Burengerucht (relatieproblemen) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Burengerucht (relatieproblemen) geregistreerd in april 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Burengerucht (relatieproblemen)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Burengerucht (relatieproblemen) in Nederland sinds januari 2012

Burengerucht (relatieproblemen) in april 2023

Nederland
26

Burengerucht (relatieproblemen) in Nederland in de afgelopen maanden

april 2023
26
maart 2023
15
februari 2023
16
januari 2023
15
december 2022
23
november 2022
18

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2023
72
tot apr 2022
83
tot apr 2021
90
tot apr 2020
66
tot apr 2019
76
tot apr 2018
63

Burengerucht (relatieproblemen)

Provincie Noord-Holland
7
Provincie Zuid-Holland
6
Provincie Flevoland
3
Provincie Noord-Brabant
3
Provincie Groningen
2
Provincie Zeeland
2
Provincie Friesland
1
Provincie Gelderland
1
Provincie Utrecht
1
Provincie DrentheProvincie LimburgProvincie Overijssel

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2023

Alle misdrijven
63.349
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.666
Horizontale fraude
6.832
Overige vermogensdelicten
6.318
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.795
Ongevallen (weg)
5.669
Winkeldiefstal
3.761
Onder invloed (weg)
3.702
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.338
Mishandeling
3.207
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.392
Bedreiging
1.768
Diefstal/inbraak woning
1.463
Zakkenrollerij
1.121
Drugshandel
1.068
Wegen (overig)
1.024
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
975
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
891
Diefstal van motorvoertuigen
688
Aantasting openbare orde
647
Wapenhandel
579
Openlijk geweld
338
Huisvredebreuk
298
Brand/ontploffingen
274
Moord, doodslag
240
Bijzondere wetten
177
Straatroof
170
Leefbaarheid (overig)
66
Diefstallen (water)
56
Discriminatie
45
Overvallen
44
Overige veiligheidsmisdrijven
44
Fraude (overig)
34
Verticale fraude
31
Burengerucht (relatieproblemen)
26
Vreemdelingenzorg
19
Vuurwerk
19
Drugs/drankoverlast
18
Dieren
15
Mensensmokkel
6
Transport gevaarlijke stoffen
5
Bodem
4
Onder invloed (water)
3
Afval
2
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Burengerucht (relatieproblemen)'?

F95 OVERTREDING HUISVERBOD

Het overtreden van een opgelegd huisverbod, dat wil zeggen het zich bevinden op/in de locatie waarvoor het huisverbod geldt, waaronder het zoeken van contact, o.a. ook email en telefonisch contact na een huisverbod.