Coronanieuws Sneek

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste Corona-gerelateerde berichten uit Sneek.

informatie alleen over sneek

Nieuws over Corona in Sneek

Op deze pagina staat een overzicht van berichten over het coronavirus uit Sneek. Deze berichten over corona worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

Deze grafiek laat het aantal aangetoonde besmettingen, het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal sterfgevallen zien.

8 juli 2020

09:06
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Samenwerkingsverband Fultura biedt ook dit jaar de vakantieactiviteit Zomerkans aan. De invulling van het jongerenprogramma in augustus... Zie ook:
08:21
FCUpdate | Jupiler League
SC Cambuur gaat aanstaande donderdag als eerste profclub in Nederland een oefenduel met supporters spelen, want dat is sinds de coronastop...

7 juli 2020

16:51
FCUpdate | Jupiler League
SC Cambuur gaat aanstaande donderdag als eerste profclub in Nederland een oefenduel met supporters spelen, want dat is sinds de coronastop...

6 juli 2020

22:55
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) vreest nieuwe tegenvallers voor cultuurhistorisch centrum de Tiid, de nieuwe bestemming... Zie ook:
10:35
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Onder de noemer ´better let as net´ zijn vrijdag alsnog de koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)....

5 juli 2020

11:52
Groot Sneek
Na een periode van afnemende gezondheid overleed Johan “Joet" de Jong, icoon van het Sneker voetbal en erelid van Wate...

4 juli 2020

11:22
Groot Sneek
De eerste streekmarkt in Hemelum die sinds de uitbraak van het coronavirus komende zondag zou worden gehouden is af...
07:20
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Het zal je gebeuren: door corona vast komen te zitten op een tropisch eiland. Maud Muller uit Sneek reisde in januari af naar Fiji...

3 juli 2020

14:55
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Vanmorgen zijn in de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) de koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De gedecoreerden kregen...
14:46
Gemeente Zuidwest Friesland
Koninklijke Onderscheidingen in Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Traditiegetrouw vond de lintjesregen plaats op de laatste (werk)dag...
09:55
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Poppodium Bolwerk gaat ook in de zomer door met haar concerten. Vanwege corona en de daaruit voortvloeiende RIVM richtlijnen zijn er per concert... Zie ook:
08:52
Groot Sneek
SNEEK-Poppodium Bolwerk gaat ook in de zomer door met haar concerten. I.v.m. Corona en de daaruit voortvloeiende RIVM richtli... Zie ook:
06:52
Groot Sneek
Fryslan - De GGD waarschuwt voor mensen die zich voordoen als GGD-medewerkers en mensen benaderen voor coronatests. Op meerd...

2 juli 2020

16:59
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
De Martinikerk in Sneek is na de verruiming van het coronabeleid weer open voor bezoekers. De protestantse gemeente stelt toeristen...
15:29
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Burgemeester Jannewietske de Vries blikt terug op de vier maanden dat het coronavirus in Nederland is en kijkt vooruit naar de zomerperiode... Zie ook:
13:40
Groot Sneek
“In het coronatijdperk, weten veel consumenten de weg naar de lokale ondernemers gelukkig nog te vinden of moet ik zeg... Zie ook:
11:30
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
"In het coronatijdperk, weten veel consumenten de weg naar de lokale ondernemers gelukkig nog te vinden of moet ik zeggen, nog meer... Zie ook:

1 juli 2020

19:00
Kamerstukken Rijksoverheid
Kamerstukken Rijksoverheid plaatste het volgende bericht op hun website: Antwoorden Kamervragen over corona onder bewoners azc Sneek.

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCoronanieuws gemeente Súdwest-FryslânCoronanieuws regio SneekCoronanieuws provincie FrieslandCoronanieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: