Diefstal van brom-, snor-, fietsen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal van brom-, snor-, fietsen geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal van brom-, snor-, fietsen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal van brom-, snor-, fietsen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal van brom-, snor-, fietsen in augustus 2023

Nederland
8.823

Diefstal van brom-, snor-, fietsen in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
8.823
juli 2023
9.199
juni 2023
9.444
mei 2023
8.667
april 2023
7.666
maart 2023
7.146

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
64.626
tot aug 2022
58.939
tot aug 2021
44.265
tot aug 2020
48.503
tot aug 2019
53.977
tot aug 2018
53.310

Diefstal van brom-, snor-, fietsen

Provincie Zuid-Holland
2.133
Provincie Noord-Holland
2.004
Provincie Noord-Brabant
1.246
Provincie Utrecht
881
Provincie Gelderland
726
Provincie Overijssel
480
Provincie Limburg
454
Provincie Groningen
357
Provincie Friesland
189
Provincie Drenthe
120
Provincie Flevoland
119
Provincie Zeeland
114

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
990
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
978
Wegen (overig)
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffingen
297
Openlijk geweld
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Leefbaarheid (overig)
87
Overvallen
45
Overige veiligheidsmisdrijven
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Fraude (overig)
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Vuurwerk
7
Bodem
5
Water
2
Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal van brom-, snor-, fietsen'?

A72 DIEFSTAL FIETS

Diefstal van een fiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

A73 DIEFSTAL BROMFIETS/SNORFIETS

Diefstal van een bromfiets of snorfiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.

B62 DIEFSTAL MET GEWELD FIETS

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een fiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.

B63 DIEFSTAL MET GEWELD BROMFIETS/SNORFIETS

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een voertuig op wielen dat door een mechanische kracht wordt voortbewogen en waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 49 cc is, die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.