Drimble

Bedrijven in IJlst

Overzicht van bedrijven uit IJlst die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

menu ijlst

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit IJlst

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit IJlst. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in IJlst

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nummer
12-01-2018ARBA Vastgoed Sneek BV
Geeuwkade 20, 8651 AA IJlst
IJlst70601275
05-01-2018Martee BV
Holtropweg 4, 8651 CP IJlst
IJlst70518963
28-12-2017Post Projectadvies & Realisatie BV
Frisiaplein 2, 8651 ES IJlst
IJlst70400598
14-12-2017Stichting IJlst Hartveilig
Croleskwartier 24, 8651 HE IJlst
IJlst70305633
02-10-2017Airco Techniek Friesland BV
Roodhemsterweg 16, 8651 CV IJlst
IJlst69718032
12-09-2017Van der Werff advies en management
Galamagracht 41, 8651 EC IJlst
IJlst69577102
19-06-2017Personeelsvereniging KM
Roodhemsterweg 7, 8651 CV IJlst
IJlst68975236
24-04-2017Koerus Vastgoed Sneek BV
Geeuwkade 20, 8651 AA IJlst
IJlst68604335
24-04-2017Koerus Vastgoed Leeuwarden BV
Geeuwkade 20, 8651 AA IJlst
IJlst68604343
11-04-2017BSO De Speelboom
Wilhelminastraat 3, 8651 AC IJlst
IJlst41002574
11-04-2017Lyts Yleke
Sudergoweg 1 B, 8651 NE IJlst
IJlst41002574
13-03-2017Studievereniging Creatorem Mundi
De Skûte 10, 8651 CS IJlst
IJlst68279892
27-02-2017Stichting Muziektheater IJlst
Stadslaan 26, 8651 AE IJlst
IJlst68163134
16-01-2017Ferwerda groente en fruit
Galamagracht 13, 8651 EB IJlst
IJlst67824390
13-12-2016ARBA BV
Geeuwkade 20, 8651 AA IJlst
IJlst67472753
06-12-2016Noccio IJs & Koffie
Galamagracht 5, 8651 EB IJlst
IJlst67418147
27-09-2016Energie Coöperatie IJlst
De Smak 18, 8651 CR IJlst
IJlst66928974
21-04-2016Garant-Totaal BV
Galamagracht 41, 8651 EC IJlst
IJlst65876067
04-04-2016Kerst Koopman Design
Pikpôllewei 34 B, 8651 EM IJlst
IJlst65713117
29-03-2016Grob Boekhouding en Meer
Sikko Sjaerdemalaan 69, 8651 BA IJlst
IJlst65668510
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Zuidwest-FrieslandBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: