Drimble

112 Easterein

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Easterein. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Easterein.

menu easterein

P2000-meldingen in Easterein

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Easterein. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Easterein

DatumTijd112 Melding
28-04-201716:13Brandweer met gepaste spoed naar Eeskwert in Easterein
p 2 inci-07 meetverzoek co melding eeskwert easterein 026032
13-02-201718:43Brandweer met spoed naar Eeskwert in Easterein
p 1 inci-04 gebouwbrand schoorsteen eeskwert easterein 026032 025650
13-02-201718:43Gebouwbrand op Eeskwert in Easterein, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 gebouwbrand schoorsteen eeskwert easterein 026032 025650
30-01-201716:58Dier te water op Wynserdyk in Easterein, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 dier te water wynserdyk easterein 026032
20-01-201715:45Voertuig te water op Wynserdyk in Easterein, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 voertuig te water wynserdyk easterein 025710 026110 026032 025602 024871
05-12-201612:14Wateroverlast op De Streek in Easterein, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
*uitruk vervalt* p 2 wateroverlast de streek easterein
05-12-201612:12Wateroverlast op De Streek in Easterein, ambulance met gepaste spoed ter plaatse
p 2 wateroverlast de streek easterein 026032
29-01-201607:36Voertuig te water op Wynserdyk in Easterein, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 voertuig te water wynserdyk easterein 025710 026032 024871 026301
11-01-201607:23Brandweer naar Wynserdyk in Easterein
geannuleerd 1 vko auto,boom ass.: hv-kr th wynserdyk easterein
11-01-201607:23Brandweer met spoed naar Wynserdyk in Easterein
p 1 vko auto,boom ass.: hv-kr th wynserdyk easterein 024871
11-01-201607:04Mmt Inzet Wynserdyk Easterein Littenseradiel
11-01-201606:48Brandweer met spoed naar Easterein
p 1 vko boom,auto onbekend easterein 026032
17-12-201519:43Ambulance met spoed naar Hôfsleane in Easterein
p 1 gebouwbrand schoorsteen hofsleane 19 easterein 026032 025650
18-12-201415:23Ambulance met gepaste spoed naar Sjaardaleane in Easterein
p 2 mestsilo op instorten sjaardaleane easterein 026032
11-12-201408:22Brandweer met gepaste spoed naar Sjaardaleane in Easterein nacontrole
p 2 nacontrole sjaardaleane easterein 026032

112 Nieuws uit Easterein (klik hier voor volledig overzicht)

15-01-201808:03Vergunningsaanvragen en bekendmakingen gemeente Zuidwest-Friesland (week 02/18)Vergunningsaanvragen en bekendmakingen gemeente Zuidwest-Friesland (week 02/18)
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de afgelopen week (van zondag 7 januari 2018 tot en met zondag 14 januari 2018)...
13-01-201808:04Drie inbraken afgelopen week in gemeente Zuidwest-Friesland (week 02/18)Drie inbraken afgelopen week in gemeente Zuidwest-Friesland (week 02/18)
Het aantal inbraken en pogingen daartoe wordt bijgehouden door Drimble op basis van gegevens van de politie. In de afgelopen...
23-12-201708:02Afgelopen week één inbraak in gemeente Littenseradiel (week 51/17)Afgelopen week één inbraak in gemeente Littenseradiel (week 51/17)
Het aantal inbraken en pogingen daartoe wordt bijgehouden door Drimble op basis van gegevens van de politie. In de afgelopen...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Zuidwest-Friesland112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina wordt geleverd door Alarmeringen.NL. Op Alarmeringen.nl kunt u een actueel overzicht zien van alarmeringen van brandweer, ambulance en politie. De site bestaat sinds eind 2004 en is in zijn bestaan uitgegroeid tot de website met de grootste database met alarmeringen.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: