Onder invloed (water) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Onder invloed (water) geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Onder invloed (water)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Onder invloed (water) in Nederland sinds januari 2012

Onder invloed (water) in augustus 2023

Nederland
21

Onder invloed (water) in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
21
juli 2023
24
juni 2023
32
mei 2023
16
april 2023
3
maart 2023
1

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
98
tot aug 2022
126
tot aug 2021
109
tot aug 2020
72
tot aug 2019
131
tot aug 2018
135

Onder invloed (water)

Provincie Noord-Holland
17
Provincie Friesland
1
Provincie Gelderland
1
Provincie Noord-Brabant
1
Provincie Zuid-Holland
1
Provincie DrentheProvincie FlevolandProvincie GroningenProvincie LimburgProvincie OverijsselProvincie UtrechtProvincie Zeeland

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling c.q.. zaakbeschadiging
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis
990
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen
978
Misdrijven m.b.t. Weg overig
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffing
297
Openlijk geweld (persoon)
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Misdrijven m.b.t. Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Misdrijven m.b.t. Leefbaarheid overig
87
Overval
45
Mensenhandel
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Overige fraude
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Misdrijven m.b.t. Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Misdrijven m.b.t. Vuurwerk
7
Misdrijven m.b.t. Bodem
5
Misdrijven m.b.t. Water
2
Misdrijven m.b.t. Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijf Onder invloed (lucht) Onbekende classificatie Misdrijven m.b.t. Voedselveiligheid Misdrijven m.b.t. Ruimtelijke ordening Misdrijven m.b.t. Natuur en Landschap Misdrijven m.b.t. Mest Misdrijven m.b.t. Maatschappelijke integriteit overig Misdrijven m.b.t. Lucht overig Misdrijven m.b.t. Inrichting Wet Milieubeheer Misdrijven m.b.t. Bestrijdingsmiddelen Misdrijven m.b.t. Afval Kinderprostitutie Kinderporno

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Onder invloed (water)'?

L80 VAREN ONDER INVLOED DRUGS/MEDICIJNEN

Het onder invloed van drugs en/of medicijnen varen als gezagvoerder/schipper/kapitein, te sturen als roerganger of als loods aan boord adviseren over de te voeren navigatie

L81 VAREN ONDER INVLOED ALCOHOL

Het onder invloed van alcoholhoudende drank varen als gezagvoerder/schipper/kapitein, te sturen als roerganger of als loods aan boord adviseren over de te voeren navigatie

L83 WEIGEREN ADEMANALYSE (VAREN)

Het weigeren van medewerking aan de ademanalyse door de gezagvoerder/schipper/kapitein, de roerganger die stuurt of de loods die aan boord adviseert over de te voeren navigatie.

L84 WEIGEREN BLOEDPROEF (VAREN)

Het weigeren van het bevel medewerking te verlenen zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen door de gezagsvoerder/schipper/kapitein, de roerganger die stuurt of de loods die aan boord adviseert over de te voeren navigatie.

L85 WEIGEREN VERVANGEND (URINE)ONDERZOEK (VAREN)

Het weigeren van het bevel medewerking te verlenen zich aan een urineonderzoek te onderwerpen door de gezagsvoerder/schipper/kapitein, de roerganger die stuurt of de loods die aan boord adviseert over de te voeren navigatie.