Diefstal van brom-, snor-, fietsen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal van brom-, snor-, fietsen geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal van brom-, snor-, fietsen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal van brom-, snor-, fietsen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal van brom-, snor-, fietsen in april 2020

Nederland
4.652

Diefstal van brom-, snor-, fietsen in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
4.652
maart 2020
5.135
februari 2020
5.839
januari 2020
6.451
december 2019
5.826
november 2019
6.770

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
22.077
tot apr 2019
24.588
tot apr 2018
23.393
tot apr 2017
30.251
tot apr 2016
34.356
tot apr 2015
37.669

Diefstal van brom-, snor-, fietsen

Provincie Zuid-Holland
1.144
Provincie Noord-Holland
1.037
Provincie Noord-Brabant
663
Provincie Gelderland
435
Provincie Utrecht
386
Provincie Limburg
291
Provincie Overijssel
281
Provincie Groningen
125
Provincie Friesland
94
Provincie Flevoland
74
Provincie Drenthe
63
Provincie Zeeland
59

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal van brom-, snor-, fietsen'?

A72 DIEFSTAL FIETS

Diefstal van een fiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

A73 DIEFSTAL BROMFIETS/SNORFIETS

Diefstal van een bromfiets of snorfiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

B62 DIEFSTAL MET GEWELD FIETS

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een fiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.

B63 DIEFSTAL MET GEWELD BROMFIETS/SNORFIETS

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een voertuig op wielen dat door een mechanische kracht wordt voortbewogen en waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 49 cc is, die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.