Drimble

Inbraken in Workum

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Workum. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over workum

(Pogingen tot) inbraken in Workum

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken (sinds 13 november 2013)

In Workum
70
In gemeente
898
In regio
1.469
In provincie
8.909

Inbraken in Workum

DatumDelictPostcodePlaats
27-07-2019Inbraak8711Workum
09-05-2019Inbraak8711Workum
18-03-2019Poging tot inbraak8711Workum
03-02-2019Poging tot inbraak8711Workum
19-01-2019Inbraak8711Workum
18-01-2019Inbraak8711Workum
12-01-2019Inbraak8711Workum
26-12-2018Inbraak8711Workum
25-12-2018Poging tot inbraak8711Workum
25-12-2018Inbraak8711Workum
03-12-2018Inbraak8711Workum
31-10-2018Poging tot inbraak8711Workum
07-10-2018Inbraak8711Workum
26-08-2018Inbraak8711Workum
16-08-2018Inbraak8711Workum
15-04-2018Inbraak8711Workum
16-02-2018Inbraak8711Workum
19-01-2018Poging tot inbraak8711Workum
07-01-2018Inbraak8711Workum
04-11-2017Inbraak8711Workum
15-08-2017Inbraak8711Workum
15-08-2017Inbraak8711Workum
14-08-2017Inbraak8711Workum
25-07-2017Inbraak8711Workum
18-06-2017Inbraak8711Workum
07-04-2017Inbraak8711Workum
04-03-2017Inbraak8711Workum
13-12-2016Inbraak8711Workum
12-12-2016Inbraak8711Workum
16-11-2016Inbraak8711Workum

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: