Bedrijven in Nijland

Overzicht van bedrijven uit Nijland die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over nijland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Nijland

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Nijland. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Nijland

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
14-01-2021Beauty&Brows by Margriet
Tsjerkegrêft 23, Nijland
Nijland81575114
04-01-2021Haarstudio Janke
Ingenawei 3, Nijland
Nijland81310714
01-01-2021Papiergelok
Hottingawei 29, Nijland
Nijland81588445
16-11-2020Tolk & Vertaalbureau Kristina Pichugina
Eile Pôlle 4, Nijland
Nijland81232632
08-10-2020Pompeblêdsje 66 BV
Botniastrjitte 31, Nijland
Nijland80656277
15-09-2020Sneker Parket Leg Service
Botniastrjitte 13, Nijland
Nijland80321658
24-08-2020BC `de Herberch fan Nylân`
Singel 42, Nijland
Nijland80114814
15-07-2020AlwaysPrime
Koarnleane 1, Nijland
Nijland78664195
01-07-2020Agriservice Pier Gerbrandij
Tsjaerddyk 15, Nijland
Nijland78458307
01-07-2020Johan Bekema`s agrarische dienstverlening
Roordastrjitte 19, Nijland
Nijland78504422
01-06-2020De Herberch fan Nylan
Ingenawei 1, Nijland
Nijland78127033
01-06-2020De Herberch fan Nylan
Ingenawei 1, Nijland
Nijland78603560
29-05-2020H.O. C.V.Z-1979
Botniastrjitte 3, Nijland
Nijland78123461
23-05-2020Undine Edel
Botniastrjitte 7, Nijland
Nijland73791334
01-04-2020Mark Veenstra dienstverlening
Hege Wier 6 A, Nijland
Nijland77700007
21-03-2020Klussenbedrijf Smit
Singel 25, Nijland
Nijland77443519
18-02-2020Wouda Studieadvies
Koarnleane 10, Nijland
Nijland77373464
14-02-2020MFN (Marco Falkena Nijland)
Tramstrjitte 19, Nijland
Nijland77341791
15-01-2020Gosan Beheer BV
Singel 40, Nijland
Nijland77029623
01-01-2020C & S Sandstra Handel en Transport
Hege Wier 1, Nijland
Nijland76808505
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: