Drimble

Overlijdensberichten in Sneek

Een lijst van overlijdensberichten in Sneek. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

menu sneek

Overlijdensberichten in Sneek

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Sneek

Datum overlijdenNaam
27 apr 2017

Gauke Germen Platte

20 mei 1945 (Lemmer) - 27 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 29 april 2017 in Leeuwarder Courant
24 apr 2017

Wiepie (Wiebren) Dijkstra

11 september 1947 (Burgwerd) - 24 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 26 april 2017 in Leeuwarder Courant
24 apr 2017

Jan Westendorp

10 juli 1936 (Makkum) - 24 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 29 april 2017 in Leeuwarder Courant
19 apr 2017

Robby de Jong

9 oktober 1966 - 19 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 april 2017 in Leeuwarder Courant
18 apr 2017

Eb Walstra-Atsma

23 mei 1940 (Uitwellingerga) - 18 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 april 2017 in Leeuwarder Courant
15 apr 2017

Jenny van der Weide-van der Horst

23 juli 1933 (Sneek) - 15 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 19 april 2017 in Leeuwarder Courant
13 apr 2017

Coba (Jacoba) Schakel

22 augustus 1935 (Ferwoude) - 13 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 15 april 2017 in Leeuwarder Courant
12 apr 2017

Willy (Willemke) de Vries-Cuperus

25 juni 1934 (Boazum) - 12 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 13 april 2017 in Leeuwarder Courant
5 apr 2017

Joop (Johannis) Tange

5 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 7 april 2017 in Leeuwarder Courant
4 apr 2017

Jeltje Bergstra-de Jong

8 oktober 1930 (Woudsend) - 4 april 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 6 april 2017 in Friesch Dagblad
1 apr 2017

Anne Atsma

24 november 1953 (Sneek) - 1 april 2017 (Franeker)

Bericht gepubliceerd op 5 april 2017 in Leeuwarder Courant
29 mrt 2017

Alice (Alida Maria) Baerveldt-van Haasteren

29 juli 1930 (Leiden) - 29 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 1 april 2017 in Leeuwarder Courant
29 mrt 2017

Reinier Hotsma

22 september 1997 (Sneek) - 29 maart 2017 (Stroobos)

Bericht gepubliceerd op 1 april 2017 in Leeuwarder Courant
29 mrt 2017

Cilia Osinga

27 oktober 1960 (Berlicum) - 29 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 1 april 2017 in Leeuwarder Courant
29 mrt 2017

Thom Leenstra

30 november 1934 (Gaastmeer) - 29 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 30 maart 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Loenga Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: