Drimble

Bedrijven in Gemeente Súdwest-Fryslân

Overzicht van bedrijven uit de Gemeente Súdwest-Fryslân die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit de gemeente Súdwest-Fryslân

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Gemeente Súdwest-Fryslân

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdSingelier Skûtsjedagtochten en arrangementen
Breefenne 15, Stavoren
Stavoren01101945
GeverifieerdWandelvereniging "Door Eendracht Sterk"
Ylostinslaan 72, IJlst
IJlst40004708
GeverifieerdVakgarage Anne Knol
Trekdyk 14, Scharnegoutum
Scharnegoutum64935469
GeverifieerdHuyskweker Welgelegen Koudum
Tjalke van der Walstraat 21a, Koudum
Koudum62316699
GeverifieerdHuiswerkhulp Friesland
Burgemeester de Hooppark 4a, Sneek
Sneek53453891
GeverifieerdBegrafenisvereniging De Laatste Eer
Koggestraat 1, Stavoren
Stavoren40001415
GeverifieerdPoedercoating Bolsward BV
De Marne 29 D, Bolsward
Bolsward01170589
17-01-2019Loonbedrijf A. Rijpma BV
Vosseleane 46, Woudsend
Woudsend73702226
17-01-2019Fimme Folmer Vastgoed BV
Selfhelpweg 9, Sneek
Sneek73699721
16-01-2019De Stille Boot BV i.o.
It Bûtlân 9, Heeg
Heeg73599379
16-01-2019Obs `t Raerderhiem
Sélânswei 2, Rauwerd
Rauwerd51149680
16-01-2019Obs de Wyken
Keizersmantel 1, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019Praktijkschool Sneek
Simmerdyk 1 a, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019Master Amiko
Jancko Douwamastraat 33, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019Openbare Basisschool "De Lege Geaën"
Dr.W.Beekhuisstrjitte 18, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen51149680
16-01-2019Master Sperkhem
1e Woudstraat 57, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019Obs De Oudvaart
Loëngasterlaan 3, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019SBO WetterWille
Simmerdyk 3, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019Zwetteschool
Hugo de Grootstraat 2, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019Epemaskoalle
Ds H W C A Visserleane 11, IJsbrechtum
IJsbrechtum51149680
16-01-2019So/vso Sinne
Simmerdyk 5, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019Stichting Odyssee "Van Waterpoort tot Wad"
Brédyk 4, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019Master Stevejobsschool
Jancko Douwamastraat 31, Sneek
Sneek51149680
16-01-2019Koffie Imperium BV
Worp Tjaardastraat 69, Sneek
Sneek73685623
16-01-2019Café de Gaper
Dijkstraat 33, Bolsward
Bolsward01120679
16-01-2019J. van der Zee Schilderwerken
Kleine Hoogstraat 11, Bolsward
Bolsward73642134
16-01-2019Pröpper Capital
Prins Hendrikkade 42, Sneek
Sneek73631612
Gerelateerd

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven regio SneekBedrijven provincie Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: