Drimble

Bedrijven in Woudsend

Overzicht van bedrijven uit Woudsend die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over woudsend

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Woudsend

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Woudsend. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Woudsend

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
19-08-2019F(l)ak Wurk
Melchior Clantstrjitte 17, Woudsend
Woudsend75565366
19-08-2019Oefentherapie Friesland
Age Hylkes Trompstrjitte 30, Woudsend
Woudsend01154167
25-07-2019Stichting administratiekantoor Woudsend Beheer
Vosseleane 43, Woudsend
Woudsend75390558
29-06-2019Vamos Online Marketing
Leegwar 2, Woudsend
Woudsend75083906
29-06-2019Maroussia Marketing
Koetshúsleane 2, Woudsend
Woudsend75036835
29-06-2019WOORTMEIJER
Koetshúsleane 2, Woudsend
Woudsend75037106
29-06-2019Maya kracht-steen
dokter Bongastrjitte 1 A, Woudsend
Woudsend74982532
25-05-2019Femke Boersma Agrarische dienstverlening
dokter Bongastrjitte 10, Woudsend
Woudsend74861425
25-05-2019Saam
Midstrjitte 4, Woudsend
Woudsend74489232
25-05-2019Notenboom Wind
Molestrjitte 1, Woudsend
Woudsend74725165
04-04-2019PerfectParty
Koetshúsleane 36, Woudsend
Woudsend74365940
15-02-2019Nautisch Centrum Woudsend
Vosseleane 51, Woudsend
Woudsend73874094
17-01-2019Loonbedrijf A. Rijpma BV
Vosseleane 46, Woudsend
Woudsend73702226
23-12-2018TEAM-WORK.PRO
De Wrins 10, Woudsend
Woudsend73257133
23-12-2018P. Bruins Slot-Kooijstra
Folkertsgrêft 6, Woudsend
Woudsend72871482
23-12-2018PaTESSerie
Iewâl 16, Woudsend
Woudsend73104035
23-12-2018Cafetaria-Eethuis `t Hoekje
De Dyk 4, Woudsend
Woudsend72893702
23-12-2018Maatschap huisartsenpraktijk Balk/Woudsend
Age Hylkes Trompstrjitte 30, Woudsend
Woudsend60145137
23-12-2018RGM Rinke de Groot Mechanisatie Machines en Meer
Paterstrjitte 11, Woudsend
Woudsend73183113
13-12-2018J.J. Tastra Beheer BV
Midstrjitte 62, Woudsend
Woudsend73324272
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: