Drimble

Overlijdensberichten in Koudum

Een lijst van overlijdensberichten in Koudum. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over koudum

Overlijdensberichten in Koudum

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Koudum

DatumNaam
20 jun 2019

Wietske de Jager-van der Wal

12 december 1925 (Nijemirdum) - 20 juni 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 21 juni 2019 in Leeuwarder Courant
18 jun 2019

Pake `Max` (Marten) Bergsma

19 juli 1937 (Koudum) - 18 juni 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 21 juni 2019 in Leeuwarder Courant
6 jun 2019

Klaas Piet Spoelstra

21 december 1972 (Sneek) - 6 juni 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 8 juni 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
4 jun 2019

Thys Hilt

15 februari 1935 (Hieslum) - 4 juni 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 8 juni 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
4 mei 2019

Marga Peetz

18 augustus 1926 - 4 mei 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 8 mei 2019 in Bolswards Nieuwsblad
24 apr 2019

Knilles (Kees) Bergsma

18 april 1932 (Koudum) - 24 april 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 27 april 2019 in Leeuwarder Courant
20 apr 2019

Pier Lijkle Hoekema

14 juni 1950 (Koudum) - 20 april 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 24 april 2019 in Leeuwarder Courant
20 mrt 2019

Klassy (Klaaske) van der Veer

29 november 1943 (Koudum) - 20 maart 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 27 maart 2019 in Bolswards Nieuwsblad
1 mrt 2019

Lien Rollema-de Vries

6 juni 1931 (Koudum) - 1 maart 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 4 maart 2019 in Leeuwarder Courant
28 feb 2019

Hinne Bootsma

11 mei 1962 (Nijland) - 28 februari 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 2 maart 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
22 feb 2019

Sijbrigje de Witte-de Boer

30 april 1932 (Hindeloopen) - 22 februari 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 26 februari 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
24 jan 2019

Taeke (Theo) Cnossen

16 mei 1937 (Koudum) - 24 januari 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 26 januari 2019 in Leeuwarder Courant
5 jan 2019

Appie (Albertje) Ypma-Eerhard

23 juni 1931 - 5 januari 2019 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 9 januari 2019 in Bolswards Nieuwsblad
17 dec 2018

Ep Couperus

9 januari 1927 (Koudum) - 17 december 2018 (Hoogeveen)

Bericht gepubliceerd op 19 december 2018 in Hoogeveensche Courant
10 dec 2018

Ruth Stel-van der Veer

8 mei 1926 (Koudum) - 10 december 2018 (Amsterdam)

Bericht gepubliceerd op 20 december 2018 in Balkster Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: