Bedrijven in Stavoren

Overzicht van bedrijven uit Stavoren die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over stavoren
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Stavoren

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Stavoren. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Stavoren

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdSingelier Skûtsjedagtochten en arrangementen
Breefenne 15, Stavoren
Stavoren01101945
GeverifieerdBegrafenisvereniging De Laatste Eer
Koggestraat 1, Stavoren
Stavoren40001415
05-03-2022Atol Solutions
Middelweg 155, Stavoren
Stavoren84984015
05-03-2022NB.service
Voorstraat 110, Stavoren
Stavoren83888012
05-03-2022Donald Gase Consultancy
Schans 13, Stavoren
Stavoren84945982
05-03-2022Toneelclub Staveren
Koeweg 9, Stavoren
Stavoren84530715
03-03-2022In- en verkoop bij Max
Achterdelft 24, Stavoren
Stavoren84989327
03-03-2022W. Atsma
Voorstraat 38, Stavoren
Stavoren84957360
02-09-2021Sietze Veenstra
Voorstraat 26, Stavoren
Stavoren83551344
08-07-2021Grand café de Schans
Schans 23, Stavoren
Stavoren83348026
02-07-2021Fair Food
Voorstraat 138, Stavoren
Stavoren83065067
02-07-2021Van der Pal video creator
Voorstraat 144, Stavoren
Stavoren82277087
02-07-2021J. Albada Timmer- en onderhoudswerken
Smidstraat 8, Stavoren
Stavoren82731942
02-07-2021Het Bastion
Schans 67, Stavoren
Stavoren82057915
02-07-2021Swan Design
Koggestraat 3 A, Stavoren
Stavoren82849315
01-07-2021Marieke Schroor Online Marketing
Voorstraat 112, Stavoren
Stavoren83479473
30-06-2021Catherine Austin Fitts Holding BV
Noord 2, Stavoren
Stavoren83301437
29-06-2021Pluvia
Hellingspad 26, Stavoren
Stavoren81979878
29-06-2021Stichting Vrienden van Ut Bokhús
Havenweg 7, Stavoren
Stavoren82173184
29-06-2021LIESSIGN
Achterdelft 16, Stavoren
Stavoren81858000
29-06-2021Moai & Kreas
Koeweg 1, Stavoren
Stavoren82203024
20-01-2021Zwaan Acupunctuur
Noord 1, Stavoren
Stavoren81625022

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: