Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal/inbraak box/garage/schuur geregistreerd in april 2022 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal/inbraak box/garage/schuur' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Nederland sinds januari 2012

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in april 2022

Nederland
849

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Nederland in de afgelopen maanden

april 2022
849
maart 2022
926
februari 2022
846
januari 2022
886
december 2021
933
november 2021
959

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2022
4.328
tot apr 2022
4.158
tot apr 2022
4.493
tot apr 2022
5.443
tot apr 2022
6.635
tot apr 2022
7.280

Diefstal/inbraak box/garage/schuur

Provincie Noord-Brabant
190
Provincie Zuid-Holland
144
Provincie Noord-Holland
125
Provincie Limburg
99
Provincie Utrecht
84
Provincie Overijssel
47
Provincie Gelderland
44
Provincie Drenthe
39
Provincie Friesland
30
Provincie Groningen
22
Provincie Zeeland
15
Provincie Flevoland
10

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2022

Alle misdrijven
62.602
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.096
Overige vermogensdelicten
6.798
Ongevallen (weg)
6.782
Horizontale fraude
6.147
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.624
Onder invloed (weg)
3.987
Mishandeling
3.416
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.284
Winkeldiefstal
3.075
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.856
Bedreiging
1.830
Diefstal/inbraak woning
1.645
Wegen (overig)
958
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
948
Drugshandel
944
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
849
Zakkenrollerij
794
Diefstal van motorvoertuigen
696
Aantasting openbare orde
611
Wapenhandel
587
Openlijk geweld
333
Brand/ontploffingen
286
Moord, doodslag
253
Huisvredebreuk
237
Bijzondere wetten
193
Straatroof
163
Diefstallen (water)
79
Leefbaarheid (overig)
73
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Overvallen
49
Fraude (overig)
49
Vuurwerk
38
Discriminatie
23
Verticale fraude
22
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Vreemdelingenzorg
13
Drugs/drankoverlast
13
Dieren
12
Onder invloed (water)
11
Transport gevaarlijke stoffen
8
Mensensmokkel
6
Bodem
2
Onder invloed (lucht)
1
Inrichting Wet Milieubeheer
1
Afval
1
Zedenmisdrijven Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal/inbraak box/garage/schuur'?

A21 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.

A34 DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR/ERF (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum vanaf of uit vrijstaande particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes/erf.

B21 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.

B34 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR (NIET GEKWAL.)

Diefstal vanaf of uit vrijstaande schuren/boxen/garages/tuinhuisjes/erf voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot de schuren etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.