Bedrijven in Tirns

Overzicht van bedrijven uit Tirns die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over tirns
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Tirns

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Tirns. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Tirns

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
28-01-2021Syklus BV
Thaborwei 6, Tirns
Tirns81721196
17-02-2020Citrea Pedicure
Slenk 10, Tirns
Tirns77379365
01-01-2020Sis it mar
Thaborwei 25, Tirns
Tirns76971376
01-01-2020HIJLKEMA Advies & Projecten
Ringdyk 1 A, Tirns
Tirns76781518
01-06-2019Jacobien van Vugt
Slenk 20, Tirns
Tirns74999184
11-10-2017Pink Agri
Kilewierwei 1, Tirns
Tirns69803005
29-03-2017Schaap Biogas Tirns BV
Kilewierwei 1, Tirns
Tirns68446519
01-12-2016Huitema Techniek
Slenk 2, Tirns
Tirns66817528
05-04-2016Schaap Energiebeheer BV i.o.
Kilewierwei 1, Tirns
Tirns65751612
31-03-2016Wente verkoopstyling
Terpstrjitte 9, Tirns
Tirns64942198
04-01-2016Hofstee Agro Consultancy
Annabuorren 13, Tirns
Tirns64955265
14-12-2015Albarap BV
Annabuorren 2, Tirns
Tirns64752771
15-08-2015Willemijn Tichelaar
Pôllewei 5, Tirns
Tirns63997428
02-07-2015Frans de Timmerman
Pôllewei 2 A, Tirns
Tirns63658232
01-07-2015Marieke Wispelwey Trainingsacteur
Pôllewei 8, Tirns
Tirns63575191
01-05-2015J.J. Altenburg
Annabuorren 7, Tirns
Tirns01151455
01-05-2015V.O.F. J. Altenburg
Annabuorren 7, Tirns
Tirns65268180
01-02-2014SterKC Kindercoaching
Thaborwei 6, Tirns
Tirns59999993
01-01-2014Dietehoeve
Annabuorren 2, Tirns
Tirns60168390
01-11-2013Thaborhoeve
Thaborwei 10, Tirns
Tirns59272856

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: