Bedrijven in Stavoren

Overzicht van bedrijven uit Stavoren die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over stavoren

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Stavoren

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Stavoren. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Stavoren

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdSingelier Skûtsjedagtochten en arrangementen
Breefenne 15, Stavoren
Stavoren01101945
GeverifieerdBegrafenisvereniging De Laatste Eer
Koggestraat 1, Stavoren
Stavoren40001415
20-01-2021Zwaan Acupunctuur
Noord 1, Stavoren
Stavoren81625022
15-01-2021B&B slapen aan de steiger
De Traan Kokerij 28, Stavoren
Stavoren81579489
01-01-2021Hendrik Smit dienstverlening
Achterdelft 18, Stavoren
Stavoren81287534
01-01-2021De olde banck
Voorstraat 91, Stavoren
Stavoren81387148
27-12-2020Vereniging van eigenaars "Havenweg 27 te Stavoren"
Havenweg 27, Stavoren
Stavoren81175965
07-12-2020Shipping Bandstra
Koeweg 5, Stavoren
Stavoren81117108
01-12-2020Jachthaven `t Lengerke
Koggestraat 1 A, Stavoren
Stavoren80991297
28-11-2020Stichting Fair Europe
Voorstraat 138, Stavoren
Stavoren80762352
30-10-2020Office44
Voorstraat 44, Stavoren
Stavoren80759157
26-10-2020Stichting Behoud Stadscafé Stavoren
Voorstraat 83, Stavoren
Stavoren80615295
26-10-2020MODE Wonen & kado
Schans 46, Stavoren
Stavoren80797008
27-08-2020Heidis Keukenfiets
Jurisdictie 15, Stavoren
Stavoren80158633
07-08-2020Tankstation Wouda BV
Voorstraat 3, Stavoren
Stavoren80012604
17-07-2020Warner RVS Design
De Bleeck 12, Stavoren
Stavoren78610915
01-07-2020Solari Europa
Noord 2, Stavoren
Stavoren78470463
03-06-2020ImmPower BV
Kooijweg 34, Stavoren
Stavoren78187184
01-04-2020Luisterstralen
Ringstraat 5, Stavoren
Stavoren80630022
05-02-2020Pol Engineering BV
Breefenne 25, Stavoren
Stavoren77265246
03-02-2020Snuffelsjop Reefstar
Voorstraat 22, Stavoren
Stavoren77217446
25-01-2020Stichting `Stavers Feest`
Koggestraat 1 A, Stavoren
Stavoren77003314
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: