Drimble

Inbraken in Sneek

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Sneek. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over sneek

(Pogingen tot) inbraken in Sneek

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken (sinds 13 november 2013)

In Sneek
395
In gemeente
898
In regio
1.469
In provincie
8.909

Inbraken in Sneek

DatumDelictPostcodePlaats
16-09-2019Inbraak8601Sneek
02-09-2019Inbraak8602Sneek
28-08-2019Inbraak8608Sneek
03-08-2019Poging tot inbraak8608Sneek
30-07-2019Inbraak8606Sneek
17-07-2019Poging tot inbraak8608Sneek
15-07-2019Inbraak8606Sneek
13-07-2019Poging tot inbraak8601Sneek
12-07-2019Inbraak8608Sneek
01-07-2019Inbraak8603Sneek
27-06-2019Inbraak8601Sneek
12-06-2019Inbraak8602Sneek
01-06-2019Inbraak8602Sneek
14-05-2019Inbraak8608Sneek
15-04-2019Poging tot inbraak8606Sneek
08-04-2019Inbraak8604Sneek
05-04-2019Inbraak8601Sneek
21-03-2019Inbraak8607Sneek
20-03-2019Inbraak8606Sneek
13-03-2019Inbraak8604Sneek
11-03-2019Inbraak8608Sneek
01-03-2019Inbraak8604Sneek
01-03-2019Inbraak8604Sneek
01-03-2019Inbraak8603Sneek
22-02-2019Inbraak8608Sneek
04-02-2019Inbraak8605Sneek
21-01-2019Poging tot inbraak8604Sneek
14-01-2019Poging tot inbraak8601Sneek
06-01-2019Inbraak8601Sneek
06-01-2019Inbraak8601Sneek

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: