Misdrijven mbt Afval in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Afval geregistreerd in april 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Afval' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Afval in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Afval in april 2023

Nederland
2

Misdrijven mbt Afval in Nederland in de afgelopen maanden

april 2023
2
maart 2023
3
februari 2023
1
januari 2023
6
december 2022
3
november 2022
8

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2023
12
tot apr 2022
12
tot apr 2021
18
tot apr 2020
26
tot apr 2019
80
tot apr 2018
107

Misdrijven mbt Afval

Provincie Noord-Brabant
1
Provincie Zuid-Holland
1
Provincie DrentheProvincie FlevolandProvincie FrieslandProvincie GelderlandProvincie GroningenProvincie LimburgProvincie Noord-HollandProvincie OverijsselProvincie UtrechtProvincie Zeeland

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2023

Alle misdrijven
63.349
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.666
Horizontale fraude
6.832
Overige vermogensdelicten
6.318
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.795
Ongevallen (weg)
5.669
Winkeldiefstal
3.761
Onder invloed (weg)
3.702
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.338
Mishandeling
3.207
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.392
Bedreiging
1.768
Diefstal/inbraak woning
1.463
Zakkenrollerij
1.121
Drugshandel
1.068
Wegen (overig)
1.024
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
975
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
891
Diefstal van motorvoertuigen
688
Aantasting openbare orde
647
Wapenhandel
579
Openlijk geweld
338
Huisvredebreuk
298
Brand/ontploffingen
274
Moord, doodslag
240
Bijzondere wetten
177
Straatroof
170
Leefbaarheid (overig)
66
Diefstallen (water)
56
Discriminatie
45
Overvallen
44
Overige veiligheidsmisdrijven
44
Fraude (overig)
34
Verticale fraude
31
Burengerucht (relatieproblemen)
26
Vreemdelingenzorg
19
Vuurwerk
19
Drugs/drankoverlast
18
Dieren
15
Mensensmokkel
6
Transport gevaarlijke stoffen
5
Bodem
4
Onder invloed (water)
3
Afval
2
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Afval'?

M012 AFVALTRANSPORT

De overtreding met betrekking tot nationaal en internationaal afvaltransport.

M013 HUISHOUDELIJK AFVAL AANBIEDEN/DOORZOEKE/INZAMELEN

Alle overtredingen benoemd in de Wet milieubeheer en/of de plaatselijke verordening(en) met betrekking tot huishoudelijk afval.

M014 AFVAL VERBRANDEN

Het buiten een inrichting verbranden van afvalstoffen. (geen vuurtje stoken als baldadigheid)

M015 AUTOWRAK (MILIEU)

Het aanwezig hebben buiten een inrichting van auto- en andere voertuigwrakken op een voor publiek zichtbare plaats, en het zich ontdoen van een wrak aan een ander dan erkend inzamelaar auto- en voertuigwrakken.

M016 AFVALLOZING IN RIOOL

Alle lozingen van afval op/in riool. Hieronder valt niet de rechtstreekse lozing in oppervlaktewater

M017 AFVALSTOFFEN INZAMELEN

Alle strafbare handeling met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen benoemd in de Wet milieubeheer en/of provinciale verordeningen

M019 ASBEST

Alle overtredingen aangaande het op onjuiste wijze slopen, bewerken en afvoeren en inzamelen van asbest buiten inrichtingen