Verticale fraude in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Verticale fraude geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Verticale fraude' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Verticale fraude in Nederland sinds januari 2012

Verticale fraude in maart 2021

Nederland
49

Verticale fraude in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
49
februari 2021
28
januari 2021
23
december 2020
22
november 2020
33
oktober 2020
38

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
120
tot mrt 2021
132
tot mrt 2021
145
tot mrt 2021
143
tot mrt 2021
201
tot mrt 2021
48

Verticale fraude

Provincie Noord-Holland
13
Provincie Zuid-Holland
11
Provincie Gelderland
7
Provincie Utrecht
5
Provincie Noord-Brabant
4
Provincie Overijssel
3
Provincie Flevoland
2
Provincie Friesland
2
Provincie Zeeland
2
Provincie DrentheProvincie GroningenProvincie Limburg

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Verticale fraude'?

F621 UITKERINGSFRAUDE

Fraude bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften betreffende uitkeringswetgeving.

F623 SUBSIDIEFRAUDE

Fraude bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften betreffende subsidie.

F649 OVERIGE VERTICALE FRAUDE