Drimble

Inbraken in Scharnegoutum

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Scharnegoutum. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over scharnegoutum

(Pogingen tot) inbraken in Scharnegoutum

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken (sinds 13 november 2013)

In Scharnegoutum
11
In gemeente
880
In regio
1.442
In provincie
8.742

Inbraken in Scharnegoutum

DatumDelictPostcodePlaats
03-11-2018Poging tot inbraak8629Scharnegoutum
27-10-2018Inbraak8629Scharnegoutum
06-06-2018Poging tot inbraak8629Scharnegoutum
13-01-2018Inbraak8629Scharnegoutum
27-10-2016Inbraak8629Scharnegoutum
21-02-2016Poging tot inbraak8629Scharnegoutum
31-01-2015Inbraak8629Scharnegoutum
25-11-2014Poging tot inbraak8629Scharnegoutum
02-11-2014Poging tot inbraak8629Scharnegoutum
04-08-2014Poging tot inbraak8629Scharnegoutum
13-06-2014Inbraak8629Scharnegoutum

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: