Hoge WOZ-waarde? Verlaag gratis je WOZ-waarde! Klik hier.

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) geregistreerd in februari 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in Nederland sinds januari 2012

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in februari 2023

Nederland
1.071

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in Nederland in de afgelopen maanden

februari 2023
1.071
januari 2023
1.163
december 2022
1.091
november 2022
1.228
oktober 2022
1.206
september 2022
1.164

Tot en met februari in andere jaren

tot feb 2023
2.234
tot feb 2022
1.819
tot feb 2021
1.503
tot feb 2020
3.438
tot feb 2019
3.375
tot feb 2018
3.370

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)

Provincie Zuid-Holland
234
Provincie Noord-Holland
218
Provincie Noord-Brabant
165
Provincie Utrecht
97
Provincie Gelderland
89
Provincie Limburg
64
Provincie Overijssel
64
Provincie Friesland
41
Provincie Groningen
40
Provincie Zeeland
27
Provincie Drenthe
16
Provincie Flevoland
16

Misdrijf per categorie in Nederland in februari 2023

Alle misdrijven
62.465
Horizontale fraude
6.933
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
6.831
Overige vermogensdelicten
6.498
Ongevallen (weg)
6.158
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.310
Winkeldiefstal
4.101
Onder invloed (weg)
3.626
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.171
Mishandeling
2.972
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.106
Diefstal/inbraak woning
1.972
Bedreiging
1.727
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.071
Wegen (overig)
1.066
Zakkenrollerij
1.005
Drugshandel
930
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
841
Diefstal van motorvoertuigen
730
Aantasting openbare orde
589
Wapenhandel
551
Openlijk geweld
316
Brand/ontploffingen
283
Bijzondere wetten
240
Huisvredebreuk
230
Moord, doodslag
194
Straatroof
157
Leefbaarheid (overig)
65
Fraude (overig)
54
Overvallen
52
Overige veiligheidsmisdrijven
44
Verticale fraude
33
Diefstallen (water)
31
Discriminatie
30
Vreemdelingenzorg
17
Burengerucht (relatieproblemen)
16
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
13
Transport gevaarlijke stoffen
11
Vuurwerk
8
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mensensmokkel
2
Onder invloed (water)
1
Afval
1
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)'?

A22 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT WINKEL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit winkel die op dat moment niet voor publiek geopend was. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A23 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is, is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A24 GEKWAL. DIEFSTALLENL IN/UIT SPORTCOMPLEX

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A25 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

A26 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Een school is elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidings- of instructieruimte in bv het hoofdbureau van politie wordt niet als school gezien. Of de school op dat moment geopend was, is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A31 DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordtniet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.

A32 DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een bedrijf of kantoor. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.

A33 DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

A35 DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.

B22 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT WINKEL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit winkel. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. Of de winkel op dat moment voor het publiek geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B23 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B24 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SPORTCOMPLEX

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B25 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT HOTEL/PENSION

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

B26 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SCHOOL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B31 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SCHOOL (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.

B32 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (NIET GEKWAL.)

Diefstallen in/uit een bedrijf of kantoor voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.

B33 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT HOTEL/PENSION (NIET GEKWAL.)

Diefstal uit een hotel of pension voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot het hotel of pension etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

B35 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SPORTCOMPLEX (NIET GEKWAL.)

Diefstal uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De toegang tot het sportcomplex etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.