Brand/ontploffingen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Brand/ontploffingen geregistreerd in april 2022 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Brand/ontploffingen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Brand/ontploffingen in Nederland sinds januari 2012

Brand/ontploffingen in april 2022

Nederland
286

Brand/ontploffingen in Nederland in de afgelopen maanden

april 2022
286
maart 2022
321
februari 2022
232
januari 2022
559
december 2021
457
november 2021
338

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2022
1.884
tot apr 2022
1.525
tot apr 2022
1.477
tot apr 2022
1.593
tot apr 2022
1.570
tot apr 2022
1.524

Brand/ontploffingen

Provincie Zuid-Holland
65
Provincie Noord-Holland
54
Provincie Noord-Brabant
38
Provincie Utrecht
38
Provincie Gelderland
23
Provincie Drenthe
16
Provincie Limburg
15
Provincie Overijssel
13
Provincie Groningen
9
Provincie Zeeland
6
Provincie Flevoland
5
Provincie Friesland
4

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2022

Alle misdrijven
62.602
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.096
Overige vermogensdelicten
6.798
Ongevallen (weg)
6.782
Horizontale fraude
6.147
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.624
Onder invloed (weg)
3.987
Mishandeling
3.416
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.284
Winkeldiefstal
3.075
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.856
Bedreiging
1.830
Diefstal/inbraak woning
1.645
Wegen (overig)
958
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
948
Drugshandel
944
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
849
Zakkenrollerij
794
Diefstal van motorvoertuigen
696
Aantasting openbare orde
611
Wapenhandel
587
Openlijk geweld
333
Brand/ontploffingen
286
Moord, doodslag
253
Huisvredebreuk
237
Bijzondere wetten
193
Straatroof
163
Diefstallen (water)
79
Leefbaarheid (overig)
73
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Overvallen
49
Fraude (overig)
49
Vuurwerk
38
Discriminatie
23
Verticale fraude
22
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Vreemdelingenzorg
13
Drugs/drankoverlast
13
Dieren
12
Onder invloed (water)
11
Transport gevaarlijke stoffen
8
Mensensmokkel
6
Bodem
2
Onder invloed (lucht)
1
Inrichting Wet Milieubeheer
1
Afval
1
Zedenmisdrijven Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Brand/ontploffingen'?

F13 BRANDSTICHTING

Het opzettelijk in brand steken van een goed, een ontploffing teweegbrengen of een overstroming veroorzaken.

F14 BOMAANSLAG

Het opzettelijk met behulp van springstof een of meerdere mensen te verwonden of te doden of om objecten te beschadigen of te vernietigen.