Bedrijven in Bolsward

Overzicht van bedrijven uit Bolsward die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over bolsward
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Bolsward

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Bolsward. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Bolsward

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdBleeker Drilling Services BV
De Tjilling 13, Bolsward
Bolsward70763208
GeverifieerdPoedercoating Bolsward BV
De Marne 29 D, Bolsward
Bolsward01170589
GeverifieerdBedrijfswagen Service Friesland BV
De Wymerts 4, Bolsward
Bolsward61366196
GeverifieerdYour Vision Personal Training
Harlingerstraat 5, Bolsward
Bolsward71605703
GeverifieerdKarweiDesignTotaal
Jongemastraat 21a, Bolsward
Bolsward01133486
GeverifieerdAnka Express
De Berchein 20, Bolsward
Bolsward75945851
04-01-2022Movero BV
L.J. Timmerstraat 7, Bolsward
Bolsward85068217
29-12-2021Maarten de Jong Holding BV
De Pleatsen 29, Bolsward
Bolsward85038075
21-12-2021Noorder Linde Beheer BV
Snekerstraat 43, Bolsward
Bolsward84938099
08-12-2021IJsselhof Medical BV
Thomasstraat 3 a, Bolsward
Bolsward84723963
20-11-2021PantaRhei BV
De Swan 11, Bolsward
Bolsward84621516
20-11-2021Tusken BV
Catrijn Epessingel 19, Bolsward
Bolsward84621524
18-11-2021Jorritsma Miedema BV
De Marne 36, Bolsward
Bolsward84534478
18-11-2021Senn Hout & Bouwmaterialen BV
De Markol 3, Bolsward
Bolsward84613076
11-10-2021F. Brouwer Beheer BV
Burgemeester Praamsmalaan 18 G, Bolsward
Bolsward84177861
02-09-2021Huidkliniek Friesland
Thomasstraat 3 c, Bolsward
Bolsward83320105
02-09-2021Dutchproductsonline
Hanekoopersteeg 7, Bolsward
Bolsward83558578
02-09-2021Stichting Huis van Compassie
Grote Dijlakker 11, Bolsward
Bolsward83746161
02-09-2021RZBP Finance & Control
De Harst 24, Bolsward
Bolsward83431705
02-09-2021DV Financial Holding BV
Hichtumerweg 2, Bolsward
Bolsward83392424
02-09-2021WV engineering Holding BV
Hichtumerweg 2, Bolsward
Bolsward83392513
02-09-2021Bedrijfswagen Service Friesland BV
De Wymerts 4, Bolsward
Bolsward83239499
02-09-2021Huisartspraktijk Schraa BV
Thomasstraat 3 a, Bolsward
Bolsward83232818
02-09-2021Paardensportvereniging De Hanzeruiters
Laad en Zaad 5, Bolsward
Bolsward40003815
24-08-2021D. de Bruin
Jongemastraat 12 A, Bolsward
Bolsward83719202
23-08-2021Restaurant Brugman
Rijkstraat 7, Bolsward
Bolsward57353115

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: