Overige vermogensdelicten in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Overige vermogensdelicten geregistreerd in april 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Overige vermogensdelicten' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Overige vermogensdelicten in Nederland sinds januari 2012

Overige vermogensdelicten in april 2023

Nederland
6.318

Overige vermogensdelicten in Nederland in de afgelopen maanden

april 2023
6.318
maart 2023
7.082
februari 2023
6.498
januari 2023
7.208
december 2022
6.877
november 2022
7.303

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2023
27.106
tot apr 2022
24.652
tot apr 2021
19.607
tot apr 2020
26.542
tot apr 2019
27.905
tot apr 2018
26.637

Overige vermogensdelicten

Provincie Noord-Holland
1.395
Provincie Zuid-Holland
1.352
Provincie Noord-Brabant
1.026
Provincie Utrecht
583
Provincie Gelderland
513
Provincie Limburg
412
Provincie Overijssel
324
Provincie Groningen
238
Provincie Friesland
152
Provincie Drenthe
148
Provincie Flevoland
96
Provincie Zeeland
79

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2023

Alle misdrijven
63.349
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.666
Horizontale fraude
6.832
Overige vermogensdelicten
6.318
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.795
Ongevallen (weg)
5.669
Winkeldiefstal
3.761
Onder invloed (weg)
3.702
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.338
Mishandeling
3.207
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.392
Bedreiging
1.768
Diefstal/inbraak woning
1.463
Zakkenrollerij
1.121
Drugshandel
1.068
Wegen (overig)
1.024
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
975
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
891
Diefstal van motorvoertuigen
688
Aantasting openbare orde
647
Wapenhandel
579
Openlijk geweld
338
Huisvredebreuk
298
Brand/ontploffingen
274
Moord, doodslag
240
Bijzondere wetten
177
Straatroof
170
Leefbaarheid (overig)
66
Diefstallen (water)
56
Discriminatie
45
Overvallen
44
Overige veiligheidsmisdrijven
44
Fraude (overig)
34
Verticale fraude
31
Burengerucht (relatieproblemen)
26
Vreemdelingenzorg
19
Vuurwerk
19
Drugs/drankoverlast
18
Dieren
15
Mensensmokkel
6
Transport gevaarlijke stoffen
5
Bodem
4
Onder invloed (water)
3
Afval
2
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Overige vermogensdelicten'?

A27 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een ander gebouw dan een woning, box/garage/schuur/tuinhuis, winkel, bedrijf/kantoor, sportcomplex, hotel/pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.

A36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een gebouw. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in/uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel/pension).

A60 DIEFSTAL VAN EEN DIER

Diefstal van een dier gepleegd op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats of weiland.

A80 VERDUISTERING (EVT. IN DIENSTBETREKKING)

Het opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welks goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft.

A81 HELING

Het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft.

A82 CHANTAGE / AFPERSING

Chantage is het door bedreiging met bekendmaking van ware of verzonnen feiten, of met vernietiging of verminking van gegevens, dwingen tot de afgifte van goed of geld, of tot aangaan of tenietdoen van een schuld, of tot het beschikbaarstellen van waardevolle gegevens. Het drukmiddel is hier dus informatie. Afpersing is door (bedreiging met) geweld iemand dwingen tot de afgifte van enig goed.

A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.

A95 OVERIGE GEKWAL. DIEFSTAL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.

B27 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT ANDERE GEBOUWEN

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit een ander gebouw dan een woning, box/garage/schuur/tuinhuis, winkel, bedrijf/kantoor, sportcomplex, hotel/pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.

B36 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (NIET GEKWAL.)

Diefstal uit een gebouw voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in/uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel/pension). De toegang tot het gebouw etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.

B95 OVERIGE DIEFSTALLEN MET GEWELD

Alle diefstallen met braak, verbreking, voorafgegaan vergezeld van of gevolgd door geweld die niet onder specifieke andere maatschappelijke klasse vallen.