Bedrijven in Heeg

Overzicht van bedrijven uit Heeg die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over heeg
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Heeg

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Heeg. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Heeg

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdGenieten op het water
Gouden Boaijum 9b, Heeg
Heeg74468685
31-05-2022Yippee Kinderopvang
Tollewei 201, Heeg
Heeg65467124
31-05-2022Belle Pomme
Helling 56, Heeg
Heeg86027026
31-05-2022Engelsmarket
Alde Skatting 2, Heeg
Heeg85867705
30-05-2022La Vie
Reidfinne 3, Heeg
Heeg85680079
30-05-2022Sinnecoaching
Gouden Boaijum 4, Heeg
Heeg85810908
30-05-2022SV Projects
It Bûtlân 9 B, Heeg
Heeg73056510
30-05-2022Vereniging van Eigenaars Schiphuizen de Swaen te Woudsend
It Bûtlân 13, Heeg
Heeg86187120
30-05-2022Pronk Scheepsbetimmering
It Bûtlân 19 B, Heeg
Heeg86342134
30-05-2022Lands Welvaeren
Harinxmastrjitte 50, Heeg
Heeg85760846
26-05-2022Schiphuis Verhuur Heeg
De Opper 10 7, Heeg
Heeg85850985
05-05-2022SWP Tussenholding BV
Helling 56, Heeg
Heeg86309757
05-05-2022Watersport Centrum Warns BV
Helling 56, Heeg
Heeg86312812
13-04-2022K. Gerritsma Holding BV
Koaldyk 11, Heeg
Heeg86201271
30-03-2022Interactie Holding BV
De Opper 23, Heeg
Heeg85962171
05-03-2022Watervliet BV
De Opper 60, Heeg
Heeg55751555
05-03-2022Ha Ha Handige Hans
Pharshoeke 15, Heeg
Heeg84918055
05-03-2022T. Attema
De Draei 1, Heeg
Heeg84531088
05-03-2022EBBM
De Draei 22 B, Heeg
Heeg01117623
05-03-2022Jansen Yachtpainting
De Draei 24, Heeg
Heeg85022918
03-03-2022Freelance Friso Siard
It Fabryk 29, Heeg
Heeg84642807

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: