Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Vernieling cq. zaakbeschadigingen geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Vernieling cq. zaakbeschadigingen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Nederland sinds januari 2012

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in maart 2021

Nederland
5.804

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
5.804
februari 2021
4.653
januari 2021
8.071
december 2020
6.215
november 2020
6.679
oktober 2020
6.361

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
21.504
tot mrt 2021
20.545
tot mrt 2021
19.116
tot mrt 2021
24.091
tot mrt 2021
26.560
tot mrt 2021
28.784

Vernieling cq. zaakbeschadigingen

Provincie Zuid-Holland
1.369
Provincie Noord-Holland
1.058
Provincie Noord-Brabant
802
Provincie Utrecht
685
Provincie Gelderland
408
Provincie Limburg
344
Provincie Overijssel
320
Provincie Groningen
208
Provincie Friesland
195
Provincie Flevoland
156
Provincie Drenthe
149
Provincie Zeeland
110

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Vernieling cq. zaakbeschadigingen'?

C10 VERNIELING VAN/AAN AUTO

Het opzettelijk en wederrechtelijk een auto of delen daarvan die geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C20 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI

Het opzettelijk en wederrechtelijk een vervoermiddel voor openbaar vervoer of de tot het openbaar vervoer behorende middelen en/of onroerend goed welke geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C30 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW

Het opzettelijk en wederrechtelijk een openbaar gebouw vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C40 VERNIELING OVERIGE OBJECTEN

Het opzettelijk en wederrechtelijk een object vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken, niet zijnde een auto, middel behorend tot het openbaar vervoer of een openbaar gebouw. Daarnaast het beschadigen, doden en wegmaken van dieren.

F11 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN

Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen goederen.