Misdrijven mbt Dieren in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Dieren geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Dieren' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Dieren in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Dieren in maart 2021

Nederland
18

Misdrijven mbt Dieren in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
18
februari 2021
12
januari 2021
14
december 2020
10
november 2020
21
oktober 2020
23

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
82
tot mrt 2021
141
tot mrt 2021
149
tot mrt 2021
175
tot mrt 2021
202
tot mrt 2021
175

Misdrijven mbt Dieren

Provincie Limburg
5
Provincie Noord-Holland
3
Provincie Noord-Brabant
2
Provincie Overijssel
2
Provincie Utrecht
2
Provincie Zuid-Holland
2
Provincie Drenthe
1
Provincie Flevoland
1
Provincie FrieslandProvincie GelderlandProvincie GroningenProvincie Zeeland

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Dieren'?

M051 GEZONDHEID EN WELZIJN DIEREN EN DIERENVERVOER

Alle strafbare handelingen op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, waaronder dierenvervoer

M102 CITES (UITHEEMSE PLANTEN EN DIEREN)

Alle strafbare handelingen aangaande uitheemse planten en dieren vanuit Flora en faunawet