Drimble

Overlijdensberichten in Sneek

Een lijst van overlijdensberichten in Sneek. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

menu sneek

Overlijdensberichten in Sneek

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Sneek

Datum overlijdenNaam
23 mrt 2017

Anneke Visser-Pelsma

12 januari 1946 (Sneek) - 23 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 25 maart 2017 in Leeuwarder Courant
22 mrt 2017

Elske de Vries-van Brug

27 oktober 1940 (Gaastmeer) - 22 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 25 maart 2017 in Leeuwarder Courant
21 mrt 2017

Akke Bergsma-Schotanus

6 maart 1930 (Oudemirdum) - 21 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 25 maart 2017 in Friesch Dagblad
21 mrt 2017

Kaatje Dol-Wouda

26 februari 1926 (Lemmer) - 21 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 23 maart 2017 in Leeuwarder Courant
21 mrt 2017

Anton Dijkstra

2 september 1937 - 21 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 24 maart 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
18 mrt 2017

Gerlof Anne Venema

16 juni 1932 (Holwerd) - 18 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 20 maart 2017 in Friesch Dagblad
18 mrt 2017

Gerlof Anne Venema

16 juni 1932 (Holwerd) - 18 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 20 maart 2017 in Friesch Dagblad
18 mrt 2017

Siep (Siebren Jense) Visser

8 mei 1952 (Bolsward) - 18 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 maart 2017 in Leeuwarder Courant
17 mrt 2017

Gina (Regina) Boontje-Huitema

17 augustus 1943 (Woudsend) - 17 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 20 maart 2017 in Leeuwarder Courant
16 mrt 2017

Botje Koopmans-Bouma

15 januari 1933 (Hommerts) - 16 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 maart 2017 in Leeuwarder Courant
14 mrt 2017

Antje Douma-de Haas

13 februari 1932 (Sneek) - 14 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 16 maart 2017 in Leeuwarder Courant, Zuidwest-Friesland Combinatie
12 mrt 2017

Age Tiemersma

26 augustus 1927 (Hennaard) - 12 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 maart 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
12 mrt 2017

Piet Jorritsma

28 februari 1939 (Sneek) - 12 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 15 maart 2017 in Leeuwarder Courant
10 mrt 2017

Pieter Haijtema

5 juni 1940 (Workum) - 10 maart 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 15 maart 2017 in Leeuwarder Courant
10 mrt 2017

Hoatse Sierk van der Mark

10 juni 1948 (Sneek) - 10 maart 2017 (Ureterp)

Bericht gepubliceerd op 13 maart 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Loenga Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: