Bedrijven in Lollum

Overzicht van bedrijven uit Lollum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over lollum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Lollum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Lollum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Lollum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
28-01-2021Groot Berghuis BV
Berghuizerweg 9, Lollum
Lollum81731949
01-01-2021Sikma Verhuur
Kerkstraat 12, Lollum
Lollum81300433
13-11-2020OBEZ M
Schoolbuurt 1, Lollum
Lollum80873294
01-09-2020RS Skipfeart
Noordereind 2 A, Lollum
Lollum80430791
31-08-2020IM House Clearing Service
Elshoutbuurt 7, Lollum
Lollum80222072
04-06-2020MarlousPhotograph
Hizzaarderlaan 14, Lollum
Lollum80770657
01-06-2020By-Loltje
Bayumerleane 10, Lollum
Lollum78683068
01-01-2020SAARH
Ald Haven 31, Lollum
Lollum76946029
23-11-2019Protestantse gemeente te Lollum-Waaksens
Kerkstraat 1, Lollum
Lollum76411125
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te Lollum-Waaksens
Kerkstraat 1, Lollum
Lollum76411273
01-10-2019Haije Huitema Techniek
Noordereind 14, Lollum
Lollum75956004
15-09-2019Rewerdstate
Noordereind 19, Lollum
Lollum75819155
01-07-2019Liuwe H. Westra
Waaxenserweg 2, Lollum
Lollum75274760
15-10-2018De Nije Haven
Schoolbuurt 8, Lollum
Lollum72742011
01-06-2018D. Akkerman Metsel- & Stucwerk
Waaxenserweg 9, Lollum
Lollum71785418
13-05-2018Steunstichting voor de Stifting WFD
Waaxenserweg 2, Lollum
Lollum71354166
09-10-2017Abaco-administraties
Ald Haven 39, Lollum
Lollum69813515
01-04-2017M.S. van der Geest Allround Support
van Abbemastrjitte 8, Lollum
Lollum68374224
07-03-2017Schuit Dienstverlening
Noordereind 31, Lollum
Lollum68240031
01-01-2017Te Gekke Creaties
Buren 3, Lollum
Lollum67794416
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: