Drimble

Bedrijven in Sneek

Overzicht van bedrijven uit Sneek die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over sneek

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Sneek

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Sneek. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Sneek

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdGerm Wijnia BV
Singel 43, Sneek
Sneek01091662
GeverifieerdStork Restauratie Gevel & Ornamenten
Kloosterstraat 36, Sneek
Sneek01182996
GeverifieerdIsoscaff Protect Systeem BV
Koperslagersstraat 47, Sneek
Sneek69924295
GeverifieerdMike Jacht Schilder Service
Commanderij 44, Sneek
Sneek68278969
GeverifieerdThe Box
Schaapmarktplein 5, Sneek
Sneek01126615
GeverifieerdYourSmile
Looxmastraat 32, Sneek
Sneek69120935
GeverifieerdHuurscherm.nl BV
Koningin Wilhelminastraat 4, Sneek
Sneek65598369
22-10-2019Dis & That Tablegear
Oosterdijk 25, Sneek
Sneek76127583
22-10-2019The Art of Hospitality
Leeuwarder Pijpsteeg 6, Sneek
Sneek76011283
22-10-2019Van Poelje Workum BV
Dr. Boumaweg 14, Sneek
Sneek57153671
22-10-2019Haveman zandzuigwerkzaamheden
Napjusstraat 19, Sneek
Sneek76065766
22-10-2019Doopsgezinde Gemeente Sneek
Singel 28, Sneek
Sneek76038173
22-10-2019Rugtherapie Degen
Eenheid 14, Sneek
Sneek76157350
22-10-2019Stichting administratiekantoor Ying Media
Zwarteweg 4, Sneek
Sneek76021440
22-10-2019Eetcafé/Snackbar Mangerie
Wijde Noorderhorne 9 A, Sneek
Sneek76121062
22-10-2019LHM waarnemend huisarts
Master Keulenstrjitte 31, Sneek
Sneek75958864
22-10-2019AIRPOP Houses
Meeuwenlaan 7, Sneek
Sneek76024474
22-10-2019Mag-tek
Jancko Douwamastraat 29 A, Sneek
Sneek76095142
22-10-2019Mybouw.nl
Jancko Douwamastraat 29 A, Sneek
Sneek76098575
22-10-2019IJsebaart
Vliestroom 25, Sneek
Sneek75938324
22-10-2019Maatschap Snoek - Urff
Leeuwarderkade 37, Sneek
Sneek76135497
22-10-2019Import Export Vintage Items
Oude Oppenhuizerweg 75 B, Sneek
Sneek76078531
22-10-2019Peter Dudok coaching en begeleiding
Hoofden 94, Sneek
Sneek76000532
22-10-2019Botenverhuur Van der Pol
Hendrik Bulthuisweg 19, Sneek
Sneek76004333
22-10-2019K. Elands
Duizendblad 45, Sneek
Sneek75914379
22-10-2019Bosma Installatietotaal
Penningkruid 92, Sneek
Sneek75894181
22-10-2019Ingenieursbureau Noord Nederland
Dagpauwoog 54, Sneek
Sneek75896761
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: