Drimble

Overlijdensberichten in Sneek

Een lijst van overlijdensberichten in Sneek. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over sneek

Overlijdensberichten in Sneek

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Sneek

DatumNaam
17 apr 2018

Johan Nijdam

12 juli 1976 (Sneek) - 17 april 2018 (Assen)

Bericht gepubliceerd op 20 april 2018 in Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant
16 apr 2018

Wim (Willem) Bos

9 april 1925 (Sneek) - 16 april 2018 (Bavel)

Bericht gepubliceerd op 19 april 2018 in BN DeStem
16 apr 2018

Sjouke Reitsma

2 november 1925 (Leeuwarden) - 16 april 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 19 april 2018 in Leeuwarder Courant
15 apr 2018

Harm Rinke Lageveen

12 oktober 1938 (Heerenveen) - 15 april 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 april 2018 in Sneeker Nieuwsblad
14 apr 2018

Liesberth Kanninga-Brinksma

16 oktober 1950 (Sneek) - 14 april 2018 (Balk)

Bericht gepubliceerd op 18 april 2018 in Sneeker Nieuwsblad
13 apr 2018

Geert (Sjoerd Gerardus) de Jong

4 juni 2001 (Sneek) - 13 april 2018 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 18 april 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
13 apr 2018

Arnold Meijer

28 juli 1944 (Sneek) - 13 april 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 april 2018 in Jouster Courant, Zuid-Friesland HAH
12 apr 2018

Otto Rienk Bosma

1 januari 1930 (Sneek) - 12 april 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 18 april 2018 in Sneeker Nieuwsblad
12 apr 2018

Jacob Ossel

24 april 1973 (Emmen) - 12 april 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 april 2018 in Leeuwarder Courant, Sneeker Nieuwsblad
12 apr 2018

Pietje Nooitgedagt-Been

3 november 1937 (Sneek) - 12 april 2018 (Oppenhuizen)

Bericht gepubliceerd op 14 april 2018 in Leeuwarder Courant
11 apr 2018

Janneke Liezenga-Peetsma

22 juli 1952 (Sneek) - 11 april 2018 (Grouw)

Bericht gepubliceerd op 13 april 2018 in Leeuwarder Courant
10 apr 2018

Pier Ruiter

4 april 1964 (Sneek) - 10 april 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 13 april 2018 in Leeuwarder Courant
8 apr 2018

Jan Steenwijk

22 december 1930 (Heerenveen) - 8 april 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 11 april 2018 in Friesch Dagblad
6 apr 2018

Arnoldus Eekma

25 juni 1935 - 6 april 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 9 april 2018 in Leeuwarder Courant
6 apr 2018

Jannie Tiesma-Walsweer

6 april 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 9 april 2018 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: