Fraude (overig) in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Fraude (overig) geregistreerd in april 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Fraude (overig)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Fraude (overig) in Nederland sinds januari 2012

Fraude (overig) in april 2023

Nederland
34

Fraude (overig) in Nederland in de afgelopen maanden

april 2023
34
maart 2023
73
februari 2023
54
januari 2023
46
december 2022
35
november 2022
52

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2023
207
tot apr 2022
265
tot apr 2021
390
tot apr 2020
684
tot apr 2019
607
tot apr 2018
594

Fraude (overig)

Provincie Zuid-Holland
12
Provincie Noord-Holland
8
Provincie Overijssel
4
Provincie Utrecht
4
Provincie Gelderland
2
Provincie Limburg
2
Provincie Groningen
1
Provincie Noord-Brabant
1
Provincie DrentheProvincie FlevolandProvincie FrieslandProvincie Zeeland

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2023

Alle misdrijven
63.349
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.666
Horizontale fraude
6.832
Overige vermogensdelicten
6.318
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.795
Ongevallen (weg)
5.669
Winkeldiefstal
3.761
Onder invloed (weg)
3.702
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.338
Mishandeling
3.207
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.392
Bedreiging
1.768
Diefstal/inbraak woning
1.463
Zakkenrollerij
1.121
Drugshandel
1.068
Wegen (overig)
1.024
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
975
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
891
Diefstal van motorvoertuigen
688
Aantasting openbare orde
647
Wapenhandel
579
Openlijk geweld
338
Huisvredebreuk
298
Brand/ontploffingen
274
Moord, doodslag
240
Bijzondere wetten
177
Straatroof
170
Leefbaarheid (overig)
66
Diefstallen (water)
56
Discriminatie
45
Overvallen
44
Overige veiligheidsmisdrijven
44
Fraude (overig)
34
Verticale fraude
31
Burengerucht (relatieproblemen)
26
Vreemdelingenzorg
19
Vuurwerk
19
Drugs/drankoverlast
18
Dieren
15
Mensensmokkel
6
Transport gevaarlijke stoffen
5
Bodem
4
Onder invloed (water)
3
Afval
2
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Fraude (overig)'?

F600 OPLICHTING

Iemand bewegen een goed af te staan of een dienst te verlenen, gegevens ter beschikking te stellen, of tot het aangaan of teniet doen van een schuld door bedrog en/of leugens om zich daarmee te bevoordelen.

F601 FLESSENTREKKERIJ

Iemand die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen zonder deze volledig te betalen.

F602 OVERIG BEDROG

Alle andere misdrijven genoemd in titel 25 WvSr. niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.

F610 VALS GELD AANMAKEN

Het opzettelijk namaken of vervalsen van geld met de bedoeling om dit als echt en onvervalst uit te geven.

F611 VALS GELD UITGEVEN

Het opzettelijk uitgeven van vervalst geld met de bedoeling om dit als echt en onvervalst uit te geven.

F612 VERVALSINGEN OVERIG

Alle andere misdrijven genoemd in titel 10 niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.

F613 VERVALSEN PASPOORT/IDENTITEITSKAART/REISDOCUMENT

Het opzettelijk vervalsen van een reisdocument/identiteitsbewijs met de bedoeling deze als echt en onvervalst te gebruiken.

F614 VERVALSING BANKPAS/GIROPAS/CHEQUES

Het opzettelijk vervalsen, bezitten, gebruiken, vervoeren en/of afleveren van een waardekaart of een op naam gestelde betaalpas, bestemd voor het verrichten van transacties langs geautomatiseerde weg, met de bedoeling zichzelf of een ander te bevoordelen.

F615 VERVALSEN RIJBEWIJS

Het opzettelijk vervalsen van een rijbewijs of gebruik maken van een vals rijbewijs, met de bedoeling om dit als echt en onvervalst te gebruiken.

F624 VALSE AANGIFTE

Het aangifte doen van een strafbaar feit wetende dat dit feit niet heeft plaatsgevonden is.