Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten in augustus 2023

Nederland
153

Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
153
juli 2023
181
juni 2023
197
mei 2023
177
april 2023
177
maart 2023
239

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
1.620
tot aug 2022
1.479
tot aug 2021
1.984
tot aug 2020
1.637
tot aug 2019
1.360
tot aug 2018
1.037

Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten

Provincie Zuid-Holland
48
Provincie Noord-Holland
35
Provincie Noord-Brabant
22
Provincie Limburg
12
Provincie Gelderland
9
Provincie Utrecht
9
Provincie Flevoland
4
Provincie Overijssel
4
Provincie Zeeland
4
Provincie Friesland
3
Provincie Drenthe
2
Provincie Groningen
1

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling c.q.. zaakbeschadiging
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis
990
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen
978
Misdrijven m.b.t. Weg overig
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffing
297
Openlijk geweld (persoon)
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Misdrijven m.b.t. Leefbaarheid overig
87
Overval
45
Mensenhandel
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Overige fraude
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Misdrijven m.b.t. Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Misdrijven m.b.t. Vuurwerk
7
Misdrijven m.b.t. Bodem
5
Misdrijven m.b.t. Water
2
Misdrijven m.b.t. Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijf Onder invloed (lucht) Onbekende classificatie Misdrijven m.b.t. Voedselveiligheid Misdrijven m.b.t. Ruimtelijke ordening Misdrijven m.b.t. Natuur en Landschap Misdrijven m.b.t. Mest Misdrijven m.b.t. Maatschappelijke integriteit overig Misdrijven m.b.t. Lucht overig Misdrijven m.b.t. Inrichting Wet Milieubeheer Misdrijven m.b.t. Bestrijdingsmiddelen Misdrijven m.b.t. Afval Kinderprostitutie Kinderporno

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten'?

F91 MISDRIJVEN WET OP DE KANSSPELEN

Alle misdrijven genoemd in de Wet op de Kansspelen.

F92 TELECOMMUNICATIEWET

Alle misdrijven genoemd in de Telecommunicatiewet

F93 MISDRIJVEN ANDERS

Alle misdrijven die niet onder een specifieke maatschappelijke klasse vallen, o.a. meineed, vondeling, WED, voorbereidingshandelingen, terrorisme financieren, spoorweg, luchtverkeer, kieswet.

F94 WITWASSEN

Het door criminaliteit verkregen geld legaal investeren of beleggen