Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in april 2020

Nederland
3.156

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
3.156
maart 2020
3.836
februari 2020
4.432
januari 2020
4.533
december 2019
4.577
november 2019
4.629

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
15.957
tot apr 2019
16.524
tot apr 2018
18.703
tot apr 2017
22.741
tot apr 2016
28.557
tot apr 2015
27.741

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

Provincie Zuid-Holland
895
Provincie Noord-Holland
674
Provincie Noord-Brabant
411
Provincie Gelderland
405
Provincie Utrecht
318
Provincie Limburg
159
Provincie Overijssel
92
Provincie Drenthe
69
Provincie Flevoland
51
Provincie Zeeland
36
Provincie Friesland
23
Provincie Groningen
23

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen'?

A10 DIEFSTAL UIT/VANAF PERSONENAUTO

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen, gepleegd vanaf of uit een personenauto. De personenauto moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. De personenauto dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Diefstal uit een auto in een showroom valt onder diefstal uit bedrijf, A23 of A32. Diefstallen vanaf/uit brommobiel en een invalidenwagen vallen hier niet onder maar vallen onder A12 (diefstal ook braak uit/vanaf andere vervoermiddelen).

B10 DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF PERSONENAUTO

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit/vanaf een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.