Drimble

Bedrijven in Nijland

Overzicht van bedrijven uit Nijland die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over nijland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Nijland

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Nijland. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Nijland

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
21-09-2019Gastouderopvang De Wijde Wereld
Hottingawei 28, Nijland
Nijland75837927
25-07-2019Zip Service
Botniastrjitte 9, Nijland
Nijland75302322
25-05-2019Jaarsma - Feenstra Cortenstaal V.O.F.
Camstrastrjitte 33, Nijland
Nijland74607456
04-04-2019Roveetech
Singel 11, Nijland
Nijland74417851
03-04-2019Free-mind
Botniastrjitte 3, Nijland
Nijland74339117
14-02-2019Femke de Weerd
Botniastrjitte 4, Nijland
Nijland73403431
14-02-2019Gre@tt kadoshop
Botniastrjitte 21, Nijland
Nijland73860085
14-02-2019G. Sandstra Transport en Dienstverlening
Trije Dyken 2, Nijland
Nijland73588059
13-12-2018P.A. Tastra Beheer BV
Koarnleane 12 A, Nijland
Nijland73325953
13-12-2018Tastra Verhuur BV
Koarnleane 12 A, Nijland
Nijland73330485
12-12-2018Stichting Narrante concerten
Roordastrjitte 11, Nijland
Nijland73258490
15-10-2018Beauty Makes Your Day
Singel 34, Nijland
Nijland72776544
01-08-2018Kinderopvang De Earste Trimen
H.Pollemastrjitte 2, Nijland
Nijland41002574
08-07-2018Bouma Lymfedrainage Paarden
Skieppeleane 6, Nijland
Nijland71679928
13-05-2018Toanielselskip Nylân
Koarnleane 39, Nijland
Nijland71616969
05-04-2018Gastouderopvang Stephanie Donkerbroek
Singel 29, Nijland
Nijland70889147
05-04-2018Tromp Agrarische Ondersteuning
Tsjerkegrêft 15, Nijland
Nijland71285520
06-03-2018Maatschap I. en R. van der Werf
Huniadyk 11, Nijland
Nijland70775591
26-01-2018Louwsma beheer BV
Koarnleane 59, Nijland
Nijland70719128
05-01-2018Auto&handel Nijland
Ingenawei 3, Nijland
Nijland70014272
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: