Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in augustus 2023

Nederland
2.929

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
2.929
juli 2023
3.317
juni 2023
3.372
mei 2023
3.647
april 2023
3.338
maart 2023
3.767

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
27.562
tot aug 2022
26.942
tot aug 2021
22.700
tot aug 2020
28.978
tot aug 2019
30.899
tot aug 2018
34.545

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

Provincie Zuid-Holland
854
Provincie Noord-Holland
692
Provincie Noord-Brabant
440
Provincie Gelderland
287
Provincie Limburg
189
Provincie Utrecht
178
Provincie Flevoland
71
Provincie Overijssel
70
Provincie Groningen
48
Provincie Zeeland
42
Provincie Drenthe
36
Provincie Friesland
22

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling c.q.. zaakbeschadiging
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis
990
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen
978
Misdrijven m.b.t. Weg overig
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffing
297
Openlijk geweld (persoon)
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Misdrijven m.b.t. Leefbaarheid overig
87
Overval
45
Mensenhandel
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Overige fraude
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Misdrijven m.b.t. Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Misdrijven m.b.t. Vuurwerk
7
Misdrijven m.b.t. Bodem
5
Misdrijven m.b.t. Water
2
Misdrijven m.b.t. Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijf Onder invloed (lucht) Onbekende classificatie Misdrijven m.b.t. Voedselveiligheid Misdrijven m.b.t. Ruimtelijke ordening Misdrijven m.b.t. Natuur en Landschap Misdrijven m.b.t. Mest Misdrijven m.b.t. Maatschappelijke integriteit overig Misdrijven m.b.t. Lucht overig Misdrijven m.b.t. Inrichting Wet Milieubeheer Misdrijven m.b.t. Bestrijdingsmiddelen Misdrijven m.b.t. Afval Kinderprostitutie Kinderporno

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen'?

A10 DIEFSTAL UIT/VANAF PERSONENAUTO

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen, gepleegd vanaf of uit een personenauto. De personenauto moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. De personenauto dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke c.q. niet fysiek afgeschermde plaats. Diefstal uit een auto in een showroom valt onder diefstal uit bedrijf, A23 of A32. Diefstallen vanaf/uit brommobiel en een invalidenwagen vallen hier niet onder maar vallen onder A12 (diefstal ook braak uit/vanaf andere vervoermiddelen).

B10 DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF PERSONENAUTO

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit/vanaf een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.