Overige vermogensdelicten in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Overige vermogensdelicten geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Overige vermogensdelicten' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Overige vermogensdelicten in Nederland sinds januari 2012

Overige vermogensdelicten in maart 2021

Nederland
5.592

Overige vermogensdelicten in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
5.592
februari 2021
4.415
januari 2021
4.868
december 2020
5.666
november 2020
5.963
oktober 2020
6.101

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
21.072
tot mrt 2021
20.634
tot mrt 2021
19.744
tot mrt 2021
24.784
tot mrt 2021
27.270
tot mrt 2021
29.261

Overige vermogensdelicten

Provincie Zuid-Holland
1.274
Provincie Noord-Holland
1.012
Provincie Noord-Brabant
886
Provincie Utrecht
714
Provincie Limburg
393
Provincie Gelderland
350
Provincie Overijssel
349
Provincie Drenthe
168
Provincie Groningen
147
Provincie Friesland
115
Provincie Flevoland
103
Provincie Zeeland
81

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Overige vermogensdelicten'?

A27 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een ander gebouw dan een woning, box/garage/schuur/tuinhuis, winkel, bedrijf/kantoor, sportcomplex, hotel/pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.

A36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een gebouw. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in/uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel/pension).

A60 DIEFSTAL VAN EEN DIER

Diefstal van een dier gepleegd op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats of weiland.

A80 VERDUISTERING (EVT. IN DIENSTBETREKKING)

Het opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welks goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft.

A81 HELING

Het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft.

A82 CHANTAGE / AFPERSING

Chantage is het door bedreiging met bekendmaking van ware of verzonnen feiten, of met vernietiging of verminking van gegevens, dwingen tot de afgifte van goed of geld, of tot aangaan of tenietdoen van een schuld, of tot het beschikbaarstellen van waardevolle gegevens. Het drukmiddel is hier dus informatie. Afpersing is door (bedreiging met) geweld iemand dwingen tot de afgifte van enig goed.

A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.

A95 OVERIGE GEKWAL. DIEFSTAL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.

B27 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT ANDERE GEBOUWEN

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit een ander gebouw dan een woning, box/garage/schuur/tuinhuis, winkel, bedrijf/kantoor, sportcomplex, hotel/pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.

B36 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (NIET GEKWAL.)

Diefstal uit een gebouw voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in/uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel/pension). De toegang tot het gebouw etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.

B95 OVERIGE DIEFSTALLEN MET GEWELD

Alle diefstallen met braak, verbreking, voorafgegaan vergezeld van of gevolgd door geweld die niet onder specifieke andere maatschappelijke klasse vallen.