Misdrijven mbt Bodem in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Bodem geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Bodem' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Bodem in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Bodem in maart 2021

Nederland
4

Misdrijven mbt Bodem in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
4
februari 2021
5
januari 2021
4
december 2020
9
november 2020
20
oktober 2020
9

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
23
tot mrt 2021
54
tot mrt 2021
76
tot mrt 2021
69
tot mrt 2021
104
tot mrt 2021
57

Misdrijven mbt Bodem

Provincie Limburg
2
Provincie Utrecht
1
Provincie Zuid-Holland
1
Provincie DrentheProvincie FlevolandProvincie FrieslandProvincie GelderlandProvincie GroningenProvincie Noord-BrabantProvincie Noord-HollandProvincie OverijsselProvincie Zeeland

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Bodem'?

M011 OP/IN BODEM BRENGEN AFVALSTOFFEN

Het in de bodem brengen cq op de bodem leggen en storten van afval buiten een inrichting

M0111 AFVAL DRUGSLAB

M031 BODEMBESCHERMING

Het zonder nemen van maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging verrichten van handelingen waardoor de bodem kan worden/wordt verontreinigd, met uitzondering van mest. (art. 13 Wet bodembescherming) (Zorgplicht)

M032 ONTGRONDINGEN

Het verrichten van handelingen waardoor de hoogteligging van de bodem (terrein of waterbodem) wordt verlaagd (artikel 3 Ontgrondingenwet)

M033 ONDERGRONDSE TANKS

Elke handeling met betrekking tot ondergrondse tanks. (besluit opslaan in onder-grondse tanks - BOOT).

M034 BODEMSANERING

Alle strafbare handeling betrekking hebbende op bodemsanering