Misdrijven mbt Dieren in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Dieren geregistreerd in augustus 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Dieren' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Dieren in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Dieren in augustus 2023

Nederland
16

Misdrijven mbt Dieren in Nederland in de afgelopen maanden

augustus 2023
16
juli 2023
14
juni 2023
19
mei 2023
18
april 2023
15
maart 2023
14

Tot en met augustus in andere jaren

tot aug 2023
121
tot aug 2022
134
tot aug 2021
169
tot aug 2020
193
tot aug 2019
405
tot aug 2018
519

Misdrijven mbt Dieren

Provincie Noord-Brabant
5
Provincie Zuid-Holland
4
Provincie Noord-Holland
3
Provincie Gelderland
1
Provincie Groningen
1
Provincie Limburg
1
Provincie Utrecht
1
Provincie DrentheProvincie FlevolandProvincie FrieslandProvincie OverijsselProvincie Zeeland

Misdrijf per categorie in Nederland in augustus 2023

Alle misdrijven
65.156
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
8.823
Horizontale fraude
8.164
Overige vermogensdelicten
6.941
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.192
Ongevallen (weg)
4.967
Winkeldiefstal
3.569
Onder invloed (weg)
3.488
Mishandeling
3.025
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.929
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.355
Bedreiging
1.884
Diefstal/inbraak woning
1.846
Drugshandel
1.186
Zakkenrollerij
1.051
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
990
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
978
Wegen (overig)
971
Diefstal van motorvoertuigen
833
Aantasting openbare orde
736
Wapenhandel
535
Huisvredebreuk
308
Brand/ontploffingen
297
Openlijk geweld
267
Moord, doodslag
216
Straatroof
201
Bijzondere wetten
153
Diefstallen (water)
109
Leefbaarheid (overig)
87
Overvallen
45
Overige veiligheidsmisdrijven
45
Discriminatie
45
Verticale fraude
26
Fraude (overig)
25
Onder invloed (water)
21
Transport gevaarlijke stoffen
18
Dieren
16
Burengerucht (relatieproblemen)
14
Drugs/drankoverlast
13
Mensensmokkel
9
Vreemdelingenzorg
7
Vuurwerk
7
Bodem
5
Water
2
Bouwstoffen
1
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Dieren'?

M051 GEZONDHEID EN WELZIJN DIEREN EN DIERENVERVOER / WET DIEREN

Alle strafbare handelingen op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, waaronder dierenvervoer

M052 DESTRUCTIE

M102 CITES (UITHEEMSE PLANTEN EN DIEREN)

Alle strafbare handelingen aangaande uitheemse planten en dieren vanuit Flora en faunawet