Bedrijven IJlst
Drimble

Bedrijven in IJlst

Overzicht van bedrijven uit IJlst die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over ijlst

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit IJlst

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit IJlst. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in IJlst

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nummer
GeverifieerdWandelvereniging "Door Eendracht Sterk"
Ylostinslaan 72, IJlst
IJlst40004708
08-07-2018Pauline Kick
Eegracht 44, IJlst
IJlst71911219
08-07-2018Counseling Praktijk de Hoeksteen
Harinxmaweg 9, IJlst
IJlst71931481
30-05-2018Flyboard event
Julianastraat 31, IJlst
IJlst71709282
13-05-2018S.Huisman allround service
De Finne 6, IJlst
IJlst71622993
13-05-2018Coöperatie Huisartsen Zuidwest-Friesland U.A.
Ylostinslaan 3, IJlst
IJlst71540490
02-05-2018Van der Velde Maritime Law BV
Zevenpelsen 22, IJlst
IJlst71546146
05-04-2018Stichting Avondvierdaagse Sneek
Ylostinslaan 72, IJlst
IJlst71075747
05-04-2018Van der Velde maritiem juridisch advies
Zevenpelsen 22, IJlst
IJlst71209247
05-04-2018Kindercoach Irma
De Feanrânne 9, IJlst
IJlst71312846
05-04-2018Thea van Wijk Producties
Uilenburg 36, IJlst
IJlst71257942
06-03-2018B.J. Tromp
Croleskwartier 61, IJlst
IJlst70355215
06-03-2018V.O.F. Faber & Rosier
Galamagracht 104, IJlst
IJlst70417040
06-03-2018Annet Valentijn
Galamagracht 49, IJlst
IJlst70584877
06-03-2018Oan it wurk arbeidsbemiddeling
Mientlân 23, IJlst
IJlst70535833
06-03-2018Dierenkapsters
De Tsjalk 17, IJlst
IJlst70732140
06-03-2018Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
Stadslaan 75, IJlst
IJlst01134565
20-02-2018The Connect Company Training & Advies
De Kling 27, IJlst
IJlst70938679
20-02-2018The Connect Company Training & Advies BV
De Kling 27, IJlst
IJlst01114474
19-02-2018Bootservice D.Blaauw
Jurjen Hoomansstraat 21, IJlst
IJlst70918937
12-01-2018ARBA Vastgoed Sneek BV
Geeuwkade 20, IJlst
IJlst70601275
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Zuidwest-FrieslandBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: