Inbraken in Sneek

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Sneek. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over sneek
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

(Pogingen tot) inbraken in Sneek

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken van de laatste 30 dagen

In Sneek
2
In gemeente
5
In regio
7
In provincie
58

Inbraken in Sneek

DatumDelictPostcodePlaats
24-06-2022Poging tot inbraak8603Sneek
13-06-2022Inbraak8602Sneek
30-04-2022Inbraak8605Sneek
29-04-2022Inbraak8608Sneek
26-04-2022Inbraak8602Sneek
25-04-2022Inbraak8606Sneek
20-04-2022Inbraak8607Sneek
11-04-2022Inbraak8607Sneek
04-04-2022Poging tot inbraak8603Sneek
15-03-2022Inbraak8606Sneek
20-02-2022Inbraak8602Sneek
18-02-2022Inbraak8602Sneek
12-02-2022Inbraak8603Sneek
11-02-2022Inbraak8602Sneek
10-02-2022Inbraak8601Sneek
10-02-2022Inbraak8601Sneek
09-02-2022Poging tot inbraak8603Sneek
31-01-2022Inbraak8606Sneek
15-01-2022Inbraak8602Sneek
28-12-2021Inbraak8606Sneek
14-12-2021Inbraak8602Sneek
14-12-2021Poging tot inbraak8603Sneek
11-12-2021Poging tot inbraak8604Sneek
11-12-2021Poging tot inbraak8602Sneek
04-12-2021Poging tot inbraak8608Sneek
26-11-2021Inbraak8601Sneek
13-11-2021Poging tot inbraak8603Sneek
12-11-2021Inbraak8604Sneek
11-11-2021Inbraak8603Sneek
05-11-2021Inbraak8602Sneek

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: