Drimble

Overlijdensberichten in Sneek

Een lijst van overlijdensberichten in Sneek. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

menu sneek

Overlijdensberichten in Sneek

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Sneek

Datum overlijdenNaam
26 jun 2017

Theodorus Johannes Potma

17 oktober 1928 (Leeuwarden) - 26 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 28 juni 2017 in Leeuwarder Courant
26 jun 2017

Ype Kroeger

1 mei 1935 (Schalsum) - 26 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 29 juni 2017 in Leeuwarder Courant
25 jun 2017

Sjieuwke Koenen-Bloem

20 april 1931 (Sneek) - 25 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 28 juni 2017 in Zuidwest-Friesland Combinatie
23 jun 2017

Margje Stoelwinder-Dijkstra

26 juni 1928 (Sneek) - 23 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 27 juni 2017 in Leeuwarder Courant
22 jun 2017

Antje Klaver-Kramer

25 december 1931 (Wijnaldum) - 22 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 28 juni 2017 in Zuidwest-Friesland Combinatie
20 jun 2017

Auke Antonie Beckeringh van Rhijn

26 april 1920 (Sneek) - 20 juni 2017 (Amersfoort)

Bericht gepubliceerd op 24 juni 2017 in Dagblad van het Noorden
19 jun 2017

Klaas (N.J.) Bootsma

5 december 1939 (Roodhuis) - 19 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 22 juni 2017 in Leeuwarder Courant, Zuidwest-Friesland Combinatie
17 jun 2017

Kees (Cornelis Petrus) Schurer

20 april 1944 (Sneek) - 17 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 juni 2017 in Leeuwarder Courant
17 jun 2017

Gosse Vellenga

8 februari 1957 (Reahûs) - 17 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 juni 2017 in Leeuwarder Courant
17 jun 2017

Murk Boerstra

10 november 1932 (Sneek) - 17 juni 2017 (Kollum)

Bericht gepubliceerd op 19 juni 2017 in Leeuwarder Courant
16 jun 2017

Jan Hein

26 april 1941 (Dalfsen) - 16 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 juni 2017 in Noordoostpolder
16 jun 2017

Anne Koekoek

21 januari 1937 (Baflo) - 16 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 juni 2017 in Zuidwest-Friesland Combinatie
16 jun 2017

Theodorus Frans Johan Tromp

18 februari 1947 (Sneek) - 16 juni 2017 (Alkmaar)

Bericht gepubliceerd op 20 juni 2017 in De Stentor
15 jun 2017

Wibe Struiksma

16 september 1941 (Sneek) - 15 juni 2017 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 17 juni 2017 in Leeuwarder Courant
13 jun 2017

Klaas Muizelaar

26 maart 1925 (Nijemirdum) - 13 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 15 juni 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Bolsward Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hieslum Hindeloopen Hommerts Idsegahuizum Idzega IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Loenga Lollum Longerhouw Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Warns Westhem Witmarsum Wolsum Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: