Diefstal af/uit/van overige voertuigen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal af/uit/van overige voertuigen geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal af/uit/van overige voertuigen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal af/uit/van overige voertuigen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal af/uit/van overige voertuigen in maart 2021

Nederland
1.311

Diefstal af/uit/van overige voertuigen in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
1.311
februari 2021
967
januari 2021
1.313
december 2020
1.422
november 2020
1.553
oktober 2020
1.755

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
4.223
tot mrt 2021
4.052
tot mrt 2021
3.166
tot mrt 2021
3.500
tot mrt 2021
3.504
tot mrt 2021
4.518

Diefstal af/uit/van overige voertuigen

Provincie Zuid-Holland
332
Provincie Noord-Holland
278
Provincie Noord-Brabant
238
Provincie Gelderland
148
Provincie Utrecht
141
Provincie Limburg
65
Provincie Overijssel
40
Provincie Flevoland
21
Provincie Groningen
15
Provincie Drenthe
13
Provincie Friesland
10
Provincie Zeeland
10

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal af/uit/van overige voertuigen'?

A12 DIEFSTAL UIT/VANAF ANDERE VERVOERMIDDELEN

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit een vervoermiddel, niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Het vervoermiddel moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. Als het vervoermiddel zich bevindt in een schuur is het diefstal uit schuur.

A74 DIEFSTAL ANDER VERVOERMIDDEL

Diefstal van een vervoermiddel (anders dan een personenauto, motorfiets, fiets, bromfiets/snorfiets, vrachtauto, bestelauto of vaartuig) voor vervoer over land van personen en/of goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats. Ook diefstal van een bus of touringcar valt hieronder.

B12 DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF ANDER VERVOERMIDDEL

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit/vanaf een vervoermiddel, niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats.

B64 DIEFSTAL MET GEWELD ANDER VERVOERMIDDEL

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel met wielen of glijvlakken voor het vervoer over land van personen en/of goederen (niet zijnde een personenauto, motor, fiets, bromfiets/snorfiets, vrachtauto en bestelauto), die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats. Ook autobussen en touringcars vallen hier onder.