Bedrijven in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Overzicht van bedrijven uit de Gemeente Súdwest-Fryslân die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan
Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 regio Sneek112 provincie Friesland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit de gemeente Súdwest-Fryslân

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdThe Box
Schaapmarktplein 5, Sneek
Sneek01126615
GeverifieerdService-Advies & Reparatiebedrijf Hoekstra
Laad en Zaad 2, Bolsward
Bolsward01048020
GeverifieerdWandelvereniging "Door Eendracht Sterk"
Ylostinslaan 72, IJlst
IJlst40004708
GeverifieerdIsoscaff Protect Systeem BV
Koperslagersstraat 47, Sneek
Sneek69924295
GeverifieerdGerm Wijnia BV
Singel 43, Sneek
Sneek01091662
GeverifieerdKruijshaar
De Zwaan 22, Woudsend
Woudsend01100290
GeverifieerdWebwinkel Bij Broer
Drakenstraat 43, Sneek
Sneek61510610
01-06-2022Factoria Von Igel
De Ward 23 A, Bolsward
Bolsward86495585
01-06-2022IDRAdvice
Grootzand 19, Bolsward
Bolsward86496654
01-06-2022Tonya nuadthai
Ald Rien 3 B, Oosthem
Oosthem86490540
01-06-2022KristalEnzo
Scherwolderhemstraat 39, Sneek
Sneek86490605
01-06-2022Communicatie CJvR
Hege Wier 19, Goenga
Goenga86506390
31-05-2022Rijschool Hoomans
Evert Egbertsstraat 65, Sneek
Sneek85941573
31-05-2022ADS company
De Dille 6, Easterwierrum
Easterwierrum85809969
31-05-2022Bed & Breakfast vanNienke
Buorren 41, Terzool
Terzool27322784
31-05-2022Maatschap J.E. Roorda en M. Bijma
Flânsum 4, Rauwerd
Rauwerd85996130
31-05-2022Multiservice Arnold Vd Zee
Fryhofke 16, Rauwerd
Rauwerd85912638
31-05-2022ZIN
Sassingawei 5, Hinnaard
Hinnaard86031791
31-05-2022Bruining Beeld en Geluid
van Camminghaweg 28, Arum
Arum86274368
31-05-2022SarinaCare
Oude Kerkstraat 2, Arum
Arum86064983
31-05-2022Rinus Multidiensten
Polle 30, Arum
Arum86185764
31-05-2022Mam voor Mam
Singel 24, Nijland
Nijland86134078
31-05-2022Tromp Allround Dienstverlening
Tsjerkegrêft 15, Nijland
Nijland85762563
31-05-2022JDH reparatie en verbouw
Ysgumerweg 3, Dedgum
Dedgum85798002
31-05-2022Van der Woude Transport
Sierdsmaweg 15, Hieslum
Hieslum86048155
31-05-2022Steigenga Klussen en Service
Dorpsstraat 43, Exmorra
Exmorra86230573
31-05-2022Maatschap J.Y.B. jansen en J.S. Ybema
Carl Fellingerweg 2, Idsegahuizum
Idsegahuizum86293257

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven regio SneekBedrijven provincie Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: