Bedrijven in Workum

Overzicht van bedrijven uit Workum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over workum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Workum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Workum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Workum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdDutch Touch Marine
Algeraburren 2, Workum
Workum70676321
07-04-2021Arbo Unit BV
Begine 18, Workum
Workum82432791
05-04-2021S.A. Kramer Holding BV
Begine 18, Workum
Workum82425094
29-03-2021Hofstra Beheer BV
Aldewei 7, Workum
Workum82357552
17-03-20214-my-y`s-only BV
Stienikkers 2, Workum
Workum82220956
25-02-2021Frans W. Holding BV
Stokerij 6, Workum
Workum82006032
09-02-2021NoMi BV
Noard 66, Workum
Workum81835523
07-02-2021Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland
Estrikwurk 8, Workum
Workum81336136
03-02-2021E.FJ. Design
Noard 75 K, Workum
Workum81784783
01-02-2021Foluit
Súd 51, Workum
Workum81681402
01-02-2021Aluminiumbouw Workum
Taenderij 1, Workum
Workum81769490
11-01-2021F(R)L parts
Sint Annafinne 23, Workum
Workum81526210
04-01-2021CijferUniek Huisman
Doltewâl 10, Workum
Workum81436882
04-01-2021Klusbedrijf Geert Hoekema
Algeraburren 18, Workum
Workum81344864
01-01-2021Natuurlijk schoner
Súd 109, Workum
Workum81321368
01-01-2021Jannie Folkerts Gestalttherapie
Reidikkers 3, Workum
Workum81685858
01-01-2021HET HUIS OP 20
Sylspaed 20, Workum
Workum81298439
15-12-2020CoolSpeech Training
Tillefonne 2, Workum
Workum81179529
14-12-2020Anno 2050 BV
Noard 66, Workum
Workum81185731
11-12-2020W.J. de Vries
Vicariswei 14, Workum
Workum81213646
03-12-2020Duureco BV
Raardaburren 40, Workum
Workum81184115
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: