Bedrijven in Makkum

Overzicht van bedrijven uit Makkum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over makkum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Makkum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Makkum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Makkum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdBeton Expeer BV
Turfmarkt 9, Makkum
Makkum73229520
GeverifieerdHandelsonderneming E. Gerritsma
De Gearen 15, Makkum
Makkum55644597
GeverifieerdFun Factor
Doniastraat 32, Makkum
Makkum62598619
GeverifieerdNoordwaard Sleepbedrijf & Maritieme Dienstverlening
Slotmakersstraat 23, Makkum
Makkum73960659
15-02-2021Bloemsma Makkum BV
Strânwei 25, Makkum
Makkum81869452
01-02-2021Het Kompas van Makkum
Klipperstraat 24, Makkum
Makkum81671814
31-01-2021By Ewold
Kerkeburen 54, Makkum
Makkum81759967
22-01-2021Wim de Boer Onderwijsadvies & Training
Kerkstraat 35, Makkum
Makkum81659326
15-01-2021JZZP dienstverlening en veiligheid
Petrus Groeniastraat 18, Makkum
Makkum81577729
15-01-2021Chrysternie
De Wijting 36, Makkum
Makkum81589808
14-01-2021kjofk
Meerswal 2, Makkum
Makkum81563973
08-01-2021CaJuMe
De Skilbank 1, Makkum
Makkum81519591
01-01-2021Praktijk Altena
Aakweg 1, Makkum
Makkum81303599
01-01-2021WW Studio
Achterdijkje 5, Makkum
Makkum81606494
01-01-2021Bloem&Zee
Grote Zijlroede 5, Makkum
Makkum81353731
01-01-2021Paardenhouderij J. Bosma-Dijkstra
Hemmensweg 1, Makkum
Makkum81314272
01-01-2021Administratiekantoor MiNoF
De Kamp 32, Makkum
Makkum81303173
01-01-2021Multiskills Friesland
Menziessingel 13, Makkum
Makkum81361041
29-12-2020Freer Holding BV
Slotmakersstraat 6, Makkum
Makkum81396856
27-12-2020Stichting Nederlandse Vioolbouwschool
Krommesloot 11, Makkum
Makkum81186355
24-12-2020K. Hogeboom Beheer BV
De Wijting 29, Makkum
Makkum81370148
24-12-2020A. Hogeboom Beheer BV
De Pôlle 12, Makkum
Makkum81374615
24-12-2020Hogeboom Vastgoed BV
Strânwei 26, Makkum
Makkum81405944
12-12-2020Brillenbeer
Suderseewei 8, Makkum
Makkum81176953
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: