Drimble

Kornwerderzand Video's

Videos op YouTube over Kornwerderzand. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over kornwerderzand

Video's over Kornwerderzand

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Kornwerderzand die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

Varen Van Bolsward Naar De Buitenhaven Kornwerderzand 2018

Toegevoegd op 21 augustus 2018

Varen van Bolsward naar de Buitenhaven Kornwerderzand 2018.

Dagrecreatieterrein Kornwerderzand, Wûnseradiel, Friesland, Nederland (English Subtitled)

Toegevoegd op 25 mei 2018

Google Maps: https://goo.gl/maps/EsPB8uZTdq92 N53.07566, E5.33697 N53°04'32", E5°20'13"

Kornwerderzand & Der Totendamm

Toegevoegd op 11 juli 2017

Kornwerderzand, Niederlande, die "Arbeitsinsel" während des Damm-Baues zwischen Nordsee und Zuiderzee. Kornwerderzand ist ursprünglich der Name ...

Geschiedenis 24: Plaats Van Herinnering Kazematten Van Kornwerderzand

Toegevoegd op 7 mei 2017

Geschiedenis 24: Plaats van Herinnering Kazematten van Kornwerderzand N.B. De getoonde opname is van de VPRO / Nederlandse Publieke Omroep, ik bezit ...

Kornwerderzand By Mavic Pro

Toegevoegd op 1 april 2017

Short clip around Kornwerderzand, Netherlands. Shot with the Mavic Pro in 4K @ 24fps. *Edit in Adobe Premiere Pro* Color graded using cinamatic Luts from ...

Bunkers Kornwerderzand / Bunkers

Toegevoegd op 4 oktober 2015

De Nederlandse stelling werd in 1940 door de Duitsers aangevallen maar ze konden Kornwerderzand niet veroveren. Na de overgave werd Kornwerderzand ...

Opening En Sluiten Van De Bruggen In De Afsluitdijk Bij Kornwerderzand.

Toegevoegd op 30 juni 2014

Opening en sluiten van de bruggen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Opnamen gemaakt mbv drone, dji phantom.

Afsluitdijk Drone Kornwerderzand A7 Bruggen

Toegevoegd op 30 juni 2014

Gezicht over het sluizen en bruggen complex bij Kornwerderzand.

Verruiming Sluis Kornwerderzand Bij Afsluitdijk

Toegevoegd op 17 juni 2014

De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Bepaalde schepen -- zeegaande kustvaart, viskotters en luxe megajachten -- kunnen ...

24 Uur Sluis Bij De Afsluitdijk Kornwerderzand

Toegevoegd op 17 juni 2014

Timelapse filmpje van 24 uur bootverkeer in de drukke sluis Kornwerderzand bij de Afsluitdijk. In de toekomst mogelijk ook passeerbaar voor de grotere ...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: