Drimble

Overlijdensberichten in Sneek

Een lijst van overlijdensberichten in Sneek. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

menu sneek

Overlijdensberichten in Sneek

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Sneek

Datum overlijdenNaam
16 feb 2017

Wybe Johannes Marie van Oerle

6 mei 1924 (Boxtel) - 16 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 20 februari 2017 in Leeuwarder Courant
14 feb 2017

Lyda Siersema-de Jong

17 oktober 1948 (Hippolytushoef) - 14 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 17 februari 2017 in Leeuwarder Courant
14 feb 2017

Sjoerd Lutgerus Swart

22 oktober 1955 (Joure) - 14 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 17 februari 2017 in Leeuwarder Courant
14 feb 2017

Pietie Albada-Jacobs

26 januari 1935 (Damwâld) - 14 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 17 februari 2017 in Leeuwarder Courant
13 feb 2017

Paul Hekstra

12 april 1942 - 13 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 15 februari 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
12 feb 2017

Maaike Heidanus-Sijbesma

10 augustus 1935 (Firdgum) - 12 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 februari 2017 in Leeuwarder Courant
11 feb 2017

Siemen Rinkema

27 september 1930 (Leeuwarden) - 11 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 15 februari 2017 in Leeuwarder Courant
10 feb 2017

Marijke Heeres-Boekholt

24 maart 1945 (Ternaard) - 10 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 februari 2017 in Leeuwarder Courant
10 feb 2017

Gerda Bos-Van den Berg

17 februari 1936 - 10 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 17 februari 2017 in Leeuwarder Courant
9 feb 2017

Evert Schram

9 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 13 februari 2017 in Leeuwarder Courant
9 feb 2017

Jeltje Jellema-Heerschop

4 januari 1927 (Nijland) - 9 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 februari 2017 in Leeuwarder Courant
9 feb 2017

Houkje Tjalsma-Siksma

28 februari 1927 (Dearsum) - 9 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 11 februari 2017 in Leeuwarder Courant
9 feb 2017

Tanja Sigrid Veenstra-Wind

7 februari 1975 (Leeuwarden) - 9 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 februari 2017 in Leeuwarder Courant
9 feb 2017

Jakob Wolthuizen

14 januari 1929 (Aldegea) - 9 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 11 februari 2017 in Leeuwarder Courant
7 feb 2017

Klaas Zeilstra

25 juni 1923 (Workum) - 7 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 8 februari 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Loenga Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: