Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in Nederland sinds januari 2012

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in maart 2021

Nederland
2.538

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
2.538
februari 2021
1.920
januari 2021
2.910
december 2020
3.305
november 2020
3.945
oktober 2020
4.207

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
12.801
tot mrt 2021
12.252
tot mrt 2021
14.242
tot mrt 2021
17.829
tot mrt 2021
21.330
tot mrt 2021
21.005

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

Provincie Zuid-Holland
556
Provincie Noord-Holland
546
Provincie Noord-Brabant
425
Provincie Gelderland
419
Provincie Utrecht
237
Provincie Limburg
126
Provincie Flevoland
81
Provincie Drenthe
46
Provincie Overijssel
45
Provincie Groningen
26
Provincie Friesland
18
Provincie Zeeland
13

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen'?

A10 DIEFSTAL UIT/VANAF PERSONENAUTO

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen, gepleegd vanaf of uit een personenauto. De personenauto moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. De personenauto dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Diefstal uit een auto in een showroom valt onder diefstal uit bedrijf, A23 of A32. Diefstallen vanaf/uit brommobiel en een invalidenwagen vallen hier niet onder maar vallen onder A12 (diefstal ook braak uit/vanaf andere vervoermiddelen).

B10 DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF PERSONENAUTO

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit/vanaf een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.