Inbraken in Makkum

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Makkum. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over makkum

(Pogingen tot) inbraken in Makkum

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken (sinds 13 november 2013)

In Makkum
26
In gemeente
984
In regio
1.632
In provincie
9.849

Het aantal succesvolle inbraken in Makkum in 2020 tot en met 12 augustus 2020 is nul. Ter vergelijking: in 2017 waren dit er tot 12 augustus van dat jaar één, in 2018 nul en in 2019 één.

Inbraken in Makkum

DatumDelictPostcodePlaats
06-08-2019Inbraak8754Makkum
26-11-2018Inbraak8754Makkum
19-10-2018Inbraak8754Makkum
18-02-2017Inbraak8754Makkum
13-12-2016Inbraak8754Makkum
21-10-2016Inbraak8754Makkum
16-08-2016Poging tot inbraak8754Makkum
16-08-2016Poging tot inbraak8754Makkum
13-07-2016Poging tot inbraak8754Makkum
30-05-2016Poging tot inbraak8754Makkum
26-05-2016Inbraak8754Makkum
24-03-2016Inbraak8754Makkum
23-12-2015Inbraak8754Makkum
04-10-2014Poging tot inbraak8754Makkum
30-07-2014Inbraak8754Makkum
23-07-2014Inbraak8754Makkum
12-06-2014Poging tot inbraak8754Makkum
16-04-2014Inbraak8754Makkum
15-03-2014Poging tot inbraak8754Makkum
13-03-2014Inbraak8754Makkum
11-03-2014Poging tot inbraak8754Makkum
05-02-2014Inbraak8754Makkum
24-01-2014Inbraak8754Makkum
24-01-2014Inbraak8754Makkum
26-12-2013Inbraak8754Makkum
30-11-2013Inbraak8754Makkum

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: