Misdrijven mbt Bodem in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Bodem geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Bodem' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Bodem in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Bodem in augustus 2023

Nederland
5

Misdrijven mbt Bodem in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
5
juli 2023
9
juni 2023
6
mei 2023
4
april 2023
4
maart 2023
6

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
43
tot aug 2022
34
tot aug 2021
53
tot aug 2020
51
tot aug 2019
147
tot aug 2018
208

Misdrijven mbt Bodem

Provincie Friesland
2
Provincie Zeeland
2
Provincie Overijssel
1
Provincie DrentheProvincie FlevolandProvincie GelderlandProvincie GroningenProvincie LimburgProvincie Noord-BrabantProvincie Noord-HollandProvincie UtrechtProvincie Zuid-Holland

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
990
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
978
Wegen (overig)
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffingen
297
Openlijk geweld
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Leefbaarheid (overig)
87
Overvallen
45
Overige veiligheidsmisdrijven
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Fraude (overig)
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Vuurwerk
7
Bodem
5
Water
2
Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Bodem'?

M011 OP/IN BODEM BRENGEN AFVALSTOFFEN

Het in de bodem brengen cq op de bodem leggen en storten van afval buiten een inrichting

M0111 AFVAL DRUGSLAB

M031 BODEMBESCHERMING

Het zonder nemen van maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging verrichten van handelingen waardoor de bodem kan worden/wordt verontreinigd, met uitzondering van mest. (art. 13 Wet bodembescherming) (Zorgplicht)

M032 ONTGRONDINGEN

Het verrichten van handelingen waardoor de hoogteligging van de bodem (terrein of waterbodem) wordt verlaagd (artikel 3 Ontgrondingenwet)

M033 ONDERGRONDSE TANKS

Elke handeling met betrekking tot ondergrondse tanks. (besluit opslaan in onder-grondse tanks - BOOT).

M034 BODEMSANERING

Alle strafbare handeling betrekking hebbende op bodemsanering