Overige vermogensdelicten in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Overige vermogensdelicten geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Overige vermogensdelicten' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Overige vermogensdelicten in Nederland sinds januari 2012

Overige vermogensdelicten in april 2020

Nederland
5.470

Overige vermogensdelicten in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
5.470
maart 2020
6.230
februari 2020
7.083
januari 2020
7.759
december 2019
7.000
november 2019
7.970

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
26.542
tot apr 2019
27.905
tot apr 2018
26.637
tot apr 2017
32.238
tot apr 2016
36.497
tot apr 2015
38.995

Overige vermogensdelicten

Provincie Zuid-Holland
1.191
Provincie Noord-Holland
1.023
Provincie Noord-Brabant
839
Provincie Utrecht
651
Provincie Gelderland
445
Provincie Limburg
384
Provincie Overijssel
335
Provincie Drenthe
158
Provincie Groningen
151
Provincie Friesland
124
Provincie Flevoland
91
Provincie Zeeland
78

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Overige vermogensdelicten'?

A27 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een ander gebouw dan een woning, box/garage/schuur/tuinhuis, winkel, bedrijf/kantoor, sportcomplex, hotel/pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.

A36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een gebouw. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in/uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel/pension).

A60 DIEFSTAL VAN EEN DIER

Diefstal van een dier gepleegd op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats of weiland.

A80 VERDUISTERING (EVT. IN DIENSTBETREKKING)

Het opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welks goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft.

A81 HELING

Het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft.

A82 CHANTAGE / AFPERSING

Chantage is het door bedreiging met bekendmaking van ware of verzonnen feiten, of met vernietiging of verminking van gegevens, dwingen tot de afgifte van goed of geld, of tot aangaan of tenietdoen van een schuld, of tot het beschikbaarstellen van waardevolle gegevens. Het drukmiddel is hier dus informatie. Afpersing is door (bedreiging met) geweld iemand dwingen tot de afgifte van enig goed.

A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.

A95 OVERIGE GEKWAL. DIEFSTAL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.

B27 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT ANDERE GEBOUWEN

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit een ander gebouw dan een woning, box/garage/schuur/tuinhuis, winkel, bedrijf/kantoor, sportcomplex, hotel/pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.

B36 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (NIET GEKWAL.)

Diefstal uit een gebouw voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in/uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel/pension). De toegang tot het gebouw etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.

B95 OVERIGE DIEFSTALLEN MET GEWELD

Alle diefstallen met braak, verbreking, voorafgegaan vergezeld van of gevolgd door geweld die niet onder specifieke andere maatschappelijke klasse vallen.