Drimble

Bedrijven in Tirns

Overzicht van bedrijven uit Tirns die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over tirns

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Tirns

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Tirns. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Tirns

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
29-06-2019Jacobien van Vugt
Slenk 20, Tirns
Tirns74999184
11-10-2017Pink Agri
Kilewierwei 1, Tirns
Tirns69803005
29-06-2017Maatschap S. en J. Schaap
Kilewierwei 1, Tirns
Tirns68714157
04-05-2017Molkfeebedriuw de Jong
Annabuorren 3, Tirns
Tirns68691645
01-12-2016Huitema Techniek
Slenk 2, Tirns
Tirns66817528
05-04-2016Schaap Energiebeheer BV i.o.
Kilewierwei 1, Tirns
Tirns65751612
31-03-2016Wente verkoopstyling
Terpstrjitte 9, Tirns
Tirns64942198
31-03-2016V.O.F. J. Altenburg
Annabuorren 7, Tirns
Tirns65268180
07-01-2016Albarap BV
Annabuorren 2, Tirns
Tirns64752771
15-09-2014Kitty Fotografie
Slenk 18, Tirns
Tirns61452548
17-02-2014SterKC
Thaborwei 6, Tirns
Tirns59999993
21-11-2013Thaborhoeve
Thaborwei 10, Tirns
Tirns59272856
03-07-2013SFA Support
Pôllewei 7, Tirns
Tirns58285040
27-12-2011BioGast Tirns v.o.f.
Kilewierwei 1, Tirns
Tirns54168813
28-09-2010Maatschap J.J. en M.B. Leijenaar
Terpstrjitte 3, Tirns
Tirns50916610
21-06-2010Mts Schaap
Kilewierwei 1, Tirns
Tirns50228870
07-12-2009Miedema bedrijfstraining & advies
Thaborwei 8, Tirns
Tirns01168390
23-11-2009C.M. Visser
Thaborwei 6, Tirns
Tirns01166990
30-06-2009Shiatsu praktijk Bootsma
Pôllewei 6, Tirns
Tirns01157189
29-04-2009J.J. Altenburg
Annabuorren 7, Tirns
Tirns01151455
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: