Drimble

Inbraken in Rauwerd

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Rauwerd. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over rauwerd

(Pogingen tot) inbraken in Rauwerd

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken (sinds 13 november 2013)

In Rauwerd
11
In gemeente
893
In regio
1.463
In provincie
8.840

Inbraken in Rauwerd

DatumDelictPostcodePlaats
25-11-2018Inbraak9012Rauwerd
25-11-2018Inbraak9012Rauwerd
11-12-2017Inbraak9012Rauwerd
28-06-2017Inbraak9012Rauwerd
09-02-2017Inbraak9012Rauwerd
27-01-2017Inbraak9012Rauwerd
29-04-2016Inbraak9012Rauwerd
15-01-2016Poging tot inbraak9012Rauwerd
19-10-2015Inbraak9012Rauwerd
28-04-2015Inbraak9012Rauwerd
10-04-2015Inbraak9012Rauwerd

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: