Inbraken in Easterein

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Easterein. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over easterein

(Pogingen tot) inbraken in Easterein

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken (sinds 13 november 2013)

In Easterein
21
In gemeente
1.021
In regio
1.686
In provincie
10.256

Het aantal succesvolle inbraken in Easterein in 2021 tot en met 13 januari 2021 is één. Ter vergelijking: in 2018 waren dit er tot 13 januari van dat jaar één, in 2019 en in 2020 .

Inbraken in Easterein

DatumDelictPostcodePlaats
12-01-2021Poging tot inbraak8734Easterein
07-01-2021Inbraak8734Easterein
30-09-2019Inbraak8734Easterein
27-06-2018Inbraak8734Easterein
06-01-2018Inbraak8734Easterein
19-12-2017Inbraak8734Easterein
17-07-2017Poging tot inbraak8734Easterein
16-02-2017Inbraak8734Easterein
22-12-2016Inbraak8734Easterein
13-12-2016Inbraak8734Easterein
07-12-2016Inbraak8734Easterein
05-11-2016Inbraak8734Easterein
02-11-2016Inbraak8734Easterein
27-10-2016Inbraak8734Easterein
11-10-2016Inbraak8734Easterein
10-10-2016Inbraak8734Easterein
13-01-2016Inbraak8734Easterein
07-11-2014Inbraak8734Easterein
28-04-2014Inbraak8734Easterein
01-03-2014Inbraak8734Easterein
01-03-2014Inbraak8734Easterein

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: