Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal/inbraak box/garage/schuur geregistreerd in april 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal/inbraak box/garage/schuur' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Nederland sinds januari 2012

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in april 2023

Nederland
891

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Nederland in de afgelopen maanden

april 2023
891
maart 2023
935
februari 2023
841
januari 2023
1.126
december 2022
789
november 2022
906

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2023
3.793
tot apr 2022
3.507
tot apr 2021
4.250
tot apr 2020
4.328
tot apr 2019
4.158
tot apr 2018
4.493

Diefstal/inbraak box/garage/schuur

Provincie Zuid-Holland
215
Provincie Noord-Brabant
166
Provincie Noord-Holland
124
Provincie Utrecht
111
Provincie Overijssel
67
Provincie Limburg
63
Provincie Gelderland
57
Provincie Groningen
34
Provincie Drenthe
19
Provincie Friesland
19
Provincie Flevoland
8
Provincie Zeeland
8

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2023

Alle misdrijven
63.349
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.666
Horizontale fraude
6.832
Overige vermogensdelicten
6.318
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.795
Ongevallen (weg)
5.669
Winkeldiefstal
3.761
Onder invloed (weg)
3.702
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.338
Mishandeling
3.207
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.392
Bedreiging
1.768
Diefstal/inbraak woning
1.463
Zakkenrollerij
1.121
Drugshandel
1.068
Wegen (overig)
1.024
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
975
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
891
Diefstal van motorvoertuigen
688
Aantasting openbare orde
647
Wapenhandel
579
Openlijk geweld
338
Huisvredebreuk
298
Brand/ontploffingen
274
Moord, doodslag
240
Bijzondere wetten
177
Straatroof
170
Leefbaarheid (overig)
66
Diefstallen (water)
56
Discriminatie
45
Overvallen
44
Overige veiligheidsmisdrijven
44
Fraude (overig)
34
Verticale fraude
31
Burengerucht (relatieproblemen)
26
Vreemdelingenzorg
19
Vuurwerk
19
Drugs/drankoverlast
18
Dieren
15
Mensensmokkel
6
Transport gevaarlijke stoffen
5
Bodem
4
Onder invloed (water)
3
Afval
2
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal/inbraak box/garage/schuur'?

A21 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.

A34 DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR/ERF (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum vanaf of uit vrijstaande particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes/erf.

B21 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.

B34 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR (NIET GEKWAL.)

Diefstal vanaf of uit vrijstaande schuren/boxen/garages/tuinhuisjes/erf voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot de schuren etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.