Drimble

Overlijdensberichten in Sneek

Een lijst van overlijdensberichten in Sneek. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

menu sneek

Overlijdensberichten in Sneek

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Sneek

Datum overlijdenNaam
19 okt 2017

Hotske Bonnema

18 september 1956 (Hidaard) - 19 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
17 okt 2017

Piet Hukema

26 maart 1932 (Leeuwarden) - 17 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 19 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
17 okt 2017

Kobus (Jacobus Willem) Luhoff

22 mei 1932 (Rinsumageest) - 17 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 20 oktober 2017 in Friesch Dagblad
17 okt 2017

Frank van Klaveren

7 augustus 1942 - 17 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
15 okt 2017

Jo Meijer-Lammers

15 februari 1925 (Sneek) - 15 oktober 2017 (Assen)

Bericht gepubliceerd op 18 oktober 2017 in Dagblad van het Noorden
11 okt 2017

Cecilia Maria Tempel-de Boer

16 oktober 1926 (Leeuwarden) - 11 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
11 okt 2017

Gerard Poiesz

12 januari 1927 (Sneek) - 11 oktober 2017 (Roosendaal)

Bericht gepubliceerd op 16 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
8 okt 2017

Antje Tjalsma-Hoekstra

27 juli 1928 (Koarnjum) - 8 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 11 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
8 okt 2017

Maria Alcina Feenstra-Ferreira de Sousa

6 december 1954 - 8 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 11 oktober 2017 in Jouster Courant, Zuidwest-Friesland Combinatie
7 okt 2017

Gerrit Bosscher

7 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 11 oktober 2017 in Zuidwest-Friesland Combinatie
6 okt 2017

Jacob de Jong

18 augustus 1962 - 6 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 9 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
6 okt 2017

Jan Wierda

8 maart 1962 (Sint Nicolaasga) - 6 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 9 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
4 okt 2017

Gré (Geesje) Barendsen-Camstra

6 juli 1932 (Meppel) - 4 oktober 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 6 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
2 okt 2017

Ypie Hoekstra

8 december 1957 (Sneek) - 2 oktober 2017 (Lemmer)

Bericht gepubliceerd op 4 oktober 2017 in Leeuwarder Courant
29 sep 2017

Betsie Rijfkogel-van der Zee

26 juli 1939 (Sneek) - 29 september 2017 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 2 oktober 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Loenga Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: