Bedrijven in Hindeloopen

Overzicht van bedrijven uit Hindeloopen die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hindeloopen

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hindeloopen

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hindeloopen. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hindeloopen

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
20-01-2021Naillies
Nieuwstad 46, Hindeloopen
Hindeloopen81708424
01-01-2021Linchber
Nieuwstad 24, Hindeloopen
Hindeloopen81438109
08-12-2020Breijaanzij
Kreilerstraat 8, Hindeloopen
Hindeloopen81129629
23-11-2020I Care Treatments
Nieuwstad 19, Hindeloopen
Hindeloopen80930328
17-11-2020La Biche vintage
Nieuwstad 27, Hindeloopen
Hindeloopen80940080
16-11-2020nathalietelotje
Stadsweide 11, Hindeloopen
Hindeloopen80902278
01-11-2020De Hylper
Nieuwstad 40, Hindeloopen
Hindeloopen81086458
06-10-2020Jilles de Vries
Oosterdijk 2, Hindeloopen
Hindeloopen80511880
24-08-2020Fysiotherapie de Marren
Kreilerstraat 20, Hindeloopen
Hindeloopen01167666
01-07-2020Jule Spray-tan
Vermaningsteeg 3, Hindeloopen
Hindeloopen78537304
18-06-2020restaurant Sailors Inn
Oosterstrand 4, Hindeloopen
Hindeloopen01095913
01-06-2020Nynke van der Meulen
Stadsweide 2, Hindeloopen
Hindeloopen78178738
23-05-2020HI35 de Pieter van Grietje
Buren 5, Hindeloopen
Hindeloopen78002842
23-11-2019Protestantse gemeente te Hindeloopen
Kerkstraat 1, Hindeloopen
Hindeloopen76432769
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te Hindeloopen
Kerkstraat 1, Hindeloopen
Hindeloopen76432882
22-10-2019Stichting Leefbaarheid Jeugd Hindeloopen
Kreilerstraat 26, Hindeloopen
Hindeloopen75884992
22-10-2019Doopsgezinde Gemeente Hindeloopen
Galgepolle 4, Hindeloopen
Hindeloopen76036898
21-09-2019Schietvereniging Onze Vrijheid
Stadsweide 13, Hindeloopen
Hindeloopen75629038
21-09-2019Gastouder Immie
Oosterdijk 1, Hindeloopen
Hindeloopen75642018
19-08-2019Stichting Vrienden van Skûtsje `De Tajefte`
De Munnik 3, Hindeloopen
Hindeloopen75471701
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: