tot apr 2022
287
tot apr 2021
199
tot apr 2020
209
tot apr 2019
103
tot apr 2018
101

Misdrijven mbt Leefbaarheid (overig)

Provincie Noord-Brabant
19
Provincie Zuid-Holland
15
Provincie Noord-Holland
10
Provincie Utrecht
10
Provincie Gelderland
6
Provincie Friesland
2
Provincie Groningen
2
Provincie Drenthe
1
Provincie Overijssel
1
Provincie FlevolandProvincie LimburgProvincie Zeeland

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2023

Alle misdrijven
63.349
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.666
Horizontale fraude
6.832
Overige vermogensdelicten
6.318
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.795
Ongevallen (weg)
5.669
Winkeldiefstal
3.761
Onder invloed (weg)
3.702
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.338
Mishandeling
3.207
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.392
Bedreiging
1.768
Diefstal/inbraak woning
1.463
Zakkenrollerij
1.121
Drugshandel
1.068
Wegen (overig)
1.024
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
975
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
891
Diefstal van motorvoertuigen
688
Aantasting openbare orde
647
Wapenhandel
579
Openlijk geweld
338
Huisvredebreuk
298
Brand/ontploffingen
274
Moord, doodslag
240
Bijzondere wetten
177
Straatroof
170
Leefbaarheid (overig)
66
Diefstallen (water)
56
Discriminatie
45
Overvallen
44
Overige veiligheidsmisdrijven
44
Fraude (overig)
34
Verticale fraude
31
Burengerucht (relatieproblemen)
26
Vreemdelingenzorg
19
Vuurwerk
19
Drugs/drankoverlast
18
Dieren
15
Mensensmokkel
6
Transport gevaarlijke stoffen
5
Bodem
4
Onder invloed (water)
3
Afval
2
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Leefbaarheid (overig)'?

F16 LOKAALVREDEBREUK

Het wederrechtelijk binnendringen in een voor een openbare dienst bestemd lokaal, of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op eerste vordering van de rechthebbende verwijderen uit dat lokaal.