Drimble

Bedrijven in Lollum

Overzicht van bedrijven uit Lollum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over lollum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Lollum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Lollum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Lollum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
21-09-2019Rewerdstate
Noordereind 19, Lollum
Lollum75819155
25-07-2019Liuwe H. Westra
Waaxenserweg 2, Lollum
Lollum75274760
15-10-2018De Nije Haven
Schoolbuurt 8, Lollum
Lollum72742011
13-06-2018D. Akkerman Metsel- & Stucwerk
Waaxenserweg 9, Lollum
Lollum71785418
13-05-2018Steunstichting voor de Stifting WFD
Waaxenserweg 2, Lollum
Lollum71354166
29-04-2017M.S. van der Geest Allround Support
van Abbemastrjitte 8, Lollum
Lollum68374224
07-03-2017Schuit Dienstverlening
Noordereind 31, Lollum
Lollum68240031
27-02-2017Te Gekke Creaties
Buren 3, Lollum
Lollum67794416
01-12-2016Een Mooi Cadeau
Noordereind 1 A, Lollum
Lollum66604265
01-08-2016YPT BV
It Fabryk 1, Lollum
Lollum65675606
25-05-2016Carpohydro
Elshoutbuurt 7, Lollum
Lollum66091470
20-04-2016Politiek Fourages BV
It Fabryk 1, Lollum
Lollum65871367
02-06-2014PSZ De Stipkes
Waaxenserweg 13, Lollum
Lollum41005662
12-03-2014Stifting WFD
Waaxenserweg 2, Lollum
Lollum60200235
18-11-2013Pro Paintball
Noordereind 2 A, Lollum
Lollum59232838
29-01-2013Psz Lollum / De Stipkes
Waaxenserweg 13, Lollum
Lollum01124654
09-01-2012A. Schilstra
Elshoutbuurt 12, Lollum
Lollum54359716
05-09-2011Maatschap U.O. de Jager en J. de Jager-de Boer en J. de Jager
Noordereind 21, Lollum
Lollum53471660
25-10-2010CBS De Gielguorde
Waaxenserweg 13, Lollum
Lollum40006106
27-07-2010J&A Infra
Buren 3, Lollum
Lollum50471449
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: