Drimble

Bedrijven in Workum

Overzicht van bedrijven uit Workum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over workum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Workum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Workum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Workum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
21-09-2019Noard dienstverlening
Dwarsnoard 43, Workum
Workum75845709
21-09-2019Cleaning & Service Friesland
Houtmolestreekje 8, Workum
Workum75629194
21-09-2019Heeres Hulp- & Dienstverlening
Algeraburren 45, Workum
Workum75712253
21-09-2019Verhuisschoon
De Burd 7, Workum
Workum75624060
25-07-2019Stichting Jopie Huisman Foundation
Noard 6, Workum
Workum75445050
25-07-2019Tawoz
Hammole 6, Workum
Workum75370433
25-07-2019Fysiotherapie de Marren
Súd 68, Workum
Workum01167666
25-07-2019JHL Jordy Heeres Laswerkzaamheden
Túnikkers 31, Workum
Workum75383799
04-07-2019Ennik Autobedrijf BV
Hearekeunst 19, Workum
Workum75260255
03-07-2019Ennik Beheer BV
Hearekeunst 19, Workum
Workum75257831
29-06-2019Stichting Hotel de Hoop
Noard 200, Workum
Workum74975439
29-06-2019Dermacorrect.nl
Papeleantsje 2, Workum
Workum75157349
14-06-2019Workumerwaard GWW Exploitatie BV
Slinkewei 15, Workum
Workum75071509
13-06-2019Workumerwaard Projecten BV
Slinkewei 15, Workum
Workum75060426
05-06-2019Visser Installatieburo
Noard 186, Workum
Workum74940333
25-05-2019Baukje Krikken- de Boer
Igleburren 21, Workum
Workum74210718
25-05-2019Bootcamp Workum
Bûterikkers 69, Workum
Workum74667823
25-05-2019Verhuisschoon
De Burd 7, Workum
Workum74652214
25-05-2019H.Heeres Techniek
Algeraburren 45, Workum
Workum74740288
24-04-2019Bekkema vloeren
Doltewâl 4, Workum
Workum74618660
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: