Drimble

Inbraken in IJlst

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in IJlst. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over ijlst

(Pogingen tot) inbraken in IJlst

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken (sinds 13 november 2013)

In IJlst
29
In gemeente
897
In regio
1.468
In provincie
8.892

Inbraken in IJlst

DatumDelictPostcodePlaats
17-07-2019Inbraak8651IJlst
09-12-2018Inbraak8651IJlst
09-12-2018Inbraak8651IJlst
07-06-2017Inbraak8651IJlst
14-11-2016Poging tot inbraak8651IJlst
19-08-2016Inbraak8651IJlst
07-06-2016Inbraak8651IJlst
13-04-2016Inbraak8651IJlst
20-12-2015Inbraak8651IJlst
13-10-2015Inbraak8651IJlst
09-10-2015Inbraak8651IJlst
08-10-2015Inbraak8651IJlst
14-09-2015Poging tot inbraak8651IJlst
21-10-2014Poging tot inbraak8651IJlst
08-09-2014Poging tot inbraak8651IJlst
26-03-2014Inbraak8651IJlst
21-12-2013Poging tot inbraak8651IJlst
15-12-2013Poging tot inbraak8651IJlst
14-12-2013Inbraak8651IJlst
14-12-2013Inbraak8651IJlst
09-12-2013Poging tot inbraak8651IJlst
08-12-2013Inbraak8651IJlst
06-12-2013Inbraak8651IJlst
02-12-2013Poging tot inbraak8651IJlst
30-11-2013Poging tot inbraak8651IJlst
30-11-2013Poging tot inbraak8651IJlst
30-11-2013Inbraak8651IJlst
30-11-2013Inbraak8651IJlst
28-11-2013Poging tot inbraak8651IJlst

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: