Drimble

Bedrijven in IJlst

Overzicht van bedrijven uit IJlst die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over ijlst

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit IJlst

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit IJlst. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in IJlst

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdWandelvereniging "Door Eendracht Sterk"
Ylostinslaan 72, IJlst
IJlst40004708
GeverifieerdFriesland Ontruimingen
De Sânhorst 2, IJlst
IJlst74681095
21-09-2019Stichting It Dryltser Kypmantsje
Galamagracht 12, IJlst
IJlst75647230
19-08-2019BorrelplankvanPetra
De Skûte 10, IJlst
IJlst75531542
25-07-2019Vuurwerk Loodsverkoop
Holtropweg 2, IJlst
IJlst75339439
25-07-2019Anneke Faber t.h.o.d.n. Care for Women
De Pream 5, IJlst
IJlst75246112
25-07-2019T-Coaching
Lantingawerf 31, IJlst
IJlst75403919
25-07-2019Zoutkamer IJlst
Sudergoweg 1 A, IJlst
IJlst75390795
02-07-2019Holle Kies BV
Galamagracht 78, IJlst
IJlst75233053
20-06-2019Stroomtuin BV
De Smak 18, IJlst
IJlst75110296
12-06-2019Terra Trading
Croleskwartier 49, IJlst
IJlst75001691
25-05-2019Elsemiek Brunott
jonker Rispensstraat 15, IJlst
IJlst74553658
25-05-2019Ionanov Schilderwerk en Timmerwerk
Ylostinslaan 60, IJlst
IJlst74641409
04-04-2019AardeKracht
Uilenburg 40, IJlst
IJlst74426079
04-04-2019Stichting Beleef IJlst
Galamagracht 12, IJlst
IJlst74397745
04-04-2019Flair for Hair
De Skûte 5, IJlst
IJlst74221701
04-04-2019Nellen Maternity Nursing
De Feanrânne 23, IJlst
IJlst74446878
15-02-2019Schoonheidssalon Blos
Sudergoweg 1 A, IJlst
IJlst73980889
15-02-2019Boot&zo
Sneekerpad 8, IJlst
IJlst73736333
15-02-2019J.T. Nauta
Frisiaplein 17, IJlst
IJlst73462187
15-02-2019Stadsherberg "Het Wapen van IJlst"
Galamagracht 2, IJlst
IJlst73635804
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: