Diefstal af/uit/van overige voertuigen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal af/uit/van overige voertuigen geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal af/uit/van overige voertuigen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal af/uit/van overige voertuigen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal af/uit/van overige voertuigen in april 2020

Nederland
1.368

Diefstal af/uit/van overige voertuigen in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
1.368
maart 2020
1.452
februari 2020
1.372
januari 2020
1.399
december 2019
1.352
november 2019
1.592

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
5.591
tot apr 2019
5.462
tot apr 2018
4.267
tot apr 2017
4.612
tot apr 2016
4.711
tot apr 2015
5.992

Diefstal af/uit/van overige voertuigen

Provincie Zuid-Holland
421
Provincie Noord-Holland
277
Provincie Noord-Brabant
182
Provincie Utrecht
164
Provincie Gelderland
112
Provincie Limburg
61
Provincie Overijssel
57
Provincie Groningen
28
Provincie Friesland
20
Provincie Drenthe
17
Provincie Flevoland
17
Provincie Zeeland
12

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal af/uit/van overige voertuigen'?

A12 DIEFSTAL UIT/VANAF ANDERE VERVOERMIDDELEN

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit een vervoermiddel, niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Het vervoermiddel moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. Als het vervoermiddel zich bevindt in een schuur is het diefstal uit schuur.

A74 DIEFSTAL ANDER VERVOERMIDDEL

Diefstal van een vervoermiddel (anders dan een personenauto, motorfiets, fiets, bromfiets/snorfiets, vrachtauto, bestelauto of vaartuig) voor vervoer over land van personen en/of goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats. Ook diefstal van een bus of touringcar valt hieronder.

B12 DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF ANDER VERVOERMIDDEL

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit/vanaf een vervoermiddel, niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats.

B64 DIEFSTAL MET GEWELD ANDER VERVOERMIDDEL

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel met wielen of glijvlakken voor het vervoer over land van personen en/of goederen (niet zijnde een personenauto, motor, fiets, bromfiets/snorfiets, vrachtauto en bestelauto), die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats. Ook autobussen en touringcars vallen hier onder.