Bedrijven in Sneek

Overzicht van bedrijven uit Sneek die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over sneek
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Sneek

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Sneek. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Sneek

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdJetten-Bommelaer BV
Hendrik Bulthuisweg 23, Sneek
Sneek01117231
GeverifieerdThe Box
Schaapmarktplein 5, Sneek
Sneek01126615
GeverifieerdGerm Wijnia BV
Singel 43, Sneek
Sneek01091662
GeverifieerdRixt Bakt
Leeuwarderweg 38, Sneek
Sneek75282895
GeverifieerdJetten Yachting BV
Hendrik Bulthuisweg 23, Sneek
Sneek01077413
GeverifieerdKeysers Orkena
Westersingel 39, Sneek
Sneek01113231
GeverifieerdRianfil
Partuurstraat 92, Sneek
Sneek75776804
01-06-2022KristalEnzo
Scherwolderhemstraat 39, Sneek
Sneek86490605
31-05-2022Van Bamsbergen
Morrahemstraat 16, Sneek
Sneek86030132
31-05-2022Wieringa Sound Productions
Grootzand 40, Sneek
Sneek86193228
31-05-2022De Opdrachtzoeker
Zilverschoon 98, Sneek
Sneek85817538
31-05-2022allwatchers
it Bûtlân 65, Sneek
Sneek86357158
31-05-2022Limas Jachttechniek
Worp Tjaardastraat 126, Sneek
Sneek85726451
31-05-2022Solidtrax
Vuurvlinder 27, Sneek
Sneek85862096
31-05-2022Ferwerda Sneek
Professor Zernikestraat 17, Sneek
Sneek08204765
31-05-2022Cheaple
Eeltje Halbertsmastraat 65, Sneek
Sneek86028960
31-05-2022Houtskool Snacks
Kruirad 7, Sneek
Sneek85717533
31-05-2022EmarMedia
Julianastraat 18, Sneek
Sneek86167901
31-05-2022BSO Sneek Simon Havinga
Griend 20, Sneek
Sneek65971213
31-05-2022Schoonenberg Hoorsupport
Hoogend 8, Sneek
Sneek24320803
31-05-2022Kinderwoud Sneek-Centrum
Lange Veemarktstraat 2, Sneek
Sneek01106502
31-05-2022E. De Vries Timmerwerken
Lange Veemarktstraat 2 b, Sneek
Sneek85680923
31-05-2022Solar Cleaning Friesland
Napjusstraat 31, Sneek
Sneek85957690
31-05-2022H. Ligthart Installatie
Jancko Douwamastraat 43, Sneek
Sneek86160508
31-05-2022Studio Mooi
Wassenberghstraat 38, Sneek
Sneek86018264
31-05-2022Assemblage Team
Furmerusstraat 5, Sneek
Sneek85898775
31-05-2022WTG
Furmerusstraat 422, Sneek
Sneek85995657

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: