Verticale fraude in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Verticale fraude geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Verticale fraude' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Verticale fraude in Nederland sinds januari 2012

Verticale fraude in april 2020

Nederland
30

Verticale fraude in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
30
maart 2020
39
februari 2020
41
januari 2020
40
december 2019
34
november 2019
34

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
150
tot apr 2019
169
tot apr 2018
181
tot apr 2017
185
tot apr 2016
281
tot apr 2015
71

Verticale fraude

Provincie Zuid-Holland
7
Provincie Noord-Holland
5
Provincie Gelderland
4
Provincie Noord-Brabant
4
Provincie Utrecht
4
Provincie Limburg
2
Provincie Drenthe
1
Provincie Flevoland
1
Provincie Overijssel
1
Provincie Zeeland
1
Provincie FrieslandProvincie Groningen

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Verticale fraude'?

F621 UITKERINGSFRAUDE

Fraude bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften betreffende uitkeringswetgeving.

F623 SUBSIDIEFRAUDE

Fraude bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften betreffende subsidie.

F649 OVERIGE VERTICALE FRAUDE