Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Vernieling cq. zaakbeschadigingen geregistreerd in april 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Vernieling cq. zaakbeschadigingen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Nederland sinds januari 2012

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in april 2023

Nederland
5.795

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Nederland in de afgelopen maanden

april 2023
5.795
maart 2023
5.911
februari 2023
5.310
januari 2023
6.877
december 2022
5.539
november 2022
6.343

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2023
23.893
tot apr 2022
24.117
tot apr 2021
24.067
tot apr 2020
27.334
tot apr 2019
26.954
tot apr 2018
25.276

Vernieling cq. zaakbeschadigingen

Provincie Zuid-Holland
1.243
Provincie Noord-Holland
1.179
Provincie Noord-Brabant
782
Provincie Utrecht
659
Provincie Gelderland
396
Provincie Limburg
363
Provincie Overijssel
343
Provincie Groningen
211
Provincie Friesland
185
Provincie Drenthe
174
Provincie Flevoland
147
Provincie Zeeland
113

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2023

Alle misdrijven
63.349
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.666
Horizontale fraude
6.832
Overige vermogensdelicten
6.318
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.795
Ongevallen (weg)
5.669
Winkeldiefstal
3.761
Onder invloed (weg)
3.702
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.338
Mishandeling
3.207
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.392
Bedreiging
1.768
Diefstal/inbraak woning
1.463
Zakkenrollerij
1.121
Drugshandel
1.068
Wegen (overig)
1.024
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
975
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
891
Diefstal van motorvoertuigen
688
Aantasting openbare orde
647
Wapenhandel
579
Openlijk geweld
338
Huisvredebreuk
298
Brand/ontploffingen
274
Moord, doodslag
240
Bijzondere wetten
177
Straatroof
170
Leefbaarheid (overig)
66
Diefstallen (water)
56
Discriminatie
45
Overvallen
44
Overige veiligheidsmisdrijven
44
Fraude (overig)
34
Verticale fraude
31
Burengerucht (relatieproblemen)
26
Vreemdelingenzorg
19
Vuurwerk
19
Drugs/drankoverlast
18
Dieren
15
Mensensmokkel
6
Transport gevaarlijke stoffen
5
Bodem
4
Onder invloed (water)
3
Afval
2
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Vernieling cq. zaakbeschadigingen'?

C10 VERNIELING VAN/AAN AUTO

Het opzettelijk en wederrechtelijk een auto of delen daarvan die geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C20 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI

Het opzettelijk en wederrechtelijk een vervoermiddel voor openbaar vervoer of de tot het openbaar vervoer behorende middelen en/of onroerend goed welke geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C30 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW

Het opzettelijk en wederrechtelijk een openbaar gebouw vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C40 VERNIELING OVERIGE OBJECTEN

Het opzettelijk en wederrechtelijk een object vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken, niet zijnde een auto, middel behorend tot het openbaar vervoer of een openbaar gebouw. Daarnaast het beschadigen, doden en wegmaken van dieren.

F11 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN

Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen goederen.