Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Diefstal/inbraak box/garage/schuur geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Diefstal/inbraak box/garage/schuur' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Nederland sinds januari 2012

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in maart 2021

Nederland
1.151

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
1.151
februari 2021
888
januari 2021
1.121
december 2020
1.147
november 2020
1.281
oktober 2020
1.142

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
3.071
tot mrt 2021
3.144
tot mrt 2021
3.400
tot mrt 2021
4.254
tot mrt 2021
5.029
tot mrt 2021
5.587

Diefstal/inbraak box/garage/schuur

Provincie Zuid-Holland
256
Provincie Noord-Brabant
233
Provincie Utrecht
145
Provincie Noord-Holland
135
Provincie Limburg
121
Provincie Gelderland
82
Provincie Overijssel
55
Provincie Drenthe
36
Provincie Groningen
26
Provincie Zeeland
25
Provincie Flevoland
22
Provincie Friesland
15

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal/inbraak box/garage/schuur'?

A21 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.

A34 DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR/ERF (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum vanaf of uit vrijstaande particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes/erf.

B21 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.

B34 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR (NIET GEKWAL.)

Diefstal vanaf of uit vrijstaande schuren/boxen/garages/tuinhuisjes/erf voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot de schuren etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.