Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Vernieling cq. zaakbeschadigingen geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Vernieling cq. zaakbeschadigingen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Nederland sinds januari 2012

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in april 2020

Nederland
5.830

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
5.830
maart 2020
6.061
februari 2020
6.287
januari 2020
9.156
december 2019
6.607
november 2019
6.288

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
27.334
tot apr 2019
26.954
tot apr 2018
25.276
tot apr 2017
30.916
tot apr 2016
34.612
tot apr 2015
37.253

Vernieling cq. zaakbeschadigingen

Provincie Zuid-Holland
1.313
Provincie Noord-Holland
1.068
Provincie Noord-Brabant
831
Provincie Utrecht
623
Provincie Gelderland
413
Provincie Limburg
381
Provincie Overijssel
339
Provincie Friesland
234
Provincie Groningen
226
Provincie Drenthe
154
Provincie Zeeland
126
Provincie Flevoland
122

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Vernieling cq. zaakbeschadigingen'?

C10 VERNIELING VAN/AAN AUTO

Het opzettelijk en wederrechtelijk een auto of delen daarvan die geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C20 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI

Het opzettelijk en wederrechtelijk een vervoermiddel voor openbaar vervoer of de tot het openbaar vervoer behorende middelen en/of onroerend goed welke geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C30 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW

Het opzettelijk en wederrechtelijk een openbaar gebouw vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C40 VERNIELING OVERIGE OBJECTEN

Het opzettelijk en wederrechtelijk een object vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken, niet zijnde een auto, middel behorend tot het openbaar vervoer of een openbaar gebouw. Daarnaast het beschadigen, doden en wegmaken van dieren.

F11 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN

Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen goederen.