Drimble

Overlijdensberichten in Sneek

Een lijst van overlijdensberichten in Sneek. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

menu sneek

Overlijdensberichten in Sneek

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Sneek

DatumNaam
20 jan 2018

Annie (Antje) Groen-Vierstra

18 maart 1928 (Hindeloopen) - 20 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 23 januari 2018 in Leeuwarder Courant
19 jan 2018

Theunis Boschma

29 juni 1973 (Sneek) - 19 januari 2018 (Rotterdam)

Bericht gepubliceerd op 23 januari 2018 in Leeuwarder Courant
17 jan 2018

Jacob Ysbrand Galama

28 augustus 1923 (Tjerkwerd) - 17 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 22 januari 2018 in Leeuwarder Courant
16 jan 2018

Geertje Visser-Lageveen

8 mei 1927 - 16 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 januari 2018 in Leeuwarder Courant
13 jan 2018

Pieter Bergsma

28 september 1960 - 13 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 16 januari 2018 in Leeuwarder Courant
13 jan 2018

Aaltje Trijntje Piersma

5 juli 1928 (Bolsward) - 13 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 januari 2018 in Leeuwarder Courant
12 jan 2018

Jan Faber

26 december 1943 (Sneek) - 12 januari 2018 (Wilnis)

Bericht gepubliceerd op 16 januari 2018 in Leeuwarder Courant
11 jan 2018

Willem van der Weg

30 juni 1936 (Eastermar) - 11 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 13 januari 2018 in Leeuwarder Courant
9 jan 2018

Fonger Wiersma

4 september 1922 - 9 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 12 januari 2018 in Friesch Dagblad
9 jan 2018

Annie (Anna) Clay-Eijer

23 september 1945 (Bolsward) - 9 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 11 januari 2018 in Leeuwarder Courant
7 jan 2018

Pietsje van der Leeuw-de Vries

10 juli 1934 (Rotsterhaule) - 7 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 10 januari 2018 in Leeuwarder Courant
7 jan 2018

Jacob Ysbrand Galama

28 augustus 1923 (Tjerkwerd) - 7 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 20 januari 2018 in Leeuwarder Courant
7 jan 2018

Jan van der Maden

22 november 1931 (Den Bommel) - 7 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 10 januari 2018 in Noordoostpolder
6 jan 2018

Ali Ilbrink-van den Berg

19 juni 1932 (Sneek) - 6 januari 2018 (Steenwijk)

Bericht gepubliceerd op 10 januari 2018 in De Stentor, Leeuwarder Courant
3 jan 2018

Tjalling Martinus Palsma

22 oktober 1940 (Witmarsum) - 3 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 6 januari 2018 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: