Drimble

Bedrijven in Stavoren

Overzicht van bedrijven uit Stavoren die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over stavoren

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Stavoren

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Stavoren. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Stavoren

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdBegrafenisvereniging De Laatste Eer
Koggestraat 1, Stavoren
Stavoren40001415
GeverifieerdSingelier Skûtsjedagtochten en arrangementen
Breefenne 15, Stavoren
Stavoren01101945
25-07-2019Stadsboerderij De Koebrug
Schans 31, Stavoren
Stavoren75352516
25-05-2019P. Wesselius
Korenstraat 2, Stavoren
Stavoren74741713
01-05-2019EventShir
Voorstraat 140, Stavoren
Stavoren74648268
04-04-2019Marieke Schroor
Voorstraat 112, Stavoren
Stavoren74230298
14-02-2019Artfix
Voorstraat 144, Stavoren
Stavoren73647349
14-02-2019Bank Technisch Advies
Middelweg 119, Stavoren
Stavoren73729965
15-10-2018OngewoonBoom
Burgemeester Albertsstr 6, Stavoren
Stavoren72550562
05-10-2018De Vier Heemskinderen Wijnen BV
Kooijweg 24, Stavoren
Stavoren72757574
13-05-2018Likemyhome Vastgoedstyling
Smidstraat 3, Stavoren
Stavoren71500782
13-05-2018Hidde Mous
Kooijweg 14, Stavoren
Stavoren71478191
09-04-2018Stavria BV
Kooijweg 34, Stavoren
Stavoren71366105
05-04-2018V.O.F. A. Wouda
Voorstraat 3, Stavoren
Stavoren71008586
06-03-2018Vrouwenkwartier
Breefenne 19, Stavoren
Stavoren70491933
07-02-2018G11 BV
Koeweg 42, Stavoren
Stavoren70822980
03-01-2018Meester Bestrating
Voorstraat 79, Stavoren
Stavoren70512914
12-12-2017FRL Holding BV
Voorstraat 45, Stavoren
Stavoren70265267
12-12-2017De Vier Heemskinderen Wijnhandel BV
Voorstraat 45, Stavoren
Stavoren70270694
12-12-2017De Vier Heemskinderen Ontroerend Goed BV
Voorstraat 45, Stavoren
Stavoren70270740
11-12-2017SJ Holding BV
Voorstraat 45, Stavoren
Stavoren70265100
11-12-2017Rindert Holding BV
Burgemeester Albertsstr 2, Stavoren
Stavoren70265127
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: