Drimble

112 Easterein

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Easterein. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Easterein.

informatie alleen over easterein

P2000-meldingen in Easterein

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Easterein. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Easterein

DatumTijd112 Melding
28-04-201716:13Brandweer met gepaste spoed naar Eeskwert in Easterein
p 2 inci-07 meetverzoek co melding eeskwert easterein 026032
13-02-201718:43Brandweer met spoed naar Eeskwert in Easterein
p 1 inci-04 gebouwbrand schoorsteen eeskwert easterein 026032 025650
13-02-201718:43Gebouwbrand op Eeskwert in Easterein, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 gebouwbrand schoorsteen eeskwert easterein 026032 025650
30-01-201716:58Dier te water op Wynserdyk in Easterein, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 dier te water wynserdyk easterein 026032
20-01-201715:45Voertuig te water op Wynserdyk in Easterein, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 voertuig te water wynserdyk easterein 025710 026110 026032 025602 024871

112 Nieuws uit Easterein (klik hier voor volledig overzicht)

05-10-201908:05Vier inbraken afgelopen week in gemeente Súdwest-Fryslân (week 40/19)
Het aantal inbraken en pogingen daartoe wordt bijgehouden door Drimble op basis van gegevens van de politie. In de afgelopen...
29-09-201911:02SDS en Scharnegoutum`70 delen de punten
SDS hield een punt over aan de rommelige en harde derby tegen Scharnegoutum (1-1) en daar mocht het blij mee zijn. SDS begon...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: