112 Easterein

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Easterein. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Easterein.

informatie alleen over easterein

P2000-meldingen in Easterein

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Easterein. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database. Bekijk ook ►hier de laatste criminaliteitscijfers van Easterein.

112 Easterein

DatumTijd112 Melding
11-08-202014:29Brandweer met normale urgentie naar Stittenserleane, Easterein
P 2 (BNN-03) BR buiten Stittenserleane Easterein 026032
05-08-202018:47Brandweer met hoge urgentie naar Wynserdyk, Easterein
P 1 (BNN-07) (Middel BR) BR bijgebouw (Keet/Hok/Schuurtje) Wynserdyk Easterein 026031
05-08-202018:45Brandweer met hoge urgentie naar Wynserdyk, Easterein
P 1 (BNN-07) BR bijgebouw (Keet/Hok/Schuurtje) Wynserdyk Easterein 027393 026032
01-07-202022:14Brandweer met normale urgentie naar Van Eysingaleane, Easterein
P 2 (BNN-04) Dier in put/kelder Van Eysingaleane Easterein 025793 026032
30-06-202007:16Brandweer met normale urgentie naar Easterein
P 2 (BNN-01) Dier in put/kelder Easterein Garyp 027293 024431 027131
24-06-202016:25Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Easterein
Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Garyp Easterein
24-06-202016:25Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Easterein
Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Garyp Easterein
12-05-202016:25Traumahelicopter naar Van Eysingaleane, Easterein
A1 (MKA 02) 13991 Rit 40712 Easterein Van Eysingaleane 8734GC
03-03-202013:46Brandweer met hoge urgentie naar Sjaardaleane, Easterein
P 1 (inci-04) Dier in put/kelder (huisdier) Sjaardaleane Easterein 025793 026031 026032
05-02-202020:43Brandweer met hoge urgentie naar een gebouwbrand gemeld op Van Eysingaleane, Easterein
P 1 (inci-02) Gebouwbrand (schoorsteen) Veenstra Bouwbedrijf BV Van Eysingaleane Easterein 025650 025793 026031
21-12-201912:23Brandweer met hoge urgentie naar Smidslân, Easterein
Bezitsaantasting/Overval/Woning prio 1 Easterein Smidslan
22-10-201919:33Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming Prio 3 Easterein Wynserdyk
28-04-201716:13Brandweer met gepaste spoed naar Eeskwert in Easterein
p 2 inci-07 meetverzoek co melding eeskwert easterein 026032
13-02-201718:43Brandweer met spoed naar Eeskwert in Easterein
p 1 inci-04 gebouwbrand schoorsteen eeskwert easterein 026032 025650
13-02-201718:43Gebouwbrand op Eeskwert in Easterein, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 gebouwbrand schoorsteen eeskwert easterein 026032 025650

112 Nieuws uit Easterein (klik hier voor volledig overzicht)

28-11-202007:04Vergunningsaanvragen en bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân (27 november 2020)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 27 november 2020) de volgende 48 bekendmakingen...
06-11-202007:01Bekendmakingen gemeente Tytsjerksteradiel (5 november 2020)
De gemeente Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel) heeft gisteren (donderdag 5 november 2020) de volgende negentien bekendmakingen...
10-10-202007:01Bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân (9 oktober 2020)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 9 oktober 2020) de volgende 54 bekendmakingen...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: