Drimble

Overlijdensberichten in Sneek

Een lijst van overlijdensberichten in Sneek. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

menu sneek

Overlijdensberichten in Sneek

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Sneek

Datum overlijdenNaam
15 jan 2017

Klaske Visser

19 juni 1961 (Sneek) - 15 januari 2017 (Lemmer)

Bericht gepubliceerd op 17 januari 2017 in Leeuwarder Courant
14 jan 2017

Albert Alberda

21 oktober 1918 (Sneek) - 14 januari 2017 (Sint Nicolaasga)

Bericht gepubliceerd op 17 januari 2017 in Leeuwarder Courant
14 jan 2017

Booby (Bote Hendrikus Franciscus) Jorna

6 december 1928 (Sneek) - 14 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 17 januari 2017 in Leeuwarder Courant
13 jan 2017

Bakker (Hendrik) Kuiper

10 maart 1937 (Sneek) - 13 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 17 januari 2017 in Friesch Dagblad
12 jan 2017

Dieuwke Jorritsma

10 januari 1919 (Sneek) - 12 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 januari 2017 in Leeuwarder Courant
11 jan 2017

Jitsche Cornelia Dijkstra-Andree

22 april 1923 (Finkum) - 11 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 januari 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
10 jan 2017

Sjaan Hordijk-Brussaard

19 maart 1920 (Sliedrecht) - 10 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 13 januari 2017 in Leeuwarder Courant
9 jan 2017

Akkie (Akke) Schaper-Reen

22 maart 1936 (Sneek) - 9 januari 2017 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 12 januari 2017 in Leeuwarder Courant
9 jan 2017

Geert Westra

22 november 1946 (Tirns) - 9 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 13 januari 2017 in Leeuwarder Courant
9 jan 2017

Baukje Maas-Vlieger

28 juli 1935 (Leeuwarden) - 9 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 11 januari 2017 in Leeuwarder Courant
7 jan 2017

Louwerens Schotanus

6 januari 1934 (Wijckel) - 7 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 9 januari 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
7 jan 2017

Alie (Aaltje) Boomsma-Kuiper

27 december 1924 (Lemmer) - 7 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 10 januari 2017 in Friesch Dagblad
5 jan 2017

Dinie (Sijbrandina Paulina) van Dijk-Toren

10 maart 1925 (Sneek) - 5 januari 2017 (Hardegarijp)

Bericht gepubliceerd op 12 januari 2017 in Leeuwarder Courant
5 jan 2017

Jan Jagersma

23 december 1924 (Oudega) - 5 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 7 januari 2017 in Leeuwarder Courant
5 jan 2017

Gabe Oosterhaven

1 juni 1928 (Spannum) - 5 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 7 januari 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Loenga Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: