Bedrijven in IJlst

Overzicht van bedrijven uit IJlst die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over ijlst

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit IJlst

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit IJlst. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in IJlst

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdFriesland Ontruimingen
De Sânhorst 2, IJlst
IJlst74681095
GeverifieerdEco Nutty
Buséstraat, IJlst
IJlst76416836
GeverifieerdWandelvereniging "Door Eendracht Sterk"
Ylostinslaan 72, IJlst
IJlst40004708
01-02-2021J.J. DE GRAAF PRODUCTS
Stadslaan 38, IJlst
IJlst81677464
01-01-2021WanderWinks
Julianastraat 1 A, IJlst
IJlst81402007
01-01-2021Purelabels
Eegracht 12, IJlst
IJlst81528582
01-01-2021NickNamezBeats
Lantingawerf 29, IJlst
IJlst81308213
16-12-2020Stettaa BV
W. M. Oppedijkstraat 2, IJlst
IJlst81204620
03-12-2020M. Wood BV
Harinxmaweg 24, IJlst
IJlst81097891
01-11-2020Lyts Yleke De Kogge
De Dassenboarch 23 A, IJlst
IJlst41002574
26-10-2020Idske
Eegracht 88, IJlst
IJlst80979475
23-10-2020Vidagoods
Ylostinslaan 72 C, IJlst
IJlst80735843
19-10-2020Studio Brem
Uilenburg 56, IJlst
IJlst81182236
01-09-2020PB Legal & Support
Croleskwartier 2, IJlst
IJlst80346952
27-08-2020Autobedrijf v.d. Zee
Holtropweg 5, IJlst
IJlst80156762
24-08-2020Stichting Volunteers in Colombia
De Smak 18, IJlst
IJlst78692873
21-08-2020Beauty By Susan
Frisiaplein 15, IJlst
IJlst80107346
23-07-2020DB e-Commerce
Mientlân 39, IJlst
IJlst78632021
23-05-2020Stichting Opdynpaad
Lantingawerf 12, IJlst
IJlst78039983
20-05-2020Movefit
Stadslaan 28, IJlst
IJlst78087147
15-04-2020Beastfull
Galamagracht 58, IJlst
IJlst77937805
20-03-2020TTK Beheer BV
Ylostinslaan 40, IJlst
IJlst77675673
10-03-2020Paula Pronk Producties
Uilenburg 37, IJlst
IJlst77716175
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: