Diefstal van brom-, snor-, fietsen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal van brom-, snor-, fietsen geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal van brom-, snor-, fietsen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal van brom-, snor-, fietsen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal van brom-, snor-, fietsen in maart 2021

Nederland
5.124

Diefstal van brom-, snor-, fietsen in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
5.124
februari 2021
3.457
januari 2021
4.355
december 2020
4.916
november 2020
6.607
oktober 2020
7.254

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
17.425
tot mrt 2021
17.758
tot mrt 2021
16.937
tot mrt 2021
22.902
tot mrt 2021
25.612
tot mrt 2021
27.594

Diefstal van brom-, snor-, fietsen

Provincie Zuid-Holland
1.330
Provincie Noord-Holland
1.155
Provincie Noord-Brabant
674
Provincie Utrecht
497
Provincie Gelderland
432
Provincie Overijssel
310
Provincie Limburg
258
Provincie Groningen
154
Provincie Friesland
90
Provincie Flevoland
80
Provincie Drenthe
78
Provincie Zeeland
66

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal van brom-, snor-, fietsen'?

A72 DIEFSTAL FIETS

Diefstal van een fiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

A73 DIEFSTAL BROMFIETS/SNORFIETS

Diefstal van een bromfiets of snorfiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

B62 DIEFSTAL MET GEWELD FIETS

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een fiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.

B63 DIEFSTAL MET GEWELD BROMFIETS/SNORFIETS

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een voertuig op wielen dat door een mechanische kracht wordt voortbewogen en waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 49 cc is, die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.