Brand/ontploffingen in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Brand/ontploffingen geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Brand/ontploffingen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Brand/ontploffingen in Nederland sinds januari 2012

Brand/ontploffingen in april 2020

Nederland
463

Brand/ontploffingen in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
463
maart 2020
369
februari 2020
326
januari 2020
726
december 2019
654
november 2019
354

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
1.884
tot apr 2019
1.525
tot apr 2018
1.477
tot apr 2017
1.593
tot apr 2016
1.570
tot apr 2015
1.524

Brand/ontploffingen

Provincie Noord-Brabant
90
Provincie Zuid-Holland
87
Provincie Noord-Holland
77
Provincie Utrecht
66
Provincie Gelderland
33
Provincie Limburg
32
Provincie Overijssel
27
Provincie Groningen
22
Provincie Flevoland
10
Provincie Drenthe
9
Provincie Zeeland
6
Provincie Friesland
4

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Brand/ontploffingen'?

F13 BRANDSTICHTING

Het opzettelijk in brand steken van een goed, een ontploffing teweegbrengen of een overstroming veroorzaken.

F14 BOMAANSLAG

Het opzettelijk met behulp van springstof een of meerdere mensen te verwonden of te doden of om objecten te beschadigen of te vernietigen.