Misdrijven mbt Dieren in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Misdrijven mbt Dieren geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Misdrijven mbt Dieren' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Misdrijven mbt Dieren in Nederland sinds januari 2012

Misdrijven mbt Dieren in april 2020

Nederland
14

Misdrijven mbt Dieren in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
14
maart 2020
16
februari 2020
35
januari 2020
31
december 2019
20
november 2019
29

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
96
tot apr 2019
194
tot apr 2018
212
tot apr 2017
215
tot apr 2016
257
tot apr 2015
229

Misdrijven mbt Dieren

Provincie Noord-Brabant
3
Provincie Zuid-Holland
3
Provincie Noord-Holland
2
Provincie Overijssel
2
Provincie Friesland
1
Provincie Gelderland
1
Provincie Limburg
1
Provincie Utrecht
1
Provincie DrentheProvincie FlevolandProvincie GroningenProvincie Zeeland

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Dieren'?

M051 GEZONDHEID EN WELZIJN DIEREN EN DIERENVERVOER

Alle strafbare handelingen op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, waaronder dierenvervoer

M102 CITES (UITHEEMSE PLANTEN EN DIEREN)

Alle strafbare handelingen aangaande uitheemse planten en dieren vanuit Flora en faunawet